Selecteer de taal

Ommetje Sluiskil

Sluiskil

Sluiskil is onlosmakelijk verbonden met bedrijvigheid. Al vanaf het prille begin, bij de aanleg van een sluis in 1648 in de kil (geul). Het dorp heeft er zijn naam en bestaan aan te danken. Dankzij een haventje en veerdienst begon Sluiskil te groeien. Maar de bedrijvigheid bracht niet alleen voorspoed: een deel van Sluiskil moest verdwijnen bij de verbreding van het kanaal en Sluiskil raakte zijn hart kwijt. Tijdens het Ommetje Sluiskil overheerst de rust en is de bedrijvigheid meestal ver te zoeken. In de verte zie je enkel de windturbines en blauwe suikersilo’s. Pas bijna aan het eind, met zicht op het autoverkeer en de draaibrug, is de bedrijvigheid terug. Dan sta je in een alleraardigst natuurgebiedje, blijkt diep onder de grond de Sluiskiltunnel te liggen. Over veranderend landschap gesproken.

Afstand: 6 km.

Tijd: 1u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Vehard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Een veranderend landschap.

Het ommetje start aan het begin van de Baljuwlaan, bij het standbeeld van de Sluiskilse astronaut Lodewijk van de Berg. Hij maakte in 1985 als eerste Nederlander een ruimtereis en schreef daarmee geschiedenis. Het dorp dat na de aanleg van het kanaal in 1825 en de indijking van de Louisapolder in 1844 steeds verder uitbreidde, laat je achter je. Je steekt de rotonde over naar knooppunt 14 en gaat, na de goederenspoorlijn die Terneuzen en Gent verbindt, linksaf. Je passeert de Vogel-schordijk en gaat over boerenland, over een smal kerkpad, naar knooppunt 35, de Nieuw Vogelschorweg. Via de Visartpolderdijk kom je bij knooppunt 34 en volg je de Bonteweg, de Lange-weg kruisend, richting knooppunten 93 en 73. Je loop nu een stukje langs de drukke N61, over de loopbrug boven de tunnelingang. Mooi om die eens van bovenaf te zien. De tunnel zorgde in 2015 voor een flinke verbetering van de bereikbaarheid tussen oost en west. Als automobilist hoef je sindsdien niet meer te wachten totdat de brug uit 1968 - gebouwd nadat de vorige was vernield in de Tweede Wereldoorlog - weer dicht gaat. Voor automobilisten (en voor fietsers nog steeds) was de brug een bron van ergernis, omdat ze gemiddeld 23 keer per etmaal openstond. Dat de wandelroute deels over het tunneltracé loopt, is zichtbaar gemaakt in het landschap. In het door schapen begraasde weitje liggen evenwijdig aan elkaar twee grondwallen van honderd meter lang. Ze symboliseren de tunnelbuizen die hier 17 meter onder het maaiveld en onder het kanaal door gaan. Dit kanaal, waar schepen uit de hele wereld doorheen varen, bracht niet alleen vooruitgang. Het dorp werd zelfs slachtoffer van alle veranderingen voor de economie: 200 woningen werden eraan opgeofferd, casino, Vogelbuurt en ook de Cokesfabriek uit 1911 werden gesloopt. Voor de wandelaar pakken de veranderingen in het landschap, ten westen van het kanaal, wel goed uit. Zo is daar opeens een trekvlotje, de Sleurschuut, waarmee je de westelijke Rijkswaterleiding oversteekt. Het is even flink trekken, maar dat heeft ook z’n charme. Teruglopend over Sluiskilpad ben je zo weer in de bewoonde, moderne wereld.

Sluiskil
Kaart & Poi's.

POI 1 - Bontepolder.

De Bontepolder is een polder ten westen van Sluiskil, behorende tot de Polders in de vaarwegen naar Axel en Gent, in de Nederlandse provincie Zeeland. Vergunning tot het inpolderen van 100 ha schor in het oostelijk deel van het Axelse Gat werd aangevraagd in 1885. In 1886 volgde de aanbesteding van de werken, waaronder de aanleg van een 720 m lange dam tussen de Visartpolder en de Pierssenspolder. In 1887 kwam de polder gereed. Ze is 101 ha groot en vernoemd naar de familie Bonte, die de belangrijkste eigenaar was.

Geen extra informatie.