Selecteer de taal

Ouden Doel

Deze wandeling door het Grenspark Groot Saeftinghe gaat langs Prosperpolder Noord naar het Paardenschor aan de Schelde. Hier kan je vanop de radartoren de hele streek bewonderen. Op de Scheldedijk kijk je landinwaarts op Doelpolder Noord en de Brakke Kreek. Bij twee kijkschermen kan je de grote verscheidenheid aan weidevogels observeren. Langs de rand van Properpolder Zuid wandel je terug naar Prosperdorp met de kerktoren als baken.

Tags: ,
Galgenveld

In het noorden van Ninove ligt een prachtig koutercomplex dat vanuit historisch, landschappelijk en ecologisch standpunt hoogst waardevol is. De route gaat door dat uitgestrekte landschap met holle wegen. De naam Galgenveld verwijst naar de lugubere functie die het gebied vroeger had.

Tags:
Muziekbos

Deze wandeling gaat door het mooie Muziekbos naar de Geuzentoren op de Muziekberg. Daarna wandel je door een open landschap met prachtige vergezichten naar het gehucht Louise-Marie. Van het gehucht gaat het in de richting van het Sint-Pietersbos, een reliëf rijk gemengd bos met tal van bronnen en bronbeekjes.

Turfput Route

Het Donkmeer is een van de oudste toeristische trekpleisters in Berlare, met dank aan de noeste arbeid van lokale turfstekers, zonder wie dit meer er nooit was geweest. We volgen hun spoor door het Berlare Broek, een parel van een natuurgebied langs een vergeten meander van duizenden jaren geleden. De wandeling toont een grote variatie aan kleine en grote waterpartijen, rietmoeras, natte hooilanden en bossen.

Barbierbeekroute

Deze wandelroute gaat langs het noordelijke punt van de Polders van Kruibeke. Hier krijgt eb en vloed vrij spel, een deel van het gebied komt dagelijks onder water te staan. Je gaat door een landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Op het verbindingsstuk tussen de Schelde en de ringdijk zal je zeker knaagsporen van bevers spotten.

Steenbergse bossen

Deze wandeling in het prachtige heuvellandschap van de Zwalmvallei gaat van Sint-Goriks-Oudenhove naar de Steenbergse bossen met talrijke bronnen en kwel zones. Daarna gaat het verder door een open landschap met mooie vergezichten in de richting van Sint-Goriks-Oudenhove. Juist voor dit kleine dorp wandel je in de richting van het mijnwerkerspad en natuurreservaat Boterhoek. Hier wordt een klein stukje de oever van de Zwalm gevolgd om zo uit te komen aan de Berendries, een bekende klim uit de Ronde Van Vlaanderen.

Drongengoedbos

Het eerste deel van de route stap je door het Maldegemveld, een natuurreservaat waar Natuurpunt het oorspronkelijke heidelandschap in ere herstelt. Het resultaat is een bijzonder stukje groen, dat bij momenten aan de Hoge Venen doet denken. Het tweede gedeelte gaat door het Drongengoed het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen.

Tweelanden route

Even buiten de dorpskern van De Klinge duik je net over de grens het Clinge Bos in, een fraaie brok puur natuur van ongeveer 180 ha. Daarna gaat het naar de beleefsite Klingspoor waar je alles kan leren over de oude spoorlijn Terneuzen-Mechelen. Op de grens wandel je langs vijf oude grenspalen naar De Grote en Kleine Weel, ook wel eens "De Kriekeputten" genoemd. Een wandeling puur natuur met een vleugje geschiedenis!

Tags: ,
Durmeboorden

Geniet langs de Durmeboorden van kunst en natuur, in de voetsporen van creatieve duizendpoot André Bogaert. Een flink deel van de route loopt langs de meanderende Durme, die ooit bevaarbaar was. Nu lijkt het meer op een fors uit de kluiten gewassen beek dan een rivier. Iets voorbij de Durmedijk wandel je langs de pittoreske Sint-Jozefskapel, een van de oudste Belgische heiligdommen gewijd aan Sint-Jozef. Voorbij de kapel leiden rustige plattelandsbaantjes en onverharde wegeltjes je door het mooi geordende landschap van de Durmemeersen.

Het Raspaillebos

Op de flanken van de Bosberg ligt het Raspaillebos met een oogstrelend tapijt van kleurrijke voorjaarsbloeiers en een legendarische geschiedenis. Eens op de Bosberg wordt je getrakteerd op een uniek vergezicht op de valleien van Dender en Mark maar ook op het Kluysbos. De vallei van de Mark is een mozaïek van elzen- en essenbossen afgewisseld met hooi- en weilanden. Het Kluysbos daarentegen is dan weer één van de mooist ontwikkelde bronbossen van de regio.

Heidebos

Deze wandeling gaat door het natuurgebied Heidebos dat ooit deel uitmaakte van een grote aaneengesloten bosgordel op de stuifzandrug van Maldegem tot Stekene. De route gaat door een gevarieerd landschap van naaldbos, verlaten akkertjes, heide, schrale graslanden en dreven met beuken.

Tags: ,
Paardebroek en Paardeweide

Direct na het vertrek kan je van op de Scheldedijk het Paardebroek en de Paardeweide bewonderen, een wetland met een waardevolle natuur. Daarna wandel je over brede onverharde wegen in de richting van het Riekend rustpunt, het kleinste museum van Vlaanderen. Vervolgens wandel je door het Berlare Broek om naar het Kasteel van Berlare te gaan. Door een klein stukje heide gaat het terug in de richting van het vertrekpunt.

Faluintjes

De Faluintjes is een natuurgebied in de Brabantse Kouters en wordt weleens de groene long van Aalst genoemd. De Abdij van Affligem heeft een bepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de streek. Zo waren het de monniken die het idee concretiseerden om aan ontginning te doen van kalkzandsteen en hopvelden lieten aanleggen.

Poeke Kasteelroute

Poeke is een landelijk dorpje bij Aalter en dankt zijn naam aan de Poekebeek, een bijriviertje van de Durme. Deze wandeling neemt je mee in en rond het bosrijke kasteeldomein van Poeke, waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin de 12de eeuw. Waar oorspronkelijk de omheinde woning van de eerste heren van Poeke stond, prijkt nu een sprookjesachtig kasteel, omringd door een 56 hectare groot kasteelpark met een Engelse en Franse tuin.

Tags: ,
Meetjeslandse Kreken

Deze wandeling vertrekt in het mooie dorpje Sint-Jan-In-Eremo. De naam eremo betekent woestijn zodat men met deze plaatsnaam naar Johannes de Doper verwijst. Het woord woestijn heeft in deze streek echter ook betrekking op het door turfwinning aangetaste terrein, de kreken. De route brengt je langs het Leopoldkanaal naar een voetveer om vervolgens langs de Vrouwkenshoek-, Blok- en Boerekreek te gaan met onderweg mooie vergezichten op de uitgestrekte polders.

Sombekeroute

Deze wandeling gaat van de bekende Mirabrug langs het Groot Broek en het Meulendijkbroek naar de slikken en schorren van de Durme. De wandeling volgt een hele tijd de oever van de Durme om dan in de richting van Sombeke te gaan langs historische wegels zoals de Sterrewegel. Van Sombeke gaat de wandeling verder langs het kasteeldomein van Sombeke terug naar het vertrekpunt.

Tags: ,
Vossenwegel

Deze route in het natuurgebied Beneden-Dender gaat door De Wiestermeers dat deel uitmaakt van de Dendervallei tussen Aalst en Dendermonde. Na de sluis aan de Dender gaat het richting Denderbelle aan de rand van het natuurgebied Bellebroek. Via een ommetje door de Hannaerden, een drassig gebied in de vallei van de Pasbeek gaat het terug naar het vertrekpunt .

De schorren van de Durme

Wandeling van Driegoten over de Scheldedijk langs het Domeinbos Drie Goten naar de monding van de Durme. Hier tref je het unieke natuurgebied De schorren van de Durme. Langs de oever van de Durme wandel je verder naar het natuurgebied De Bunt, een waterrijk gebied met vele waterplassen en visvijvers. Via de binnendijk, met een prachtig zicht op het nieuwe overstromingsgebied, bereik je terug de Scheldedijk en het vertrekpunt.

Stilteroute

Tot in de middeleeuwen maakte het Steenbergbos deel uit van een grote bossengordel in de regio. Het bos, vandaag een waardevol natuurgebied met verschillende valleitjes, daalt een 30 meter diepe helling af en strekt zich uit over een tiental hectaren. In de weilanden aan de rand helpen runderen ’s zomers mee met het natuurbeheer. Wat Everbeek ontbeert aan grote bezienswaardigheden, maakt het ruimschoots goed met de vele kapelletjes en kruisen die het landschap sieren. De vergezichten zijn op deze route werkelijk adembenemend.

Liniewegel

Deze wandeling gaat door het natuurreservaat De Linie, een lappendeken van bossen, moerassen, weiden al dan niet afgezoomd met oude knotwilgen, akkers, houtkanten, rietveldjes, oude turfputten en vijvers. Een van de weinige gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen waar het nog echt stil en donker kan worden.

Tags: ,
Stropersbos

Deze wandelroute gaat door het Stropersbos een natuurparel met statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en grote grazers! Daarna wandel je door het natuurgebied De Wilde Landen waar dan weer weilanden, boomweiden met populieren en zoetwaterplassen het landschap bepalen.