Selecteer de taal

Roosenberg route

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Roosenberg route

Deze wandelroute laat je kennis maken met de mooie omgeving van Waasmunster. Ontdek het landschap langs de Durme waar meersen, bossen en heide elkaar afwisselen. Historische trage wegen, een oude spoorwegbedding, verschillende kastelen en de abdij Roosenberg maken er een heel gevarieerde wandeling van.

Afstand: 11 km.

Tijd: 2u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Rood en blauw.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

kasteel Blauwendael.

De wandeling vertrekt in het park van kasteel Blauwendael en brengt je naar de kerk van Waasmunster. Na een stukje verhard wandel aan de rand van de Moerasput naar de Pontrave Dijk. Op de dijk volg je de oever van de Durme naar de Durmemeersen. Hier verlaat je de Durme en wandel je heel kort door een KMO zone om dan over een zanderig pad de dennenbossen rond De Vaag te verkennen. Je gaat voorbij het kasteel Les Gobelets (privé bezit) en komt zo aan de Abdij Roosenberg. Hier verlaat je de rode markering en volgt nu de blauwe markering door een bebouwd gedeelte naar een oude spoorwegbedding. Je volgt de oude bedding en historische trage wegen tot aan het jaagpad naast de Durme. Je volgt nu de Durme en komt voorbij de Rietsnijderij waar enkele mooie picknick banken staan. Juist voor de Durmebrug verlaat je het jaagpad om zo terug in de richting van de kerk en het kasteel Blauwendael te gaan.

kasteel Blauwendael

Download PDF voor routebeschrijving.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Kasteel Blauwendael.

In het 17de-eeuwse Kasteel Blauwendael kun je het Heemkundig Museum ’t Sireentje bezoeken, weliswaar alleen elke 2de zondag van de maand. Het museum is gewijd aan de lokale geschiedenis, volkskunde en oude ambachten.

Geen extra informatie.

POI 2 - Moerasput.

De Moerasput is een oude meander van de Durme en bestaat uit een kleine en een grote vijver omgeven door een rietkraag en een wilgenstruweel.

Geen extra informatie.

POI 3 - Durmemeersen.

Ondertussen omvat het natuurreservaat zoetwaterschorren waar sinds enige tijd de uiterst zeldzame spindotterbloem opnieuw een vaste stek heeft gevonden. Ook op Europees vlak zijn deze zeldzame zoetwaterschorren van uitzonderlijk groot belang. Er ontwikkelden zich ook twee rietvelden van enkele hectaren die belangrijk zijn voor tal van bedreigde rietvogels. In ieder jaargetijde zijn de hooilanden die een gericht natuurbeheer krijgen met een oogopslag eenvoudig van de andere nog intensief gebruikte landbouwpercelen te onderscheiden. In de reservaatpercelen zit namelijk meer structuur. De begrazingsblokken worden nooit kaal gegeten en zijn ook minder grasgroen van kleur. Langs de perceelranden wordt systematisch een strook niet gemaaid. Hier kunnen grotere kruidachtige planten zoals moesdistel, moerasspirea of grote kattenstaart zich dus ongehinderd ontwikkelen. Her en der ontstaat er zelfs een rietkraagje.

Geen extra informatie.

POI 4 - Abdij Roosenberg.

De huidige abdij Roosenberg III werd gebouwd in 1975 in een tijdloze stijl, naar een concept van een Nederlandse benedictijn-architect. Tot voor kort was deze abdij de laatste nog resterende abdij van vrouwelijke contemplatieve religieuzen in Oost-Vlaanderen.

Abdij Roosenberg.
www.abdij-roosenberg.be.

POI 5 - Rietsnijderij.

De Rietsnijderij is een unieke zoetwaterschor langs de Durmedijk. Opvallend is de bloei in het voorjaar van de dotterbloemen. Bijzondere moerasvogels als de blauwborst en de kleine karekiet bevolken de metershoge rietkragen.

Geen extra informatie.