Wandeltocht door de Deurnsche Peel en het kleine peeldorp Griendtsveen. De Mussenkeet ook wel als de Muschenkeet geschreven was een keet die bestond uit turf, planken, biezen en ander goedkoop bouwmateriaal. Waarschijnlijk was de naam een verbastering van ‘de Musch z’n keet’ elke turfsteker kende de plek. Dergelijke keten dienden doorgaans als tijdelijk onderkomen voor seizoenarbeiders.

Landgoed Huis ter Heide ligt tussen de dorpen De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg. Het is een 958 ha aantrekkelijk natuurgebied met vennen, akkers, gevarieerde loof- en naaldbossen en een landhuis uit 1864. Stadsgeluiden en snelwegoverlast dringen zelden door in het bosgebied. Tijdens deze korte maar afwisselende wandeling heb je halverwege een prachtig uitzicht over het Leikeven. In het gebied tref je Schotse Hooglanders aan. Deze grote grazers zorgen voor een betere bodemstructuur en variatie in de begroeiing.

Wandeltocht door de rand van Nuenen, het landbouwgebied tussen Nuenen en Gerwen en door de plaats Gerwen. Maar ook door de rand van de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en door het Nuenens Broek.

Een mooie afwisselende wandeling door het natuurgebied De Malpie. Van Borkel en Schaft gaat het via de oever van de Dommel naar de Malpie. Hier wandel je langs verschillende vennen, heide en beemden tot aan de Venbergse Watermolen. Via bossen en heideveldjes gaat het weer terug naar het dorp.

Wandeltocht over de Lieropsche Heide en de Strabrechtse Heide. De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha.

De wandeltocht gaat door het buitengebied van Liessel met onder andere het buurtschap Leensel en de Liesselse Bossen. Het Liesselse bos kan aangemerkt worden als een typisch Brabants bos. Het is een jong bosgebied van dennenhout dat is aangeplant op een voormalig stuifzandgebied.

janadmin — De route werd gecontroleerd en er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd. De route is weer actueel, veel wandelplezier!...

Wandeltocht door het bosgebied Sparrenrijk, landgoed Eikenhorst, door de Halsche Beemden in het stroomgebied van de Essche Stroom ook wel Esschestroom genoemd en het wandelpark Molenwijk.

janadmin — Op zondag 26 juni 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. In de Halsche Beemden is de begroeiing wat uitbundiger geworden hierop de routebeschrijving aangepast. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Deze gps wandelroute gaat door de Boswachterij De Kempen langs de Cartierheide, door bos en langs heideveld in ontwikkeling. In De Kempen, op de grens van Nederland en België, is de bewoonde wereld ver weg met uitzondering van het korte stukje naast de autosnelweg. Zandwegen voeren langs akkers en door eindeloze bossen. Daar waar de naaldbossen wijken, ligt de grote stille heide met stuivend zand en moerassen.

Wandeltocht door een landschap met percelen naaldbos afgewisseld door weilanden en akkerland en het beekdal van de Kleine Beerze.

janadmin — De wandeltocht kan weer gelopen worden. Het beekdal oogt nog wat kaal maar aan de inrichting te zien wordt het in de toekomst een mooi geheel. De wandelroute biedt nu ook de mogelijkheid om struinend het beekje de Kleine Beerze ter hoogte van Vessem wat langer te volgen. De werkzaamheden zijn nageno......

Wandeltocht door de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd, Het gebied bestaat uit afwisseling van bos, wat kleine restjes heide en grotere oppervlakten grasland. Het van oorsprong heidegebied is in de jaren 30 van de 20ste eeuw zoals op zoveel plaatsen in Brabant beplant met dennen. In 2005 zijn aan het gebied enkele landbouwpercelen toegevoegd waardoor er een leuke combinatie van bos met doorkijkjes en open graslanden is ontstaan.

janadmin — Op 14 juni 2023 gaan kijken of er nog veranderingen bij het oorspronkelijke begrazingsgebied zijn tevens de rest van de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Op een paar plaatsen stonden nog de houten poorten met klaphekken. Doordat de afrastering weg is word er iets anders gelopen, de routeb......
janadmin — In het oostelijk deel van Grotelsche Heide is de afrastering rond het begrazingsgebied verwijderd er wordt een nieuwe geplaatst, voorlopig de verwijzing naar het begrazingsgebied doorgestreept in de routebeschrijving. Op een paar plaatsen staan nog klaphekken en houten poorten, deze zijn nog vermeld......
janadmin — De routebeschrijving werd aangepast, opgenomen dat men bij een hoge waterstand het beste het beekje bij het eerste brugje kan oversteken en dat in het eerste stukje aan de overzijde geen duidelijk herkenbaar pad is. Kaart is ook geactualiseerd....

Wandeltocht door het Wijboschbroek en Smaldonken een deelgebied van het Wijboschbroek. Het natuurgebied Wijboschbroek was vroeger een gebied van moerasbossen, het woord broek in de naam geeft al aan dat het een nat gebied is.

Wandeltocht door de natuurgebieden het Beestenveld, de Klotterpeel en het landgoed de Stippelberg. Deze gebieden vormen samen met de Nederheide het grootste aaneengesloten natuurgebied in Oost-Brabant.

janadmin — Op 19 april 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving is op een paar puntjes iets bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door landgoed Haanwijk, het Bossche Broek en landgoed Sterrenbosch met als rode draad bij deze wandeltocht het riviertje de Dommel.

Een gevarieerde wandeltocht die door twee dorpskernen, landbouwgebied en het Sint Anthonisbos gaat. De dorpskernen van Sint Anthonis en Oploo zijn leuke plaatsjes met in het plaatsje Oploo een watermolen ook wel D'n Olliemeulen genoemd en een standerdmolen De Korenbloem als bezienswaardigheid.

janadmin — Op 7 april 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Het wandelnetwerk die als extra herkenningspunten in de routebeschrijving zijn vermeld was iets gewijzigd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Routebeschrijving werd aangepast nadat een gebruiker twee foutjes had opgemerkt in de routebeschrijving. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door landgoed Nieuwkerk, de rand van de Regte Heide, landgoed De Hoevens, het Ooijevaarsnest en de Halve Maan. Tijdens de wandeltocht passeert men twee keer de Poppelse Leij en het mooie beekdal van de Lei.

Wandeltocht door een Maasheggenlandschap en de Vilt, een oude Maasmeander. De naam Bougheim is een oude naam voor Beugen, het is de omschrijving van een nederzetting in de bocht van de Maas.

janadmin — Op 8 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Helaas was het een nevelige dag waardoor de volop bloeiende meidoorns niet op zijn mooist waren. Voor de zeldzame kamsalamander zijn nieuwe poelen aangelegd en bestaande poelen opgeschoond, ook zijn er nieuwe afrasteringen en draaihekjes geplaatst lan......

Wandeltocht langs het riviertje de Aa tussen Erp en Veghel voor de liefhebber van open landschappen.

janadmin — Op 14 juli 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat door de rand van een perceeltje grasland ging was dusdanig begroeid dat het nauwelijks nog herkenbaar was. Dit pad is uit de wandeltocht gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

De wandeltocht staat voor een groot deel in het teken van beek de Beerze. De beek begint strikt genomen in landgoed Baest, waar de Grote Beerze en de Kleine Beerze samenstromen. Vervolgens stroomt de beek ten noorden van het landgoed door het gebied Baest/Kattelaars Broek, langs Spoordonk, door het gebied Dal van de Beerze en de Kampina naar Lennisheuvel waar de Beerze Smalwater gaat heten. De wandeltocht gaat door de gebieden Baest/Kattenbergs Broek, Dal van de Beerze en het zuidelijk deel van de Kampina.

janadmin — Op 28 oktober 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door het Cranendonckse bos en door de rand van de Molenheide.

janadmin — Naar aanleiding van een melding dat het wandelnetwerk gewijzigd was de wandeltocht gecontroleerd. Er waren diverse nieuwe knooppuntpaaltjes bijgekomen en enkele verplaatst. Ook was er een nieuw pad door de rand van een landbouwperceel bijkomen. Dit pad is in de wandeltocht opgenomen waardoor er een ......

Wandeltocht voor de liefhebber van rivierenlandschappen. De wandeltocht gaat over dijken en door de uiterwaarden van de Maas. In deze uiterwaarden zijn natuurlijke heggen te zien, de maasheggen. Deze heggen bestaan uit in elkaar gevlochten levende meidoorns of sleedoorns.

janadmin — Op 17 februari 2022 met een stevige wind door storm Dudley de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar kleine stukjes langs de Maas die wat drassig waren was de rest van wandeltocht prima te belopen. Het wandelnetwerk was iets verder uitgebreid, de nieuwe knooppuntnummers zijn in de routebeschrijving ......
janadmin — Het wandelnetwerk is tussen knooppunt 60 en 48 uitgebreid met een nieuw knooppunt nummer 62. Het nieuwe knooppunt is opgenomen in de routebeschrijving en de afsluitboom bij punt 7 is verwijderd....

Wandeltocht door natuurgebieden Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Oude Hondsberg en Ter Braakloop.

Wandeltocht langs De Bakelse Plassen, door het bosgebied de Nederheide en het bosgebied de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd.

janadmin — Op 30 juni 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. De Bakelse Plassen zijn flink uitgebreid wat gevolgen had voor de extra herkenningspunten. Ook in de Nederheide waren wat veranderingen die gevolgen hadden voor de extra herkenningspunten. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Inmiddels zijn er drie plaatsen natte stukken op het pad aan linkerzijde van het beekje de Esperloop. Het tijdelijk alternatief dat in de routebeschrijving stond is nu definitief gemaakt. De tocht gaat nu een stukje over het pad aan de andere zijde van de Esperloop met het nadeel dat men direct na e......

Wandeltocht door Son en Breugel, het beekdal van de Dommel ten zuiden van het Wilhelminakanaal, door Nederwetten, de Heerendonk-Breugelse Beemden, het buurtschap Stad van Gerwen en het stroomgebied van de Breugelsche Beek.

janadmin — Op 19 november 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. De wandeltocht is bij het startpunt een klein beetje gewijzigd. De voormalige Sint-Petrus Bandenkerk wordt momenteel verbouwd tot een dorpshuis de volgende stap is het opnieuw inrichten van het plein (parkeerplaats) voor de voormalige kerk. De w......
janadmin — Momenteel zijn er werken aan de gang bij de kerktoren in Son waardoor de grote parkeerplaats bij het startpunt niet bruikbaar is. Daarnaast is het pad direct voor de kerktoren niet toegankelijk waardoor via de doorgaande weg gewandeld moet worden. Als alternatief kan men ook starten in bij de kerk i......

Wandeltocht door landgoed Heerenbeek en de Mortelen. Deze gebieden liggen in het hart van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.

De wandeltocht gaat door het noordelijke deel van de Groote Heide met enkele mooie vennen zoals het Drooge Meerven, het Diepe Meerven, het Veeven en het Klein Huisven.

janadmin — Op 21 maart 2022 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Een pad dat langs nat grasland ging met een ven is uit de wandeltocht gehaald. Langere tijd hebben er delen van onder water gestaan en nu na een wat langere droge periode was dit pad nog steeds behoorlijk drassig. De wandeltocht is zod......

Wandeltocht vanuit Mariahout door enkele kleine maar mooie natuurgebiedjes zoals het Keelgras, de Mosbulten, waterwingebied in de bossen van Olen en de Mariahoutse Bossen, ook wel Lieshoutse Bossen of Lieshoutse Heide genoemd.

janadmin — Op 18 september 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien, over de heuvelrug bij het Keelgras met in het verleden meerdere wat rommelige paadjes is nu slechts één duidelijk herkenbaar goed te belopen pad en in de omgeving van het Vossenbergven was wat bos gerooid. De ro......

Wandeltocht door de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en het Nuenens Broek. De Papenvoortse Heide en Geeneindse Heide, beide deelgebieden van de Stiphoutse Bossen, zijn van oorsprong productiebossen met overwegend grove den en fijnspar. Door het huidige beheer is het een meer gevarieerd bosgebied geworden. In het gebied zijn een tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg verlevendigen, de wandeltocht gaat langs enkele van deze vennen.

janadmin — Op 16 juni 2022 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd nieuw in de wandeltocht is het Kromven. Tijdens mijn wandeltocht kwam ik een kudde schapen met herder tegen op Geeneindse Heide, je zou je zo in de tijd van Vincent van Gogh wanen toen dit gebied nog uit heide bestond. De routebeschrijvi......

Wandeltocht voor de liefhebber van boswandelingen. De wandeltocht gaat door de Stiphoutse Bossen een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

janadmin — Op 29 juni 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten geen andere veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 23 oktober 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. Er was een nieuw pad ontstaan en op twee plaatsen een knooppunt nummer gewijzigd. Ook de wandelroute iets gewijzigd, het Kulkesven wordt via een ander punt benaderd waardoor men een mooier zicht heeft op het ven. De routebeschrijving is weer actu......

Een groot deel van de wandeltocht gaat door het natuurgebied de Malpie. Voordat de Malpie bezocht wordt gaat de tocht langs de Malpiebeemden, door bosgebied Opperheide en langs het riviertje de Dommel.

janadmin — Op 20 maart 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Omdat per 1 november 2022 de horeca bij de Natuurpoort Malpie gesloten is is ook de parkeerplaats niet meer beschikbaar voor de Natuurpoortbezoekers. Het oorspronkelijk startpunt was deze parkeerplaats. Omdat de grote metalen Natuurpoortsleutel niet mee......

Wandeltocht door Stiphoutse Bossen, buurtschap Achterbosch en de Ruweeuwsels. De Stiphoutse Bossen is een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De wandeltocht gaat in de Stiphoutse Bossen door de deelgebieden de Molenheide en de Geeneindse Heide.

janadmin — Op 19 januari 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen de wandeltocht iets gewijzigd, bij het Wasven gaat de wandeltocht nu over een smal pad aan de andere zijde van het ven en een wat langer pad langs de bosrand vervangen door smalle paden door het bos met langs het pad een opvallen......
janadmin — Op 19 januari 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien. De routebeschrijving is bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door het Dommeldal en door het buurtschap Kasteren in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het Dommeldal bestaat uit beemden, akkers en bosjes. De beemden bestaan uit natte graslanden die gebruikt worden als wei- en hooilanden.

Wandeltocht naar het recreatiepark Kienehoef om vervolgens langs de Dommel aan de rand van Sint-Oedenrode, door het oude centrum van de plaats en het Dommeldal weer terug te keren naar Olland.

Wandeltocht door de Aardbossen, de Landschotsche Heide, Kuikseindsche Heide en het Molenbroek. De Aardbossen is een smal bosgebied dat wordt doorkruist door de Groote Beerze.

janadmin — De wandeltocht kan weer gelopen worden. De graafmachines zijn verdwenen, rest nog het inrichten van het gebied rond de meanderende Kleine Beerze zoals enkele brugjes en beplanting langs de beek. Voorlopig de tijdelijke omleiding in de routebeschrijving volgen zie ook de rode lijn op de kaart in de P......
janadmin — De werkzaamheden bij de Groote Beerze zijn afgerond. Na verlaten van de Aardbossen wordt de weer meanderende beek gevolgd. De tijdelijke omleiding is verwijderd uit de routebeschrijving en op de kaart. Tevens de rest van de wandelroute gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandel......

Wandeltocht voor de liefhebber van weidse vergezichten over uiterwaarden langs de Maas waarbij ook gestruind wordt door grasland. De wandeltocht gaat langs de Hertogswetering, door de Keent, landgoed Mariëndaal en het kleine landgoed Lievendael.

janadmin — Op 8 augustus 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Het wandelnetwerk was op een punt gewijzigd verder geen veranderingen gezien. De eind 2020 tijdelijk ingevoerde maatregel door Brabants Landschap om honden te weren uit de Keent lijkt definitief te zijn, bij alle ingangen naar het begrazingsgebie......

Boskant is een agrarisch dorp met in de omgeving enkele grote boomkwekerijen en ligt in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. De wandeltocht gaat langs percelen van deze boomkwekerijen, door het Hulstsche Broek, het Hezelaarsbroek, de Scheeken en Scheeken-De Mortelen.

janadmin — Op 14 december 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Nu de werkzaamheden aan het herstel van de leembossen bij Boskant al een poosje geleden afgerond zijn zijn ook de meeste klaphekken die er nog stonden verwijderd. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Momenteel vinden er boswerkzaamheden plaats in de bossen bij Boskant en in de Scheeken. Deze leembossen hebben door de lagere grondwaterstanden moeilijk, de herstel werkzaamheden bestaan uit het ondieper maken van sloten en greppels, er worden een aantal bomen gerooid en nieuwe aangeplant die in......

Wandeltocht door de landgoederen Cleefswit, De Sijp, de Bunthorst, Groote Slink en door het landgoed de Krim. De genoemde landgoederen zijn ontgonnen Peelgebieden. Voor deze ontginning was deze streek een onafzienbare kale vlakte die nergens beschutting bood.

De wandeltocht gaat door het bosgebied de Overloonsche Duinen en langs de beek Loobeek. Overloon is vooral bekend om zijn Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum.

janadmin — De wandeltocht is vernieuwd. De wandeltocht is iets korter geworden en het startpunt is verplaatst naar het parkeerterrein bij het oorlogsmuseum. De Loobeek wordt ter hoogte van het Smakterveld gevolgd waarvan een deel over een kade tussen de Loobeek en een zijtak van de beek gaat. Omdat men langs d......

Wandeltocht door de Hugterheide en het Weerterbos. De Hugterheide bestaat uit stuifduinen vooral begroeid met dennen, in het bosgebied worden veelal leuke slingerende bospaadjes gevolgd. Het Weerterbos ligt in een laagte met daarin, vennen, moerassige gebieden en een groot gebied open graslanden. Vanuit een observatietoren heeft men een prachtig uitzicht over de graslanden.

janadmin — Op 22 januari 2023 op een grijze winterse dag met een laagje sneeuw de wandeltocht gecontroleerd. Een kleine verandering in het wandelnetwerk met wandelwisselnummers en een pad dat in het verleden nauwelijks herkenbaar was was nu goed herkenbaar met gevolgen voor de routebeschrijving. De routebeschr......
janadmin — De wandeltocht is gewijzigd, een pad dat voorbij de historische grenspaal van de beek de Oude Graaf naar waterloop Vloedlossing gaat is op enkele plaatsen versperd door ontwortelde bomen maar helaas ook aan het dichtgroeien met onder andere bramenstruiken. Jammer genoeg is dit het enige pad dat op e......

Deze wandeltocht gaat evenals de Munseheide-route en de Slabroek-route geheel door het natuurgebied de Maashorst. De Maashorst bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen, men vindt er bossen, verspreide heidevelden, enkele vennetjes, in het centrum een landbouwgebied en een groot begrazingsgebied de Brobbelbies.

janadmin — Op 10 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen waren kleine wijzigingen aan paden, de routebeschrijving is hierop aangepast. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 1 juli 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op een punt was het wandelnetwerk iets gewijzigd verder geen veranderingen gezien. Omdat door de uitbreiding van het begrazingsgebied in 2018 een aantal paden wat lastiger te herkennen zijn wat extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenome......

Wandeltocht door de Herbertusbossen, de Lange Bleek, Somerense Heide en over de Strabrechtse Heide. De Herbertusbossen zijn vernoemd naar Herbertus van Heeze, de eerste Heer van Heeze. Het is een oud bos met hoog opgaand loof- en naaldhout maar ook met kleine graslanden die mooie doorkijkjes bieden.

janadmin — Inmiddels is het plaatsen van de rasters en nieuwe klaphekken van het uitgebreide begrazingsgebied afgerond. Het is een groot aaneengesloten begrazingsgebied geworden. De oude klaphekken die bij de oorspronkelijke omheinde percelen stonden zijn inmiddels ook verwijderd. Een pad is definitief geslote......
janadmin — In de Lange Bleek zijn de rasters om de aparte heide- en weilandpercelen grotendeels verwijderd. De klaphekken staan er nog deze zullen binnenkort ook wel verwijderd worden. In de routebeschrijving is verwijzing naar deze rasters en klaphekken al verwijderd. Omdat er een smal pad naar de de rand van......
janadmin — Het begrazingsgebied in de Lange Bleek wordt uitgebreid. Op dit moment staan er rasters om de verschillende heide- en weilandpercelen met overal aparte begrazing. Deze rasters gaan weg en er komt één groot raster om het totale gebied. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de routebeschrijving hie......

Wandeltocht in de Maashorst door Annabos, Loose Beemd, Revennekes, Slabroek. Door het bosgebied de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen. Wijstgronden zijn drassige tot permanent natte hoge gronden direct grenzend aan een breuk.

janadmin — De routebeschrijving werd geactualiseerd. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht langs beek de Reusel, door Landgoed De Utrecht en langs beek de Raamsloop. Landgoed De Utrecht is een gevarieerd gebied van bossen, vennen en heide.

janadmin — De werkzaamheden aan het beekherstelproject Reusel- De Mierden bij Lage Mierde zijn afgerond. De oude loop van de beek is gedempt en een meanderde beek naast de oorspronkelijke loop aangelegd. De oorspronkelijke onderhoudspaden zijn hierdoor komen vervallen. De wandeltocht is aangepast aan de situat......
janadmin — Aan het einde van punt 1 gaat een pad richting beek de Reusel. Waterschap de Dommel heeft het beekherstelproject Reusel- De Mierden weer opgepakt met als gevolg dat het pad richting de Reusel gesloten is. De werkzaamheden duren tot aan de zomer van 2023. In de routebeschrijving en op de kaart (oranj......
janadmin — De werkzaamheden zijn afgerond, de Raamsloop meandert weer. Voor degene die struinen leuk vindt er is ook een struin beschreven die het beekje door het gebied volgt. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht langs de Dommel, door het Vresselse Bos, langs de Moerkuilen en door de Dommelbeemden.

janadmin — Op 12 februari 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. In de Dommelbeemden bij de Everse Akkers was men bezig met het knotten van de knotwilgen het pad was ondanks de werkzaamheden prima te belopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de Nederheide, de Stippelberg, het Beestenveld en de Klotterpeel. Deze gebieden vormen samen het grootste aaneengesloten natuurgebied in het oosten van Noord-Brabant.

janadmin — Op 22 april 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving op een paar puntjes wat bijgewerkt zoals een straatnaambordje dat in het bos verdwenen was. Voorlopig doorgestreept mogelijk dat het weer teruggeplaatst wordt. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door landgoed Zegenwerp, landgoed Venrode, bosgebied Sparrenrijk, landgoed Eikenhorst en de Halsche Beemden.

janadmin — Op 7 januari 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten na klopte de routebeschrijving. Zowel op de dijk als langs de beek de Essche Stroom in landgoed Bleijendijk waren de paden wat drassig. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplez......

Wandeltocht vanuit de natuurpoort Nederheide door het natuurgebied de Stippelberg. De Stippelberg bestaat uit twee delen, het oostelijk deel bestaat uit fraaie lanen die horen bij het landhuis, het westelijke deel bestaat uit dennenbos met hierin stippels in het landschap.

janadmin — Op 17 juni 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Goed nieuws voor de wandelaars die op pad gaan met een hond. In het begrazingsgebied in het oostelijke deel van het gebied zijn honden toegestaan mits aangelijnd. Het alternatief is hiermee komen te vervallen. De routebeschrijving is weer actueel. V......

Wandeltocht door het Vresselsbos ook wel Vressels Bos, Vresselse Bos of Vresselsche Bosch genoemd. Niet alleen de naam kent aardig wat variaties ook het gebied zelf is een mooi gevarieerd gebied met smalle slingerende bospaadjes afgewisseld door brede bospaden met in het bos enkele kleine vennen.

janadmin — De wandelroute werd gecontroleerd en een klein beetje gewijzigd. Een pad door een bosperceel met veel dode bomen is om veiligheidsredenen uit de wandelroute gehaald. Staatbosbeheer die oorspronkelijk ook een wandelroute door het bosperceel had lopen heeft zijn wandelroute ook gewijzigd. Verder is ee......

Wandeltocht door Stevensbergen, Blekerheide, de Lommelse Sahara en het Venakkerbos. Stevenbergen is een klein natuurgebied dat midden in de gemeentebossen van Luyksgestel ligt.

janadmin — Het Riebos en de Bleekerheide beide onderdeel van de Lommelse heidegebieden zijn vanuit Nederland slecht toegankelijk, het pad met het ontbrekende overstapje is nauwelijks nog herkenbaar. Dit pad met het ontbrekende overstapje is uit de wandelroute gehaald. De wandeltocht gaat nu wat langer door de ......

Wandeltocht door het bosgebied de Molenheide en de Groespeel. Vanuit het plaatsje Mill gaat de wandeltocht richting Sint Hubert. Tussen de beide plaatsen wordt onder andere een deel van het voormalig Duits Lijntje gevolgd.

janadmin — 18 december 2020 de wandelroute door Klik Print en Wandel gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de Peelse Heide, de Reuselse Moeren en de Kroonvense Heide. De wandeltocht start in de Peelse Heide, dit gebied bestond voorheen uit woeste grond maar is in de periode 1930-1945 ontgonnen en voor een groot deel met grove den beplant. Toch heeft dit bosgebied veel te bieden zoals de kleine en de grote cirkel, een klein stukje Parijs bij Reusel.

janadmin — Op vrijdag 3 maart 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd en iets vernieuwd. Het in eerdere reacties vermelde natte pad, zie ook de foto linksboven staat nog steeds onder water. Voorheen ging het wandelnetwerk ook over het natte pad. Naar aanleiding van een melding hierover heeft Routebureau Brabant......
janadmin — De wandeltocht is aangepast, ze bestaat nu uit twee lussen waarvan een lus rond de Reuselse Moeren een van de weinige gebieden waar nog hoogveen te vinden is. Veel wandelplezier!...

TrailExplorerUW NATUUR!