Selecteer de taal

Grote Putting en De Vogel

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Grote Putting

Deze wandeling vertrekt aan het natuurgebied De Grote Putting, één van de weinige echte Oudlandgebieden die Zeeland nog heeft. In het dorp Kuitaart passeer je de poldermolen Vogelzicht uit 1865 om daarna langs het natuurgebied De Vogel te gaan. Hengstdijk ligt aan een twaalfde-eeuwse dijk en is ingepolderd door Vlaamse monniken, ooit had het een open verbinding met de Westerscheldekom.

Afstand: 11 km.

Tijd: 2u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Bijna volledig verhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Grote Putting en De Vogel.

Je vertrekt aan het natuurgebied De Grote Putting en gaat via een verkeersluwe weg in de richting van het dorp Kuiting. Daar volg je even de N689 om aan de korenmolen Vogelzicht te komen. Daarna wandel je langs het natuurgebied De Vogel om zo Hengstdijk te bereiken. Via de Sint-Catharinakerk wandel je terug in de richting van het vetrekpunt.

De Vogel

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - De Grote Putting.

De Grote Putting is een van de weinige echte oudlandgebieden die Zeeland nog kent. Het gebied is gelegen in de Grote Hengstdijkpolder die reeds vóór 1161 was ingepolderd. Daarmee is dit een van de oudste gebieden uit de streek. De Putting is een laaggelegen weidegebied en bestaat uit zeer veel kleine perceeltjes begrensd door kronkelig lopende slootjes en greppeltjes. In vroeger tijden is hier veen uit de ondergrond gestoken wat ten dele het 'hollebollige' karakter van het grasland verklaart. In de zomermaanden is de Putting vooral een gebied voor weidevogels, zoals kievit, grutto en kluut. In de wintermaanden zijn het vooral grote groepen kolganzen, grauwe ganzen en canadese ganzen die het gebied bezoeken.

Geen extra informatie.

POI 2 - Korenmolen Vogelzicht.

De korenmolen Vogelzicht werd in 1865 gebouwd in opdracht van Josephus van Jole door Gebroeders De Moor uit het Belgische Sint Niklaas. Het unieke aan deze molen is dat het een combinatie is van een korenmolen en een maalderij. De molen is nog steeds maalvaardig.

Vogelzicht.
www.molenzicht.nl

POI 3 - Natuurgebied De Vogel.

De Vogel is één van de oudste kreken in Zeeuws-Vlaanderen. De Groote Hengstdijkpolder werd al in de 11e eeuw ingepolderd en is sindsdien niet meer overstroomd geweest. Sinds die tijd ook is deze kreek binnendijks komen te liggen. Vóór die tijd was het een getijdengeul waar 2x daags het water vanuit de Westerschelde in- en uitstroomde. Aan de zuidkant van de kreek is recent een nieuw stuk natuur aangelegd. Het is nu een stuk grasland met een aantal laaggelegen gedeelten en waterpartijen. Vooral watervogels weten het gebied ondertussen goed te waarderen.

Geen extra informatie.