Selecteer de taal

Wijboschbroek Tocht

Wijboschbroek

Wandeltocht door het Wijboschbroek en Smaldonken een deelgebied van het Wijboschbroek. Het natuurgebied Wijboschbroek was vroeger een gebied van moerasbossen, het woord broek in de naam geeft al aan dat het een nat gebied is.

Afstand: 14 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Geen informatie.

Aard: 80% onverhard.

Markering: Zie PDF routebeschrijving.

Waterdichte wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Natuurgebied Smaldonken.

In de negentiende eeuw is het Wijboschbroek gedeeltelijk ontwaterd en omgezet naar weiland, aan eind van de negentiende eeuw begon de bebossing en werden populieren geplant op rabatten, langwerpige ophogingen. De populierenteelt in dit natte leembos is een belangrijke inkomstenbron voor de klompenindustrie geweest. In dit kleinschalige coulisselandschap wisselen natte graslanden, populierenpercelen en oude bosopstanden elkaar af. Het natuurgebied Smaldonken is een afwisselend natuurgebied met populierenaanplant, akkers en weilanden. In de loop der eeuwen ontstond er een kleinschalig boerenlandschap met een netwerk van akkers, weiden, houtwallen, bosjes en zandpaden. Het 60 hectaren grote gebied is tegenwoordig grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer, dat bosjes en poelen heeft aangelegd en het gebied weer in oude staat heeft hersteld. In het gebied zijn 20 ha ingericht als voedselbos dat bestaat uit verschillende vegetatielagen met hoge bomen zoals notenbomen, lagere fruitbomen, bessenstruiken en meerjarige kruiden in de laagste vegetatielaag. De Schaapskooi van Schijndel herbergt de schaapskudde van Stichting Oude Inheemse Rassen dat grotendeels bestaat uit het Kempische heideschaap een inheems heideras maar ook het Veluws heideschaap, het Drents heideschaap, de Schoonebeeker en het Mergellandschaap. Wijboschbroek is een broekbos met paden die vooral tijdens de nattere jaargetijden drassig kunnen zijn, stevige wandelschoenen bij voorkeur waterdicht zijn aan te raden.

Wijboschbroek

Download PDF voor routebeschrijving.

Kaart & Poi's.