Selecteer de taal

Natuur rond Veere

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Veere

Tijdens deze wandeling maak je kennis met het historische stadje Veere en de groene, waterrijke omgeving. Eerst wandel je langs het jaagpad naast het Kanaal door Wacheleren in de richting van het natuurgebied Oude Veerseweg. Hier volg je de oevers van de Veerse Watergang en de Botjeszeekreek. Via het Veerse bos en de Veerse Kreek kom je op de dijk van het Veerse Meer. Voordat je het stadje terug bereikt wandel je onder de vestingmuur door. De jachthaven en de gezellige straatjes met de historische gebouwen nodigen je uit om door het stadje te kuieren en te genieten van een terrasje voordat je terug naar het vertrekpunt gaat.

Afstand: 13 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Niet toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Botjeszeekreek.

Het eerste gedeelte wandel je op het jaagpad naast het Kanaal door Walcheren. Aan knooppunt 44 verlaat je de dijk en gaat het via verkeersluwe verharde wegen in de richting van de Veerse watergang. Je volgt de oevers van de waterloop en wisselt verschillende keren van oever. De watergang gaat over in de Botjeszeekreek om zo uit te komen aan het Veerse Bos. Je wandelt langs de rand van dit bos naar de Veerse Kreken. Via de dijk gaat het terug in de richting van Veere. Dit historische stadje nodigt uit om er in rond te kuieren en een terrasje te doen alvorens terug te keren naar het vertrekpunt.

Veere

Download PDF voor routebeschrijving.

Sommige stukken kunnen er vrij drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Natuurgebied Veere-Middelburg.

Het Kanaal door Walcheren dateert uit 1817. Het graven ervan gebeurde helemaal met de hand. Duizenden mannen spitten de zware klei in kruiwagens en duwden die vervolgens over planken naar boven. Dat duurde jaren en was een zwaar en slecht betaald werk. Het kanaal zorgde voor een betere scheepvaartverbinding vanaf de zee naar de stad Middelburg. Het bracht helaas niet het succes wat ervan verwacht werd. Een halve eeuw later werd daarom besloten om het kanaal te verlengen richting Vlissingen. De naam ‘jaagpad’ verwijst naar het pad waar mannen met paarden liepen om de schepen voort te trekken, met name bij weinig wind. Langs het jaagpad staan tientallen ingegraven kanonnen. Deze zijn in Luik tussen 1809 en 1824 gemaakt. Het waren zogenaamde voorladers, kanonnen die via de voorkant werden geladen. Ze werden rond 1850 vervangen door de veel efficiëntere achterladers. Zo’n gietijzeren kanon weegt tussen de 1.500 tot 2.000 kg en is ca. 2,75 meter lang. Het was dus een zwaar werk om ze hier weer weg te halen. Dat is dan ook niet gebeurd; bij de aanleg van dit kanaal zijn ze ingegraven, met de loop naar beneden. Zo hebben ze een mooi nieuw leven als meerpaal.

Geen extra informatie.

POI 2 - Veerse Watergang.

Deze weilanden zijn in beheer bij Het Zeeuwse Landschap als natuurgebied. Dit van oudsher natte weidegebied was vroeger vele malen groter. Tot in de 16e eeuw vond hier, net als in andere lager gelegen poelgronden in Zeeland, moernering plaats. Veen werd onder de kleilaag vandaan gehaald en gebruikt voor zoutwinning. Daardoor ontstonden er patronen van ondiepe greppels. Het gebied was doorsneden met tal van slootjes die het in kleine kavels verdeelden, met af en toe een drinkput voor het vee er in. Het was er erg nat en veelal was er sprake van zoute kwel.

Geen extra informatie.

POI 3 - Veerse Bos en Veerse Kreek.

Het Veerse Bos is een aangeplant loofbos op en rondom de Veerse Kreken. Deze kreken zijn ontstaan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen hevige bombardementen van de geallieerden de zeedijken op Walcheren vernietigden. Na het herstel van de dijken bleven de door het tij veroorzaakte geulen als kreken in het landschap achter. De Veerse Kreek is één van de vier plaatsen op Walcheren waar de geallieerden in 1944 de zeedijk bombardeerden om Walcheren onder water te zetten. Dit om gevechten als in Zeeuws Vlaanderen te vermijden en verplaatsing van Duitse troepen te voorkomen. Na een jaar in het zoute water gestaan te hebben, was er buiten de stads- en dorpskernen geen boom of plant meer in leven.

Geen extra informatie.

POI 4 - Molen De Koe.

Molen De Koe is een korenmolen aan de rand van Veere. Het is een ronde molen die werd gebouwd in 1909. De molen is geheel naar Zeeuwse traditie wit geschilderd. De molen is gebouwd op de plaats waar vroeger een grondzeiler stond uit 1736. De molen is verschillende keren gerestaureerd en draait nog steeds af en toe.

Geen extra informatie.

POI 5 - Veere.

Met directe toegang tot open zee en de rijke Vlaamse steden in de omgeving ontwikkelde Veere zich tot een belangrijk handelscentrum. Vooral de wolhandel met Schotland floreerde. Zo’n belangrijke haven- en handelsstad moest zich kunnen verdedigen, vandaar dat muren, poorten en torens werden gebouwd. De Grote Kerk heeft verschillende functies gehad. Behalve religieus centrum was het een hospitaal voor de soldaten van Napoleon, later kazerne en nu cultureel centrum. In 1581 kocht de Prins van Oranje het markizaat Veere. De titel markies van Veere is nog steeds in het bezit van het huis van Oranje-Nassau.

Geen extra informatie.