Wandeltocht door een verrassend gevarieerd landschap in de Maashorst. Het gebied bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen: bossen, een viertal verspreide heidevelden, enkele vennetjes, boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen.

janadmin — Op 12 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een kleine wijziging aan het wandelnetwerk en een pad naar de top van de hoge stuifduin in de Slabroeksche Bergen heeft men voorzien van traptreden. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 9 september 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat weinig belopen wordt en gedeeltelijk versperd was is uit de wandeltocht gehaald. Vooral in het deel dat door het begrazingsgebied gaat zijn de paden zelf prima te herkennen echter diverse zijpaden die in het verleden nog goed herkenb......

Wandeltocht door een maasheggenlandschap. Een uniek landschap van kleine percelen hoofdzakelijk grasland die van elkaar zijn gescheiden door meidoorn- of sleedoorn heggen. De heggen zijn zo dicht in elkaar gevlochten dat ze een ondoordringbare afscheiding vormen. In het verleden dienden ze dan ook als natuurlijke afrastering voor vee. Tevens vormen de dichte heggen een prima broedplaats voor vogels.

janadmin — Op 5 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Enkele kleine veranderingen in de herkenningspunten verder geen veranderingen gezien. Inmiddels staan de eerste struiken meidoorns in bloei. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op maandag 25 januari 2021 werd de route gecontroleerd. De routebeschrijving is weer bijgewerkt naar de huidige situatie. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de bosgebied Nederheide en Landgoed Stippelberg voor de liefhebber van bosrijke wandeltochten. De Nederheide is van oorsprong ontginningsbos dat zich hoe langer hoe meer ontwikkeld tot een afwisselend bos.

janadmin — Op 15 november 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar plaatsen waren wat veranderingen in de extra herkenningspunten verder klopte de wandeltocht nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 27 december 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Een klein terreintje dat in het verleden door crossers werd gebruikt en niet ver van de wandeltocht is is tegenwoordig een stiltegebied, het crossen is er niet meer toegestaan. De paden naar het terreintje zijn met boomstammen en greppels versperd. V......

Wandeltocht door het dal van de Beerze, langs de bekende maar ook langs minder bekende vennen in de Kampina en door het Banisveld. Op de Kampina gaat de wandeltocht langs drie bekende vennen; Belversven, Huisvennen en de Zandbergsvennen. Minder bekende vennen zijn het Klein Glasven, Kattelaarsput en het Ansumven deze liggen aan de rand van de Kampina en het beekdal waardoor ze voedselrijker zijn, de vennen zijn opgeschoond en weer duidelijk zichtbaar in het landschap.

janadmin — Op 1 januari 2022 werd de wandelroute gecontroleerd. Op een paar plaatsen was er bos gerooid en bij het nieuwe brugje over de Heiloop was het pad een klein stukje door de recente werkzaamheden wat drassig. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen beide deelgebieden van het natuurgebied De Maashorst. De Maashorst is een min of meer aaneengesloten landschapspark dat bestaat uit bossen, heidegebieden, open grasland, landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen tijdens de wandeltocht maakt men kennis met deze variëteit in landschappen.

janadmin — Op 28 september werd de routebeschrijving geactualiseerd. Het wandelnetwerk is met twee nieuwe knooppunten uitgebreid. Op knooppunt 13 staat een verwijzing naar 89 dit moet zijn 82, dit is gemeld bij routebureau Brabant. Voorlopig beide nummers bij knooppunt 13 vermeld met het ontbrekende nummer 82 ......
janadmin — Op 18 oktober 2020 werd de wandelroute gecontroleerd door Klik Print en Wandel. Geen veranderingen gezien, de routebeschrijving op enkele punten wat verbeterd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal van de Dommel. Geniet volop van het gevarieerde landschap tijdens deze wandeling. Loop over de vloeiweiden, wandel door het bos en struin over de wandelpaden tussen heide en vennen door. Zonder er erg in te hebben ben je over de kronkelpaadjes de grens overgestoken en sta je in België.

Wandeltocht door natuurgebied Annabos en de Loose Beemd in de natte natuurparel Wijstgrond Uden. Verder gaat de wandeltocht door het bosgebied de Bedafse Bergen met een hoge stuifzandrug.

janadmin — De wandelroute werd gecontroleerd op 22/04/21. Langs De Leijgraaf was een klaphek gesloten door begrazing van schapen, dit is tijdelijk. In de routebeschrijving is een omleiding beschikbaar. Het wandelnetwerk was op twee plaatsen gewijzigd, is aangepast in de routebeschrijving. De routebeschrijving ......

Deze korte wandelroute komt langs elf grote en kleine vennen, waaronder het Vergeten Ven, Driebloksven en Oude Wasseven. Daarnaast voert het pad langs bos, heide en cultuurlandschap. Met wat geluk komt u onderweg een schaapskudde of ree tegen. Of u hoort een concert van de vele zangvogels. Elk seizoen kent zijn eigen aanblik maar vooral in augustus, wanneer de heide bloeit, is dit een aanrader.

Wandeltocht door het Vresselsbos, Vresselsche Akkers en de Dommelbeemden. Wie nu door het Vresselsbos wandelt met daarin een het mooie vennengebied de Hazenputten zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en heide.

janadmin — Op 15 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dicht langs een steile oever van de Dommel was gesloten door het afkalven van de oever. Dit pad is uit de wandeltocht gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op woensdag 7 juli 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. De wandelroute is een klein beetje gewijzigd, een pad dat door een bosperceel met veel dode bomen ging uit de wandelroute gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Je wandelt langs de meanderende Reusel naar de herberg Den Bockenreyder. Van hieruit gaat het langs het grote ven De Flaes naar de Flaestoren, een steeds groter wordende spiraal 24 meter omhoog. Hierboven heb je een ongelooflijk 360° panorama. Langs het Goorven gaat het terug naar het vertrekpunt. De wandeling verloopt voor het grootste deel over zandwegen en kleine bospaadjes.

Wandeltocht door Het Groene Woud, bezocht worden de natuurgebieden Scheeken-Mortelen, Heerenbeek, 't Veldersbosch op landgoed Velder en De Scheeken.

janadmin — De wandeltocht werd gecontroleerd. Het wandelnetwerk is met een aantal nieuwe knooppunten verder uitgebreid, de routebeschrijving is hierop aangepast. Jammer genoeg geen edelherten gezien wel leuk om te melden dat er op het terrein van de natuurpoort een nieuwe Vlaamse schuur is gebouwd. Afgerond zi......
janadmin — De wandelroute is gewijzigd, het leefgebied voor edelherten is verder uitgebreid naar het westen. In dit nieuwe leefgebied zijn enkele paden gesloten voor publiek. De wandelroute gaat in dit nieuwe deel door de rand van het leefgebied. Het startpunt is ook verplaatst naar een nieuwe natuurpoort bij ......
Klik, Print en Wandel — De wandelroute is vernieuwd, in De Vleut bij het gelijknamige buurtschap is in 2019 een deel van het beeldbepalend coulisselandschap opnieuw ingericht met onder andere een nieuw aangeplante populierenweide, de wandelroute volgt de nieuwe paden door graslanden met poelen en men komt langs de nieuw aa......

Deze gps wandeling vertrekt in De Moeren. Het gehele landgoed bestaat uit bos, heide en landbouw gebieden. Dit geheel wordt gescheiden door vele lanen, singels en houtwallen, die mede het karakteristieke landschap vormen. Het tweede deel voert door het natuurgebied De Pannenhoef met een mooi heidelandschap en dennenbossen.

Wandeltocht door de landgoederen De Bunthorst, Groote Slink en de Krim. De drie gebieden zijn ontgonnen deelgebieden van een veel groter Peelgebied dat ooit in deze omgeving is geweest. Het peelgebied bestond uit een onafzienbare kale vlakte die nergens beschutting bood. Veel van het Peelgebied is ontgonnen tot landbouwgebied.

Deze afwisselende wandeling gaat door bossen en heidegebied langs, verschillende vennen zoals het Kromven, Wit Hollandven en Keijenhurk. Als afsluiter wandel je langs de Kleine Beerze.

janadmin — De oorspronkelijke track liep langs de andere zijde van de Kleine Beerze, door werkzaamheden ligt het voorziene brugje er nog steeds niet en het gaat vermoedelijk nog maanden duren tot ook dat afgewerkt is. De track zodanig aangepast dat men de wandeltocht toch kan lopen....

TrailExplorerUW NATUUR!