Selecteer de taal

Paardebroek en Paardeweide

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Paardebroek en Paardeweide

Direct na het vertrek kan je van op de Scheldedijk het Paardebroek en de Paardeweide bewonderen, een wetland met een waardevolle natuur. Daarna wandel je over brede onverharde wegen in de richting van het Riekend rustpunt, het kleinste museum van Vlaanderen. Vervolgens wandel je door het Berlare Broek om naar het Kasteel van Berlare te gaan. Door een klein stukje heide gaat het terug in de richting van het vertrekpunt.

Afstand: 10 km.

Tijd: 2u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Het Riekend Rustpunt.

Van het vertrekpunt wandel je over de Scheldedijk naar het Paardebroek en de Paardeweide. Hier verlaat je de dijk en wandel je rond dit waardevol stukje natuur in de richting van het Riekend rustpunt, het kleinste museum van Vlaanderen. Hier vertelt men in geuren en kleuren over de handel waar Berlare vroeger voor gekend was: die in mest. Het Riekend rustpunt is ook een mooie picknick plaats. Daarna wandel je door het Berlare Broek en door de Kasteeldreef naar het kasteel van Berlare. Het park is vrij toegankelijk. Het laatste gedeelte wandel je door een stukje heide om zo terug aan het vertrekpunt te komen.

Paardebroek en Paardeweide

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Paardebroek en Paardeweide.

Het Paardebroek werd omgevormd tot een wetland met waardevolle natuur die als een magneet werkt op allerlei vogels. De wetlands in Paardeweide, één van de gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan, vormen een wisselend landschap van natte weilanden, riet, open water en elzenbroekbos. In het oostelijke deel ligt een rietatol, omgeven door diep en ondiep water. Zo’n omgeving lokt kieskeurige vogels zoals het woudaapje, de kwak en de roerdomp.

Meer informatie:
www.natuurenbos.be.

POI 2 - Riekend rustpunt.

Aan het Sluis aan de Scheldeoever ligt het Riekend Rustpunt, het kleinste museum van Vlaanderen. Een permanente tentoonstelling vertelt je in geuren en kleuren over de handel waar Berlare vroeger voor gekend was: die in mest. Van 1 april tot 30 september vrij toegankelijk. Het Riekend Rustpunt was lange tijd een overslagpunt voor mest. Overschotten van de stad werden per boot naar de verzamelplaats gebracht, waar landbouwers de mest konden ophalen. In het verleden was het Riekend Rustpunt met de Schelde verbonden via een kleine waterloop, de Berlaar. Maar door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide werd de rivier afgesneden. Het water sijpelde weg en riet en bomen namen de omgeving over. De vroegere waterloop werd terug omgevormd tot een amfibieënpoel. Zo ligt het Riekend Rustpunt opnieuw aan het water.

Geen extra informatie.

POI 3 - Berlare Broek.

In het kader van de turfwinning werd het oostelijk gedeelte van de oude Scheldemeander opnieuw uitgegraven. Daardoor evolueerde het tot een groot wateroppervlak. In 1862 werd het water weggepompt. In de jaren 1914-1918 lag de kolenpomp echter stil en kwam het gebied vanzelf weer onder water. In 1926 werd het definitief drooggelegd. De vrijgekomen grond werd bebost met wilgen voor de mandenvlechterij. Na de Tweede Wereldoorlog werden populieren voor de lucifersfabricage aangeplant door Union Alumettière. In 1979 kocht de Vlaamse overheid hier ruim 120ha. Het domein vormt een lange strook van 6km en bestaat uit 2 delen, die gescheiden zijn door particuliere eigendommen. In het noorden ligt de Turfput, een vijver van 24ha. Het grootste deel bestaat uit bos met daartussen moerassige gedeelten en meer dan 50 vijvers (aangelegd in de jaren ‘60-‘70). De populieren worden geleidelijk aan vervangen door streekeigen bomen en struiken. Dergelijk bos biedt meer afwisseling en heeft een veel hogere natuurwaarde.

Geen extra informatie.

POI 4 - Kasteel van Berlare.

Het kasteel en de bijgebouwen zijn niet toegankelijk voor publiek; het park wel. Het domein behoorde historisch aan de heer van Berlare. Het werd in het begin van de 18de eeuw heropgebouwd door de familie van der Meersche, nadat het vorige gebouw door troepen van Lodewijk XIV werd verwoest. Sinds 1974 zijn zowel het kasteel en zijn bijgebouwen, als het park volledig geklasseerd.

Geen extra informatie.