Selecteer de taal

Ommetje Westdorpe

Westdorpe

Westdorpe, moderne bedrijvigheid in een veranderend landschap. Hadden de bewoners in de jaren zeventig niet zo fel gestreden, dan was Canisvliet nu waarschijnlijk opgeslokt geweest door de industrie en had Westdorpe niet zo’n mooi ommetje gehad.

Afstand: 4.8 km.

Tijd: 1u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Nieuw Zeeland.

Bedrijvigheid omringt Westdorpe: het kanaal Gent-Terneuzen in het westen, tuinbouwkassen in het noorden, de Tractaatweg naar Zelzate in het oosten en windturbines in het zuiden. Maar als je het 4,84 kilometer lange ommetje loopt, heb je daar - zeker in de zomer - geen idee van. Af en toe piept een hijskraan, fabriekspijp of schip tussen de bladeren van de bomen, klinkt het geluid van auto’s of komen de windmolens net over de grens in beeld. Meestal wandel je door het groen; de vogels fluiten, de brandnetels prikken als je niet oplet en de kreek glinstert in de volle zon.

Westdorpe

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Canisvlietsche Kreek.

De Canisvlietse Kreek is een voormalige getijdenkreek met vlakke oevers met vochtige graslanden en rietlanden. De kreek is een zwak brakke kreekrestant van 13,7 ha open water, gelegen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Belgische grens. Vóór 1962 was de kreek een onderdeel van een groter krekenstelsel waarvan ook o.a. de huidige Molenkreek bij Westdorpe deel uitmaakte. De gronden van de polders waren laag gelegen en daardoor nat; de natuurwaarde was groot. Bij de kanaalverbreding van 1962 hebben de kreken hun huidige vorm gekregen, d.w.z. de omliggende gronden werden opgespoten met baggerspecie en een gedeelte van de toenmalige kreek werd gedempt waardoor de Canisvlietse kreek geïsoleerd werd van de Molenkreek. Alleen in de directe omgeving van de Canisvlietse kreek resteerde nog enige natuurwaarden.

Geen extra informatie.

POI 2 - Canisvliet.

Canisvliet is een poldergebied en natuurreservaat bij Westdorpe in de Nederlandse gemeente Terneuzen . Het totale gebied is 450 hectare groot. Hiervan is het natuurontwikkelingsbied 100 hectare. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied was ooit een zijarm van de Honte. Na de sluiting van de Graaf Jansdijk en de Sasdijk kon het deels worden drooggelegd, waarbij de Canisvliet binnenpolder en de Canisvliet buitenpolder ontstonden, beide ten oosten van het huidige terrein. Het huidige natuurterrein bleef onbewoond landbouwgebied, met brak water. Begin jaren zestig vond een ruilverkaveling plaats. De ornitholoog Johan van den Steen uit Sas van Gent wist te verhinderen dat het gebied werd opgespoten met grond die vrijkwam bij de verbreding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Geen extra informatie.