Selecteer de taal

Barbierbeekroute

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Barbierbeek

Deze wandelroute gaat langs het noordelijke punt van de Polders van Kruibeke. Hier krijgt eb en vloed vrij spel, een deel van het gebied komt dagelijks onder water te staan. Je gaat door een landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Op het verbindingsstuk tussen de Schelde en de ringdijk zal je zeker knaagsporen van bevers spotten.

Afstand: 8.5 km.

Tijd: 2u00.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Overwegend verhard.

Markering: Knooppunten.

Advertentie.

Barbierbeek.

Deze wandeling brengt je naar de noordelijke punt van de Polders van Kruibeke, Vlaanderens grootste overstromingsgebied. Zestig hectare van de polders zijn omgetoverd tot een uniek natuurgebied met een gevarieerd landschap van slikken en schorren, bossen en weidevogelgebied. De Barbierbeek, die hier dwars door de polders loopt, gaf haar naam aan de route. Van de kerk stap je naar de ringdijk, die de woonkernen van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde beschermt. De dijk zorgt ervoor dat het binnenstromende Scheldewater binnen de grenzen van het gecontroleerde overstromingsgebied blijft. De voormalige zandopslag voor de aanleg van de ringdijk werd in 2012 omgetoverd tot het natuurgebied Het Kortboek. Centraal liggen twee visvijvers, en via een vogelkijkwand laten talrijke water vogels zich rustig observeren. Vlakbij ligt het kasteel Altena, een 16de eeuwse waterburcht die nu een sociale bestemming heeft. Langs de Schelde kreeg de oude dijk een nieuwe functie als overstroombare dijk. Wanneer een hevige noordwesterstorm samenvalt met het springtij, stroomt de top van de stormgolf over de dijk. Zogenaamde ‘uitwateringsconstructies in de dijk zorgen ervoor dat, eenmaal het overstromingsgevaar is geweken, het rivierwater weer naar de Schelde stroomt.

Barbierbeek
Kaart & Poi's.

POI 1 - Barbierbeek.

De Barbierbeek ontspringt in Sint-Niklaas en mondt uit in de Schelde. Ze passeert via de Kruibeekse kreek en zorgt voor de afwatering van de hoger gelegen gebieden. Om overstromingen te vermijden werd de Barierbeek in een nieuwe bedding gelegd. Deze doorkruist de Kruibeekse polder, waar het water door buizen door de ringdijk richting de uitwateringssluis naar de Schelde stroomt.

Natuurpunt.
www.natuurpuntwaasland.be.