Selecteer de taal

Vossenwegel

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Vossenwegel

Deze route in het natuurgebied Beneden-Dender gaat door De Wiestermeers dat deel uitmaakt van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. Na de sluis aan de Dender gaat het richting Denderbelle aan de rand van het natuurgebied Bellebroek. Via een ommetje door de Hannaerden, een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek gaat het terug naar het vertrekpunt.

Afstand: 11 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Nee.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Witte zeshoek met rode tekst.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Land langs de heirbaan.

De Vossenwegelroute gaat door het natuurgebied Beneden-Dender. Het eerste gedeelte gaat door De Wiestermeers dat deel uitmaakt van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. De Dender is hier sinds 1769 gekanaliseerd. Je vindt talrijke afgesneden oude Denderarmen, zoals de Oude Dender of Grote Beek. In de vallei wisselen dottergraslandjes af met elzenbroekbos. Het landschap is hier heel waardevol met veel schitterende, intacte rijen knotwilgen, maar ook knotelzen en zelfs knoteiken. Enkele kleine bossen kunnen bogen op een rijke voorjaarsflora. De greppelsprinkhaan is een zeldzaam diertje, maar de Wiestermeers biedt hem nog een thuis. Na de sluis aan de Dender gaat het richting Denderbelle aan de rand van het natuurgebied Bellebroek. Denderbellebroek is een vochtig laaggelegen gebied met voornamelijk hooilanden. Het is een zeer open gebied met een randzone van populier - en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt. Tot begin jaren tachtig genoot Denderbellebroek groot aanzien bij ornithologen en botanici. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het paapje en de kwartelkoning. Door vermesting, verzuring en vooral verdroging diende het broek wat van zijn oude glorie in te leveren. Als je door de dorpskern van Denderbelle bent gaat het terug richting de Dender. Na een stukje op de dijk sla je af naar een oude Denderarm. Uiteindelijk heb je de kerk van Wieze terug in zicht maar je maakt nu nog een ommetje langs de Hannaerden. Hannaerden ligt in een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek. Vroeger groeide hier een oerwoud van dichte vegetatie. De Pasbeek en andere beken sneden zich in het landschap op weg naar de Dender. Lager gelegen gedeelten bleven het hele jaar door drassig. Poelen bleven staan na elke overstroming van de Dender. Na elke flinke bui hoopte het regenwater zich op. De ontwikkeling van het gehucht Wieze gebeurde langs de Romeinse heirbaan van Aalst naar Baasrode. Nog altijd is die oude weg de centrale as in het wegennet van Wieze. De naam Hannaerden of Aan-aarden zou betekenen ‘land langs de heirbaan’. Na dit ommetje kom je terug in het centrum van Wieze.

Vosssenwegel

Zeer goede markering.

Waterdichte wandelschoenen aanbevolen omdat na zware regenval sommige paden er zeer drassig kunnen bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Natuurgebied Beneden-Dender.

De Dender is in Wiestermeersch sinds 1769 gekanaliseerd. Je vindt talrijke afgesneden oude Denderarmen, zoals de Oude Dender of Grote Beek. De variatie van planten is vaak een weerspiegeling van de bodem. De bodem in Wiestermeers bestaat uit een dikke kleilaag. Die is afgezet toen de Dender nog door de vallei stroomde. Recentere afzettingen bevatten leem. Ook zand werd opgehoopt, afkomstig van stuifzandheuvels in de buurt. Dat zorgt voor een complexe verzameling van bodemtypes. Bovendien stroomt er ook kwelwater door het gebied. Dat is mineraalrijk water dat de plantendiversiteit erg beïnvloedt. In de Hannaerden groeide vroeger hier een oerwoud van dichte vegetatie. De Pasbeek en andere beken sneden zich in het landschap, op weg naar de Dender. Lager gelegen gedeelten bleven het hele jaar door drassig. Poelen bleven vol water staan na elke overstroming van de Dender. Na elke flinke bui hoopte het regenwater zich op. De ontwikkeling van het gehucht Wieze gebeurde langs de Romeinse heirbaan van Aalst naar Baasrode. Nog altijd is die oude weg de centrale as in het wegennet van Wieze. De naam Hannaerden of Aan-aarden zou betekenen 'land langs de heirbaan'. Het Denderbellebroek is een zeer open gebied, met een randzone van populieren- en elzenbossen. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Bij hoge waterstand van Dender en overstromingsgevaar wordt het broek als potpolder gebruikt. Tot begin jaren tachtig genoot Denderbellebroek groot aanzien bij ornithologen en botanici. De vochtige hooilanden herbergden voor de regio zeldzame broedvogels zoals het paapje en de kwartelkoning. Door vermesting, verzuring en vooral verdroging diende het broek wat van zijn oude glorie in te leveren.

Meer informatie:
www.natuurpunt.be