Deze wandeling door het Grenspark Groot Saeftinghe gaat langs Prosperpolder Noord naar het Paardenschor aan de Schelde. Hier kan je vanop de radartoren de hele streek bewonderen. Op de Scheldedijk kijk je landinwaarts op Doelpolder Noord en de Brakke Kreek. Bij twee kijkschermen kan je de grote verscheidenheid aan weidevogels observeren. Langs de rand van Properpolder Zuid wandel je terug naar Prosperdorp met de kerktoren als baken.

Deze wandeling gaat door het natuurgebied Heidebos dat ooit deel uitmaakte van een grote aaneengesloten bosgordel op de stuifzandrug van Maldegem tot Stekene. De route gaat door een gevarieerd landschap van naaldbos, verlaten akkertjes, heide, schrale graslanden en dreven met beuken.

Deze wandeling gaat door het natuurgebied Honegem waar het landschap bestaat uit hagen, knotwilgen en bomenrijen. Van de Paddenhoek gaat de route langs de meanderende Molenbeek naar de Cottemmolen. Aan de Turfputten kan je een kijkje nemen in de vogelkijkhut ’t Rot.

Direct na het vertrek kan je van op de Scheldedijk het Paardebroek en de Paardeweide bewonderen, een wetland met een waardevolle natuur. Daarna wandel je over brede onverharde wegen in de richting van het Riekend rustpunt, het kleinste museum van Vlaanderen. Vervolgens wandel je door het Berlare Broek om naar het Kasteel van Berlare te gaan. Door een klein stukje heide gaat het terug in de richting van het vertrekpunt.

In het noorden van Ninove ligt een prachtig koutercomplex dat vanuit historisch, landschappelijk en ecologisch standpunt hoogst waardevol is. De route gaat door dat uitgestrekte landschap met holle wegen. De naam Galgenveld verwijst naar de lugubere functie die het gebied vroeger had.

Wandeling door een typisch polderlandschap over dijken omzoomd met statige populieren, knotwilgen langs polderwegen en wielen als stille getuigen van een bewogen geschiedenis.

Deze wandeling voert je langs drie natuurgebieden in de Wase Scheldepolders rond Kallo: De Lisdodde, het Groot Rietveld en Rietveld Kallo.

Poeke is een landelijk dorpje bij Aalter en dankt zijn naam aan de Poekebeek, een bijriviertje van de Durme. Deze wandeling neemt je mee in en rond het bosrijke kasteeldomein van Poeke, waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin de 12de eeuw. Waar oorspronkelijk de omheinde woning van de eerste heren van Poeke stond, prijkt nu een sprookjesachtig kasteel, omringd door een 56 hectare groot kasteelpark met een Engelse en Franse tuin.

Deze mooie afwisselende natuurwandeling in de Denderstreek gaat door velden en bossen in de omgeving van Smetlede, Papegem en Impe met het natuurgebied Geelstervallei als blikvanger.

Deze wandelroute neemt je mee door de Welle- en Kapellemeersen een van de laatste natuurlijke overstromingsgebieden van de Dendervallei. Dit natuurgebied in de Denderstreek is een van de best bewaarde natuurparels in het Scheldeland.

De wandeling gaat rond het natuurgebied Molsbroek. Op de wandeldijk heb je een mooi zicht op de diverse natuur met talrijke watervogels. Langs de Durme wandel je verder naar de Hamputten, vroegere zandwinningsplassen.

De Faluintjes is een natuurgebied in de Brabantse Kouters en wordt weleens de groene long van Aalst genoemd. De Abdij van Affligem heeft een bepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de streek. Zo waren het de monniken die het idee concretiseerden om aan ontginning te doen van kalkzandsteen en hopvelden lieten aanleggen.

Deze wandeling gaat door het mooie Muziekbos naar de Geuzentoren op de Muziekberg. Daarna wandel je door een open landschap met prachtige vergezichten naar het gehucht Louise-Marie. Van het gehucht gaat het in de richting van het Sint-Pietersbos, een reliëf rijk gemengd bos met tal van bronnen en bronbeekjes.

De wandeling gaat door het landschapspark van het Domein Puyenbroeck en het Siesmeersbos om daarna langs de Olengracht aan de rand van het natuurgebied Etbos je naar de Zuidlede te brengen. De route volgt de oever van de Zuidlede die zijn weg zoekt tussen bossen en drassige weiden in de Turfmeersen.

Deze wandeling gaat door het zacht glooiende landschap van het natuurgebied Den Dotter dat zijn naam dankt aan de dotterbloem, een geel bloempje dat hier welig groeit in het voorjaar. De vallei van de Molenbeek is de blauwe draad op deze afwisselende wandelroute.

Een wandeling voor de liefhebber van mooie polderlandschappen en oude dijken. De Grote Geule kreek en het natuurgebied Drijdijck zijn gedroomde plekken voor water- en moerasvogels.

In het zuidelijke gedeelte van de Polders van Kruibeke wandel je achtereenvolgens door elzenbroekbossen, Scheldemoerassen en weidevogelgebied. De bevers en reeën laten zich niet zomaar spotten.

Deze wandelroute gaat door het natuurreservaat Fondatie van Boudelo waar vochtige ruimtes, hakhoutbossen, gemengde loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, fraaie poelen, randsloten, veldwegels en knotwilgen het uitzicht bepalen.

Marc Degeeter — Prachtige wandeling , fijne omgeving en zeker de naam "stilte wandeling" waardig...

Wandeling langs akkers en weilanden met mooie vergezichten naar het natuurreservaat Burreken, één van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen.

Deze wandeling brengt je van het pittoreske Bazel door elzenbroekbossen naar de Kruibeekse Kreek. Daarna volg je de Scheldedijk met een mooi zicht op de potpolder, het overstromingsgebied tussen de Barbierbeek en de Kallebeek. Van het veer Bazel - Hemiksem wandel je in de richting van het kasteel van Wissekerke.

Het Donkmeer is een van de oudste toeristische trekpleisters in Berlare, met dank aan de noeste arbeid van lokale turfstekers, zonder wie dit meer er nooit was geweest. We volgen hun spoor door het Berlare Broek, een parel van een natuurgebied langs een vergeten meander van duizenden jaren geleden. De wandeling toont een grote variatie aan kleine en grote waterpartijen, rietmoeras, natte hooilanden en bossen.

Deze wandeling vertrekt in het mooie dorpje Sint-Jan-In-Eremo. De naam eremo betekent woestijn zodat men met deze plaatsnaam naar Johannes de Doper verwijst. Het woord woestijn heeft in deze streek echter ook betrekking op het door turfwinning aangetaste terrein, de kreken. De route brengt je langs het Leopoldkanaal naar een voetveer om vervolgens langs de Vrouwkenshoek-, Blok- en Boerekreek te gaan met onderweg mooie vergezichten op de uitgestrekte polders.

Deze wandelroute gaat langs het noordelijke punt van de Polders van Kruibeke. Hier krijgt eb en vloed vrij spel, een deel van het gebied komt dagelijks onder water te staan. Je gaat door een landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Op het verbindingsstuk tussen de Schelde en de ringdijk zal je zeker knaagsporen van bevers spotten.

Deze wandeling gaat van de bekende Mirabrug langs het Groot Broek en het Meulendijkbroek naar de slikken en schorren van de Durme. De wandeling volgt een hele tijd de oever van de Durme om dan in de richting van Sombeke te gaan langs historische wegels zoals de Sterrewegel. Van Sombeke gaat de wandeling verder langs het kasteeldomein van Sombeke terug naar het vertrekpunt.

De Kalkense Meersen is één van de laatste stiltegebieden in Oost-Vlaanderen. Deze afwisselende wandeling gaat door een landschap van slikken en schorren, natte graslanden en bos. De Schelde, Oude Schelde en Kalkenvaart maken het plaatje compleet.

Deze route in het natuurgebied Beneden-Dender gaat door De Wiestermeers dat deel uitmaakt van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. Na de sluis aan de Dender gaat het richting Denderbelle aan de rand van het natuurgebied Bellebroek. Via een ommetje door de Hannaerden, een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek gaat het terug naar het vertrekpunt .

Deze wandelroute laat je kennis maken met de mooie omgeving van Waasmunster. Ontdek het landschap langs de Durme waar meersen, bossen en heide elkaar afwisselen. Historische trage wegen, een oude spoorwegbedding, verschillende kastelen en de abdij Roosenberg maken er een heel gevarieerde wandeling van.

De bloemenrijke natte hooi- en weilanden van de Latemse Meersen zijn een lust voor het oog. De wandeling start in de schildersgemeente Sint-Martens-Latem en gaat door de meersen en langs de Leie. Natuur op zijn best.

Deze wandeling in het prachtige heuvellandschap van de Zwalmvallei gaat van Sint-Goriks-Oudenhove naar de Steenbergse bossen met talrijke bronnen en kwel zones. Daarna gaat het verder door een open landschap met mooie vergezichten in de richting van Sint-Goriks-Oudenhove. Juist voor dit kleine dorp wandel je in de richting van het mijnwerkerspad en natuurreservaat Boterhoek. Hier wordt een klein stukje de oever van de Zwalm gevolgd om zo uit te komen aan de Berendries, een bekende klim uit de Ronde Van Vlaanderen.

Wandeling van Driegoten over de Scheldedijk langs het Domeinbos Drie Goten naar de monding van de Durme. Hier tref je het unieke natuurgebied De schorren van de Durme. Langs de oever van de Durme wandel je verder naar het natuurgebied De Bunt, een waterrijk gebied met vele waterplassen en visvijvers. Via de binnendijk, met een prachtig zicht op het nieuwe overstromingsgebied, bereik je terug de Scheldedijk en het vertrekpunt.

Het eerste deel van de route stap je door het Maldegemveld, een natuurreservaat waar Natuurpunt het oorspronkelijke heidelandschap in ere herstelt. Het resultaat is een bijzonder stukje groen, dat bij momenten aan de Hoge Venen doet denken. Het tweede gedeelte gaat door het Drongengoed het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen.

Deze wandeling neemt je mee door een van de best bewaarde natuurgebieden van het Meetjesland, de Oude Kalevallei. Je gaat langs de meanderende Oude Kalebeek, door graslanden en hooilanden met mooie knotwilg rijen.

Even buiten de dorpskern van De Klinge duik je net over de grens het Clinge Bos in, een fraaie brok puur natuur van ongeveer 180 ha. Daarna gaat het naar de beleefsite Klingspoor waar je alles kan leren over de oude spoorlijn Terneuzen-Mechelen. Op de grens wandel je langs vijf oude grenspalen naar De Grote en Kleine Weel, ook wel eens "De Kriekeputten" genoemd. Een wandeling puur natuur met een vleugje geschiedenis!

Tot in de middeleeuwen maakte het Steenbergbos deel uit van een grote bossengordel in de regio. Het bos, vandaag een waardevol natuurgebied met verschillende valleitjes, daalt een 30 meter diepe helling af en strekt zich uit over een tiental hectaren. In de weilanden aan de rand helpen runderen ’s zomers mee met het natuurbeheer. Wat Everbeek ontbeert aan grote bezienswaardigheden, maakt het ruimschoots goed met de vele kapelletjes en kruisen die het landschap sieren. De vergezichten zijn op deze route werkelijk adembenemend.

Geniet langs de Durmeboorden van kunst en natuur, in de voetsporen van creatieve duizendpoot André Bogaert. Een flink deel van de route loopt langs de meanderende Durme, die ooit bevaarbaar was. Nu lijkt het meer op een fors uit de kluiten gewassen beek dan een rivier. Iets voorbij de Durmedijk wandel je langs de pittoreske Sint-Jozefskapel, een van de oudste Belgische heiligdommen gewijd aan Sint-Jozef. Voorbij de kapel leiden rustige plattelandsbaantjes en onverharde wegeltjes je door het mooi geordende landschap van de Durmemeersen.

Wandelen in Natuurpark Levende Leie, een lint van aaneengesloten natuurgebieden tussen Gent en Deinze. Deze wandeling gaat van het pittoreske dorpje Afsnee via de kouter van Afsnee en de Beelaertmeersen naar de Keuzemeersen.

Op de flanken van de Bosberg ligt het Raspaillebos met een oogstrelend tapijt van kleurrijke voorjaarsbloeiers en een legendarische geschiedenis. Eens op de Bosberg wordt je getrakteerd op een uniek vergezicht op de valleien van Dender en Mark maar ook op het Kluysbos. De vallei van de Mark is een mozaïek van elzen- en essenbossen afgewisseld met hooi- en weilanden. Het Kluysbos daarentegen is dan weer één van de mooist ontwikkelde bronbossen van de regio.

Deze wandeling gaat door het natuurreservaat De Linie, een lappendeken van bossen, moerassen, weiden al dan niet afgezoomd met oude knotwilgen, akkers, houtkanten, rietveldjes, oude turfputten en vijvers. Een van de weinige gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen waar het nog echt stil en donker kan worden.

Ellen Cox — Leuke wandelroute, spijtig dat een deel ervan op het moment dat wij daar waren ook een mountainbikeparcours vormde waardoor we regelmatig bijna in de prikkeldraad moesten springen om de vele onhoffelijke mountainbikers te ontwijken. De route is echt te smal op sommige plaatsen om door zowel wandelaa......

Tijdens deze wandeling in de omgeving van Boekhoute krijg je naast de prachtige natuur ook een indruk van het bewogen verleden van deze streek. Het permanente gevecht tegen overstromingen en de beide wereldoorlogen hebben een grote impact gehad op dit gebied.

Deze wandelroute gaat door het Stropersbos een natuurparel met statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en grote grazers! Daarna wandel je door het natuurgebied De Wilde Landen waar dan weer weilanden, boomweiden met populieren en zoetwaterplassen het landschap bepalen.

TrailExplorerUW NATUUR!