Selecteer de taal

Ommetje Hengstdijk

Hengstdijk

Dit ommetje laat je kennismaken met de mooie natuur rond Hengstdijk. Van het vertrekpunt wandel je in de richting van De Vogel, één van de oudste kreken in Zeeuws-Vlaanderen. Je gaat verder naar Vogelfort, dat zijn naam ontleend aan een voormalig fort. Je gaat nu verder over een onverhard pad en komt aan de Oude Trambrug Vogelfort. Over landelijk wegen wandel je in de richting van Hengstdijk. Hier wandel je rond de Sint-Catharinakerk om zo terug te keren naar het vertrekpunt.

Afstand: 4 km.

Tijd: 1u00.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Vogelfort.

Je vertrekt in de richting van knooppunt 34 naar het buurtschap Vogelfort. Na knooppunt 33 gaat het verder over een natuurpad over een oude trambrug, nu gelegen midden in het land naar knooppunt 32. Van knooppunt 32 gaat het verder in de richting van knooppunt 35. Hier steek je de Vogelweg recht over en volgt de richting van knooppunt 11. Je gaat door de kern van Hengstdijk en na een rondgang van de Catharinakerk kom je uit in de Sint Josephstraat (WP 1 op de kaart) Hier sla je rechtsaf en ga je terug naar knooppunt 35. Aan knooppunt 35 sla je linksaf en volg de richting van knooppunt 34 tot aan het vertrekpunt.

Hengstdijk

Download PDF voor routebeschrijving.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Natuurgebied De Vogel.

De Vogel is één van de oudste kreken in Zeeuws-Vlaanderen. De Groote Hengstdijkpolder werd al in de 11e eeuw ingepolderd en is sindsdien niet meer overstroomd geweest. Sinds die tijd ook is deze kreek binnendijks komen te liggen. Vóór die tijd was het een getijdengeul waar 2x daags het water vanuit de Westerschelde in- en uitstroomde. Aan de zuidkant van de kreek is recent een nieuw stuk natuur aangelegd. Het is nu een stuk grasland met een aantal laaggelegen gedeelten en waterpartijen. Vooral watervogels weten het gebied ondertussen goed te waarderen.

Geen extra informatie.

POI 2 - Trambrug Vogelfort.

Een erg fraai element uit de historie van de tramlijnen is de trambrug in Hengstdijk. Deze betonnen brug is gelegen in het tracé van de voormalige tramlijn Drieschouwen–Walsoorden, deze tramlijn volgde veelal bestaande wegen en dijktracés. Tussen het gehucht Vogelfort en boerderij de Oude Haven is echter een geheel nieuw tramtracé aangelegd, hier zijn ten behoeve van de tram in 1915 een nieuwe dijk en nieuwe brug aangelegd over de Oude Haven.

Geen extra informatie.

POI 3 - Sint-Catharinakerk.

De parochie werd in 1161 gesticht waarna korte tijd later een eerste kerk gebouwd werd in Hengstdijk. In 1591 werd de kerk in brand gestoken door de Geuzen en na de reformatie behoorde de kerk aan de protestanten. Na 3 augustus 1645 werd de kerk verlaten en op 30 maart 1797 werd de kerk opnieuw door de katholieken in gebruik genomen. Omdat het gebouw zo vervallen was werd op 13 december 1891 beslist om dit af te breken en op dezelfde plaats een nieuwe kerk te bouwen. De eerste steen werd op 13 juni 1892 gelegd en datzelfde jaar werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Bij een eerste restauratie in 1977 werden de grote toren en de gebrandschilderde ramen hersteld. De kerk werd in 1978 beschermd als rijksmonument. Op 1991 bleken een aantal zolderbalken in slechte staat en een tweede restauratie werd uitgevoerd in 1994 waarbij de kopconstructie, de vieringtoren en het houtwerk van de traptoren onder handen genomen werd.

Geen extra informatie.