Selecteer de taal

Ommetje Othene

Othene

In Terneuzen is het water altijd dichtbij. Het uitwateringskanaal, de Otheense kreek, de geulen in natuurgebied Margarethapolder en de Westerschelde, je komt er allemaal langs óf overheen. Het gebied voerde eeuwenlang een strijd tegen het water.

Afstand: 6 km.

Tijd: 1u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Overwegend onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Strijd tegen het water.

De route start bij knooppunt 25 westelijk van de Otheense kreek. Hier begon zestig jaar geleden volgens een oud-Terneuzenaar een andere wereld. Noten, de buurtschap aan de andere kant van de kreek, lag in de belevingswereld van het jongetje dat hij toen was, mijlenver van Terneuzen. Tegenwoordig is het geen wereldreis meer, want via de voetgangersbrug sta je zo aan de overkant. Noten, de volksnaam van Othene, kent een veel langere geschiedenis dan Terneuzen. Een prehistorische bijl bewijst dat er al mensen verbleven ver voordat Vlaamse abdijen in de vroege middeleeuwen de schorren en slikken inpolderenden en er een kapel stichtten. Othene lag toen samen met de dorpen Aendijcke en Zaamslag op een eiland. Begin dertiende eeuw verdween het in de golven. In 1586, het dorpje was weer opgebouwd, offerden de Staatsen Othene op aan het water. Zij staken de dijken door, zodat de Schelde onbereikbaar werd voor Spaanse troepen. Via het gat in de zeedijk ontstond de huidige Otheense kreek. Langs deze kreek ligt tegenwoordig een fraai wandelpad, dat naar knooppunt 28 voert, op de grens van oud en nieuw Othene. Het contrast tussen de nieuwbouw aan de ene kant en boerderij Veld- en Kreekzicht aan de andere kant is groot. Dwars door de wijk, via de Laan van Othene, Ooievaar en Margarethaplein, kom je even later bij de ijzeren toegangspoort van natuurgebied Margarethapolder. Een polder die genoemd is naar een van de ambachtsvrouwen van Zaamslag en tot begin negentiende eeuw nog overstroomde. Zodra je onder de poort door bent, is de bewoonde wereld ineens ver weg. Zelfs autoverkeer op de Reuzenhoeksedijk valt niet op. Hoe verder je loopt hoe smaller het pad. Voor een korter rondje ga je bij knooppunt 29 naar 21. Het ommetje gaat door via 24,23 en 22. Even voor knooppunt 24 steek je een watertje over. Een verrekijker komt hier goed van pas, want op de slikken lepelen twee lepelaars visjes op. Langs de Knapzakweg kun je weer kiezen: of verder over het smalle graspaadje of langs de rustige asfaltweg. Bij knooppunt 21 sta je aan de voet van de Scheldedijk. De zeewering is inmiddels stevig genoeg om een superstorm aan te kunnen. Dat was in 1953 anders. Toen brak de dijk bij Othene. Met man en macht werd voorkomen dat Terneuzen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen zouden onderlopen. Over de Basaltpromenade gaat het laatste deel van de route, richting het gemaal. Bij knooppunt 20 buigt de route terug naar het afwateringskanaal. Hier steek je over en pak je het wilgenpaadje tussen de spuisluis en de kerk. Op paaltjes in het water drogen regelmatig de aalscholvers hun verenkleed. Maar ook zonder hen is het een waardige afsluiter.

Othene

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Otheense Kreek.

Otheensche Kreek is een vrij brede kreek in Zeeuws-Vlaanderen, genoemd naar het dorpje Othene dat inmiddels is opgeslokt door Terneuzen. Het noordelijke gedeelte van de Otheensche kreek ligt momenteel in de stad Terneuzen. De Otheensche kreek is ooit begonnen als de Notense Geul, een uitloop van de Honte. De Otheensche kreek is door de jaren heen steeds zoeter geworden en is momenteel een voorraadbekken voor zoet water. De kreek beslaat ongeveer 100 hectare en is gemiddeld drie meter diep, met hier en daar een put van zes meter. Omdat de kreek als zwemwater wordt gezien is er meer controle op de kwaliteit van het water, waardoor de kwaliteit van het water alleen maar toeneemt, wat ook de visstand ten goede komt. Op deze manier is de kreek ook geschikt als viswater. De noordzijde wordt aan twee zijden omgeven door Terneuzen. Aan de oostzijde liggen Othenepolder, Othen (Noten), Rietlanden en de Kraaglanden. Noten is het voormalig dorpje Othene dat geheel in de nieuwe wijk Othene Ligt. Othenepolder, Rietlanden en de Kraaglanden zijn drie nieuwe wijken van Terneuzen. In de wijk Rietlanden zijn veel huizen gebouwd langs gegraven grachten die uitlopen in de Otheense kreek. De Kraaglanden is nog in ontwikkeling en zou een exlusieve woonomgeving moeten worden met aandacht voor veel groen. Het groen zou dan moeten overgaan in de kreek. Tussen de wijk Othenepolder en de wijk Serlippenspolder ligt een spuisluis die dient om water van de Otheensche Kreek te lozen op de Westerschelde. Tot de jaren zestig liep er een afwateringskanaal, westelijk door de Serlipenspolder en tussen de zeedijk en de Noordpolder, naar Terneuzen, en werd het water daar op de Westerschelde geloosd. Vanwege de uitbreiding van Terneuzen met de wijk Serlippenspolder richting Othene (Noten) werd het kanaal grotendeels gedempt. Alleen het stuk in de wijk Noordpolder is bewaard gebleven. Aan de westzijde van de kreek liggen de wijken Serlippenspolder, Katspolder, Zeldenrust en De Kraag. Tussen de kreek en de laatstgenoemde wijken is een park ontstaan met aan het water veel riet en de mogelijkheid om te vissen of te zwemmen. Zwemmen mag overal behalve op plaatsen die met borden zijn aangegeven. Verder zijn er twee kleine jachthavens voor kleine pleziervaartuigjes. Een in de Serlippenspolder, die niet meer is dan een inhammetje en een aanlegsteigertje, en een in de Katspolder. Deze laatste haven is een heuse jachthaven waar ook de boten van de plaatselijke scouting liggen.

Geen extra informatie.

POI 2 - Nieuw-Othenepolder.

De Nieuw-Othenepolder is een polder ten oosten van Terneuzen, behorende tot de Zaamslagpolders. Nadat de Otheense Kreek in 1650 was afgedamd, groeide een schor aan tussen de Serlippenspolder en de Margarethapolder. Einde 1846 werd vergunning verleend voor de inpoldering daarvan. Dit viel samen met de aanleg van een uitwateringskanaal, waar de Otheense Kreek onderdeel van uitmaakte. In 1848 kwam de polder, van 54 ha, gereed.

Geen extra informatie.

POI 3 - Scheldeboulevard.

Vanuit het punt "Terneuzen - Scheldeboulevard" kunt u genieten van een schitterend uitzicht.

Geen extra informatie.