Selecteer de taal

Molsbroek en Hamputten

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Molsbroek

De wandeling gaat rond het natuurgebied Molsbroek. Op de wandeldijk heb je een mooi zicht op de diverse natuur met talrijke watervogels. Langs de Durme wandel je verder naar de Hamputten, vroegere zandwinningsplassen.

Afstand: 8 km.

Tijd: 2u00.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Nee.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: 75% verhard.

Markering: Geen.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Molsbroek.

Je vertrekt op de wandeldijk en gaat langs de rand van het Molsbroek, onderweg heb je een mooi uitzicht op een uitgestrekte moerasvlakte met talrijke watervogels, elzenbroeken, rivierduinen, rietvelden en vochtige graslanden. Een eindje verder volg je de kronkelende Durme tot net voor de E17 autosnelweg. Vanaf hier wandel je via een onverhard pad langs de oever van de Hamputten, een vroegere zandwinnningsplas om uiteindelijk terug uit te komen op de wandeldijk. Hier sla je rechtsaf en wandel je door een meer bosrijk stuk van het Molsbroek met onderweg vochtige graslanden.

Molsbroek

Het onverhard pad naast de Hamputten kan er drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Molsbroek.

De goede waterkwaliteit in het gebied en de gevarieerde biotopen bieden natuurlijk levenskansen aan tal van planten- en diersoorten. Zo is de bever ondertussen vaste bewoner van het Groot Molsbroek, en werd sinds januari 2020 de uiterst zeldzame otter er ook meermaals waargenomen. Onder de verschillende waargenomen zoogdiersoorten vinden we bijvoorbeeld ook bijzondere soorten zoals de meervleermuis, bosvleermuis en mopsvleermuis. De vogels zijn ongetwijfeld de meest populaire en best bestudeerde dieren in het Molsbroek. De wandeldijk is uitstekend geschikt voor vogelobservatie. Sinds 1968 werden 235 verschillende soorten genoteerd: bijzondere broedvogels zijn woudaap, geoorde fuut, zomertaling, waterral, porseleinhoen, zwartkopmeeuw, snor, sprinkhaanzanger, blauwborst, rietzanger,...

Bezoekerscentrum Molsbroek.
www.vzwdurme.be.