Selecteer de taal

Latemse Meersen

  • Wandelroute van: Rik

Latemse Meersen

De bloemenrijke natte hooi- en weilanden van de Latemse Meersen zijn een lust voor het oog. De wandeling start in de schildersgemeente Sint-Martens-Latem en gaat door de meersen en langs de Leie. Natuur op zijn best.

Afstand: 8 km.

Tijd: 2u00.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Nee.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Rood - witte ruit.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Herdwickschapen.

Juist na het vertrek loop je over een smal pad langs een oude populierenplantage met de voeten in het water. Je vindt er veel dood hout. Alleen slangen en krokodillen ontbreken om een ware mangrove te zijn. Gelukkig hoor je hier alleen roepende waterrallen, bosrietzangers en de kleine bonte specht. Het pad was decennia lang de verbindingsweg tussen Latem-dorp en de blekerijfabriek aan de oever van de Leie. Tot 2008 werd in de fabriek vlasgaren gebleekt. De nu vervallen gebouwen worden langzaamaan door de natuur ingenomen. Het gebied langs de Leie wordt ook gekenmerkt door de vele dreven met knoestige knotwilgen, die naar de natte weilanden, de meersen leiden. Een ideaal leefgebied voor reeën en vele vogelsoorten. Vele kunstenaars hebben het landschap en de landbouwtaferelen op doek vastgelegd. De gegoede burgerij wilde in dit schilderachtige landschap komen wonen en wanneer het pad langs de oever van de Leie voert, zijn aan de overkant dan ook de vele grote villa’s te zien, waarvan de tuinen zich uitstrekken tot aan de waterrand. Het landschap is sedert 1996 ook officieel beschermd.

Latemse Meersen

Goed gemarkeerd.

Sommige paden kunnen drassig zijn.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Latemse Meersen.

De natte hooi- en weilanden van de Latemse Meersen vormen in het voorjaar een ware bloemenpracht: je kan er dotterbloem, brede orchis, ratelaar en echte koekoeksbloem bewonderen. De meersen vormen het favoriete terrein van roofdieren zoals bunzing, hermelijn, steenmarter en vos. Kenmerkend voor dit gave landschap zijn de historische elemeoten, komgronden centraal in de meersen met een dicht middeleeuws slotennetwerk, onderbroken door een fossiele oeverwal en begrensd door een afgespoelde duin of donk zoals de Meersbeek. Op de meersen staat een kudde Herdwickschapen die afkomstig zijn uit het Engelse Lake District.

Natuurpunt.
www.natuurpunt.be.

POI 2 - Baarleveer.

Het veerpont in de Baarle-Frankrijkstraat is van oudsher een belangrijk overzetmiddel geweest om de Leie over te steken. Het zogenaamde Baarleveer lag voor de Eerste Wereldoorlog een kleine honderd meter stroomafwaarts. Van oudsher is dit een vitaal overzetpunt van personen, lijkstoeten, postbedeling en doktershulp. Ook groot- en kleinvee ging zo te boot van het platteland van Sint-Martens-Latem naar de stad Gent. De schilders uit de streek zijn geregeld ter plaatse geweest: de plek kot voor op diverse doeken van onder meer Maurice Sys en Alfons Dessenis. Voor wie naar de overzijde wil: één tik tegen het bronzen klokje en de veerman meldt zich.

Geen extra informatie.