Selecteer de taal

De schorren van de Durme

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Schorren van de Durme

Wandeling van Driegoten over de Scheldedijk langs het Domeinbos Drie Goten naar de monding van de Durme. Hier tref je het unieke natuurgebied De schorren van de Durme. Langs de oever van de Durme wandel je verder naar het natuurgebied De Bunt, een waterrijk gebied met vele waterplassen en visvijvers. Via de binnendijk, met een prachtig zicht op het nieuwe overstromingsgebied, bereik je terug de Scheldedijk en het vertrekpunt.

Afstand: 8 km.

Tijd: 2u00.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

De Bunt

Je vertrekt langs de oevers van de Schelde naar de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. Het unieke natuurgebied De schorren van de Durme is één van de weinige restanten zoetwaterschorren die ons land nog telt. Het volgende natuurgebied is De Bunt, een oud turfwinningsgebied. De meeste turfputten werden gedempt bij de heraanleg van de Schelde eind 19de eeuw. De overige putten zijn nu visrijke vijvers geworden. Langs de binnendijk aan het nieuwe overstromingsgebied gaat het terug in de richting van Driegoten. De naam Driegoten verwijst naar de bressen die de lokale bevolking hier vroeger in de dijk sloeg bij overstromingsgevaar. Zo werden de achterliggende gebieden gecontroleerd onder water gezet, zodat de huizen in de ruime omgeving gevrijwaard bleven van overstroming.

Schorren van de Durme

Download PDF voor te volgen knooppunten.

De paden in de Bunt kunnen er vrij drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - De Bunt.

De Bunt is een 25 ha groot natuurgebied bij de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. Het is ontstaan op de plaats van een oud turfwinningsgebied. De meeste turfputten werden gedempt bij de heraanleg van de Schelde eind 19de eeuw. De overige putten zijn nu visrijke vijvers geworden. Je wandelt er langs het groene domeinbos van Driegoten. Op de linkeroever van de Schelde vlak bij de monding van de Durme tref je het unieke gebied 'de Schorren van de Durme'. Het is één van de weinige restanten zoetwaterschorren die ons land nog telt. Riet en wilgen zijn er heer en meester, ze vormen ondoordringbare wouden die veel weg hebben van tropische mangroven. Vanop de dijk kan je deze schorren bewonderen. Slechts enkele keren per jaar zal het overstromingsgebied water bergen bij stormtij. De rest van het jaar pronkt De Bunt met zijn zeldzame slikken en schorren. Op 17 april 1966 werd op Driegoten, aan de samenvloeiing van de Durme en de Schelde, een gedenkteken opgericht ter ere van schrijver Filip De Pillecyn, “verheerlijker van het land tussen Durme en Schelde”. Het indrukwekkend monument werd gebeeldhouwd door de Antwerpse kunstenaar Albert Poels, in opdracht van de Vlaamse Toeristenbond. Het bestaat uit een aantal personages die fungeren in de meest bekende romans van de literator: aan de ene kant herkent men de pestlijder Rochus in liggende houding met een hond die zijn wonden likt. Boven de pelgrim staat de statige en fiere persoon van de soldaat Johan. Hij kijkt naar Hamme, zijn geboortegrond. Langs de waterkant plaatste de beeldhouwer Leda en de veerman uit zijn roman ‘De Veerman en de jonkvrouw’. Al deze figuren zijn met elkaar verbonden door een sierlijke lus, symbool voor de nevel die uit het water opstijgt.

Geen extra informatie.