Selecteer de taal

Fondatie van Boudelo

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Fondatie van Boudelo

Deze wandelroute gaat door het natuurreservaat Fondatie van Boudelo waar vochtige ruimtes, hakhoutbossen, gemengde loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, fraaie poelen, randsloten, veldwegels en knotwilgen het uitzicht bepalen.

Afstand: 12.5 km.

Tijd: 3u15.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Liniedreef.

De wandeling gaat over een fietspad in de richting van de Stekense Vaart. De vaart werd gegraven in 1315 en speelde in de 16de en 17de eeuw een belangrijke rol bij het transport van de stenen en tichels. Die werden vervaardigd in de talrijke steen- en tichelbakkerijen die deze streek rijk was. Je gaat verder langs de oever van de vaart en langs de Molenbeek tot aan het pompgemaal aan de mooie Frans Coppensbrug. Hier verlaat je de vaart en wandel je door de Aartdreef naast de Boudelobeek om daarna de Liniedreef in te gaan. De naam verwijst naar De Linie, de verdedigingslijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog in noordelijk Vlaanderen. Daarna wandel je langs weilanden waar de oude knotwilgen opvallen en over onverharde paden omzoomd met populieren. De kans dat je hier een ree spot is heel groot. Een smal bospad brengt je terug naar de Liniedreef. Op het eind van de dreef staat een acht meter hoge kijktoren. Boven heb je een goed overzicht op een voormalige U-vormige visvijver en de graslanden errond. Deze vijver werd volledig heringericht in functie van plant en dier: zo zorgen de glooiende oevers ervoor dat jonge watervogels en amfibieën vlot het water in en uit kunnen. Reeën zijn hier vooral ’s ochtends en bij valavond actief. IJsvogels komen op jonge visjes jagen, en in de achterliggende bosjes en boomgaard verstopt de boommarter zich. De statige beuken die de dreef omzoomen zijn prachtig. Je gaat een kort stuk via een fietspad in de richting van de Koebrug. Eens de brug over volg je weer een stukje de oever van de Stekense Vaart. Daarna wandel je via onverharde landelijke wegen met mooie vergezichten terug in de richting van het vertrekpunt.

Fondatie van Boudelo

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Frans Coppensbrug.

Zeer de moeite waard, het zicht op de Stekense Vaart vanop deze smalle houten boogbrug die wel lijkt weggelopen uit een schilderij van Monet. Het pompgemaal dient om het overtollige water van het lager gelegen omliggend gebied naar de vaart over te pompen.

Toerisme Stekene.
www.stekene.be.

POI 2 - Fondatie van Boudelo.

De Fondatie van Boudelo is grotendeels gelegen ten zuiden van het Kanaal van Stekene in Sinaai en is een van de meest waardevolle natuur- en stiltegebieden van het Waasland. Vochtige ruimtes, hakhoutbossen, volgroeide gemende loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard en fraaie poelen bepalen het landschap. De benaming Fondatie van Boudelo kent zijn oorsprong ongeveer 800 jaar geleden. Deze gronden hoorden immers bij de schenking toen de abdij van Boudelo werd gesticht. Ondertussen was wel de naam Fondatie in gebruik gebleven, maar was het verband met die verdwenen abdij bijna onbekend geworden.

VZW Durme.
www.vzwdurme.be.