Selecteer de taal

Ommetje Zuiddorpe

Zuiddorpe

Het is een beestenboel rond Zuiddorpe. De Ratte, de Muis, Schaap(dijk) en Bontekoe zijn zomaar wat dieren die je er kan tegenkomen. Na de bezetting door de Spanjaarden maakten de inwoners korte metten met de Spaanse (katholieke) namen van straten en buurten. Fort Sint-Jan werd De Ratte en Fort Sint Marcus, de Muis.

Afstand: 4.5 km.

Tijd: 1u15.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Strijdtoneel in de Delta.

Waar de namen vandaan komen, blijft onduidelijk tijdens het ommetje. Maar dat Zuiddorpe staat voor een sterk Zeeland is wel duidelijk. “Wij dulden hier geen vreemde hand”, zegt het Zeeuws volkslied niet voor niets. Tussen Axel en Zuiddorpe herinneren vele forten aan het strijdtoneel in de Delta in de Tachtigjarige Oorlog.

Het ommetje Zuiddorpe begint op het vredige dorpsplein met zijn oude lindebomen en volgt voor een deel de bestaande wandelroutes over kerkwegels. Via deze droge, zandpaden - doorsteekjes langs en over het boerenland - gingen de mensen zondags te voet naar de kerk (of naar een van de vele cafés). Een aantal jaar geleden zijn ze in ere hersteld en nu kun je er heerlijk wandelen.

Onderweg duik je als vanzelf in de geschiedenis van Zuiddorpe. behalve de kerkenpaden, vind je er de sporen van veenwinning (moernering), het boekweitzaad dat volgens de overlevering in Zuiddorpe zou zijn geïntroduceerd, de Mariaverering met de replica- Lourdesgrot op het kerkhof en natuurlijk de Linie van communicatie, de dijk die vanaf 1634 de Spaanse forten van Hulst tot Sas van Gent met elkaar verbond. De linie - waarover je een stuk wandelt - was niet alleen bedoeld om de oprukkende Staatsen tegen te houden, maar diende ook als snelle verbindingsroute voor de militairen en als zeewering. Door inundaties was tussen Axel en Zuiddorpe een brede stroomgeul ontstaan.

Bij knooppunt 38, langs het beeld van Vrouw Moere, de moederfiguur die waakt over de landarbeiders, ga je rechtsaf en, even verderop, linksaf het Wegelstuk in. Aan het eind van dit kerkenpad, bij de Sint-Janstraat, waken geen soldaten, maar ganzen over het grondgebied.

Loop bij knooppunt 37 zeker even een rondje om het voormalige fort Sint-Jan. Je ziet dan de gracht - oorspronkelijk wel twintig meter breed - en de vierkante ophoging waarop nu een fraaie boerderij staat. Gevochten is er niet, het fort was vooral een wachtpost. In 1645 kwam het in Staatse handen. Je gaat nu over de onverharde Binnenweg, evenwijdig aan de Buitenpolderweg, door het bosje De Ratte naar fort Sint Marcus (De Muis). Dit fort uit 1586, toen omvangrijk, is nauwelijks herkenbaar in het landschap. Alleen de knik in de weg en de lichte glooiing verraden de ligging tussen de Sint Marcusstraat en de Blijpolderseweg. In 1673 werd het verzwolgen door de golven.

Bij knooppunt 90 klim je rechts, de Schaapdijk op. Ook weer een kerkenpad. De naam maakt meteen duidelijk waar de dijk voor diende; het was de route van de herder en zijn schapen. Voor de wandelaar van nu biedt deze vooral een mooi uitzicht op de katholieke kerk en het andere strijdtoneel, dat van de staande wip.

Zuiddorpe

Download PDF voor routebeschrijving.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Fort Sint-Jan.

Het Fort Sint-Jan is een onderdeel van de Staats-Spaanse Linies. Het bevindt zich enkele honderden meter ten westen van Zuiddorpe, en vormt tegenwoordig de buurtschap De Ratte. Dit fort werd in 1634 door de Spanjaarden gesticht en opgenomen in de Linie van Communicatie tussen Hulst en Sas van Gent, die zich bevond ten zuiden van het Axelse Gat. De linie omvatte een reeks forten die vooral voor verkenningsdoeleinden dienden en om de invallen tegen te gaan die vanuit het Land van Axel op de Spaanse gebieden werden uitgevoerd. In 1644 en 1645 echter werden Sas van Gent respectievelijk Hulst weer door de Staatsen veroverd, en aldus kwam ook het fort weer in Staatse handen. Toen in 1664 de definitieve grens werd vastgesteld, verdween de functie van de forten.

Geen extra informatie.

POI 2 - Fort Sint Marcus.

Het Fort Sint Marcus was een fort dat was gelegen nabij de huidige buurtschap De Muis, 1 km ten noorden van Zuiddorpe. Het fort werd in 1586 aangelegd door de Spaansgezinden. Het was een groot, vierkant fort, voorzien van vier bolwerken en een middenplein. Het was opgenomen in de Linie van Communicatie tussen Hulst en Sas van Gent. In 1645 kwam het fort in Staatse handen. Weldra verloor het zijn militaire betekenis en in 1673 moest men het fort verlaten en werd het aan de golven prijsgegeven.

Geen extra informatie.