Selecteer de taal

Ommetje Zandstraat

Zandstraat

Het ommetje rond Zandstraat is een aaneenschakeling van dijken met populieren, graspaden, grindweggetjes en akkers. Toch is de wandelroute rond het dorp tussen Sas van Gent en Philippine verre van saai.

Afstand: 6.1 km.

Tijd: 1u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Leven en werken op het platteland.

Voor veel automobilisten is Zandstraat een onopvallend dorpje waar je door heen komt, van of naar Philippine. Weinigen weten dat het water van de Braakman en het Sassche Gat tot de negentiende eeuw tegen het huidige Zandstraat klotste. Dat zie je nog, even na de start van het ommetje. De landerijen rechts van de weg naar Philippine liggen hoger dan die aan de linkerkant. De straat is ontstaan op de scheiding van de hogere en lagere gronden, daar waar het Sassche Gat begon te verzanden. De oudste boerderij uit 1852, op huisnummer 70, staat er nog steeds.

Zandstraat was een agrarische gemeenschap, met onder meer een smederij uit 1910, een wagenbouwbedrijf en een tuigmakerij/Leerbewerker. De ambachtslieden zijn verdwenen; geboerd wordt er nog volop. Direct buiten Zandstraat zie je rechts (bloeiende) aardappelen staan. Voorbij de boomgaard, linksaf de Trappistenstraat in, draait het nog altijd om het leven en werken op het platteland.

Het graan laat zijn kopjes hangen, dan weet je dat het bijna oogsttijd is. Misschien zie je de imposante maaidorsers in het veld rijden om graan te dorsen. Deze zijn al van verre te herkennen aan de stofwolk erachter. Na de oogst wordt vaak een groenbemester ingezaaid om de bodem vruchtbaar te houden.

Nu niet meer te zien in het landschap, maar leuk om te weten: op de hoek met de Kapellestraat, bij knooppunt 62, hebben in de jaren dertig veldovens gestaan waar bakstenen werden gebakken. In Zandstraat zelf zijn diverse huizen aan te wijzen die zijn gebouwd met de iets donkerdere stenen uit deze steenbakkerij.

De Korteweg gaat over in een onverhard pad. Wil je niet door het hoge gras, dan kun je ook links van de dijk, over de Driekwartweg verder lopen richting knooppunt 61. Even uitrusten kan ook. Bovenop de dijk staat een bankje met uitzicht op het boerenland, het kanaal en het spoor.

Zandstraat had tot 1939 een stationnetje aan de spoorlijn Gent-Terneuzen en nog steeds rijden er dagelijks goederentreinen langs. Na de spoorweg volgt een heerlijk grindpad langs de Sint Albertdijk. Let op het trappetje halverwege. Klim dit beslist op, want je belandt zomaar in bunkertjes met schuttersgaten, gemaakt door de Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog.

Aan het eind van de Eugeniaweg, aan de Driekwartweg, staat de oude nicotinefabriek, opgericht in 1912 door de Fransman Gaston Decoop. Als in 1914 de mobilisatie wordt afgekondigd moet ook Decoop zich melden. De nicotinefabriek komt niet meer in bedrijf, wel werd er een vlasfabriek gevestigd.

Het laatste deel van de route gaat onder de elektriciteitsdraden door, terug over het spoor langs buurtschap Vaatje en, via knooppunten 64 en 63, over de bloemrijke Van Remoortereweg. Even terug naar wijkcentrum De Straete en je bent rond.

Zandstraat

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Van Remoorterepolder.

De Van Remoorterepolder is een polder tussen Sas van Gent en Philippine, behorende tot de Polders in de vaarwegen naar Axel en Gent. De polder kwam tot stand door bedijking van slikken in het Sassche Gat. In 1852 kwam deze polder gereed. Ze beslaat 203 ha en is genoemd naar het Belgische geslacht Van Remoortere.

Geen extra informatie.

POI 2 - Eugeniapolder.

De Eugeniapolder is een polder ten noorden van Sas van Gent, behorende tot de Polders in de vaarwegen naar Axel en Gent. De polder is ontstaan nadat het Sassche Gat, door de afsluiting ervan in 1826, snel begon te verzanden. In 1845 werd vergunning verleend aan F.W. Van Zuylen van Nievelt en Albert Gheldolf , om 80 ha schor in te dijken. In 1846 kwam de polder, door afdamming, gereed. Ze werd vernoemd naar de voornaam van Albert Gheldolfs' echtgenote.

Geen extra informatie.

POI 3 - Station Philippine.

Station Philippine is het voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn Gent-Terneuzen bij Philippine in Zeeuws-Vlaanderen. Het station werd geopend op 1 april 1869 en gesloten op 15 april 1939.

Geen extra informatie.

POI 4 - Kleine of Nieuwe Sint-Albertpolder.

De Kleine of Nieuwe Sint-Albertpolder is een polder ten noorden van Sas van Gent in de Nederlandse provincie Zeeland. De polder behoort tot de Polders van Albert en Isabella. De polder is ontstaan door indijking van de schorren ten noorden van de Groote of Oude Sint-Albertpolder. Zulks geschiedde in 1805 door de Compagnie Blémont. Deze schorren lagen in een bocht van het Sassche Gat, dat van Sas van Gent naar Philippine liep. De polder is 72 ha groot.

Geen extra informatie.