Selecteer de taal

Heycant en Vossenberg

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Heycant en Vossenberg

Wandel door bos en boerenland van de Heycant in Merksplas langs de Ginhovense velden richting Zondereigen, de Noordmark is je gids op dit eerste deel. Daarna ga je door het natuurgebied van de vallei van het Marksken en het Merkske, je zal verbaast zijn van de rust en stilte die hier heerst. Deze ontdekkingstocht doorheen deze groene hoek van Merksplas en Baarle-Hertog is een echte aanrader.

Afstand: 11 km.

Tijd: 3u00.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

De Witte Kei.

De wandeling gaat via wandelknooppunten van het wandelnetwerk Kempense Kolonies en duikt al meteen het bos in, langs mooie paadjes kom je aan de Noordermark, nu volg dit meanderende riviertje terwijl je geniet van de fauna en flora. Aan een mooie zitbank met zicht op het boerenleven kom je meer te weten over de Ginhovense velden. Daarna gaat het richting Zondereigen, dit dorpje behoort tot de gemeente Baarle-Hertog. Eens je het dorp door gewandeld bent kan je kennis maken met het Vredesmonument De Dodendraad. Daarna gaat het richting het grensoverschrijdende natuurgebied van het Marksken en het Merkske. Waar elders in Nederland en België de beken werden rechtgetrokken, is het Merkske altijd blijven kronkelen. Dit heeft het te danken aan het feit dat het Merkske de grens vormt tussen Nederland en België. Door het intact blijven van de natuurlijke loop van het water en de voor de natuur gunstige landbouwwijze is de vallei van het Merkske een vrijwel uniek natuurgebied. Het gebied herbergt vele plant- en diersoorten. Om de route te eindigen kom je aan de Witte Kei, een grenssteen tussen de gemeenten Hoogstraten (Wortel), Merksplas en Baarle-Hertog. In 1251 werd de gemeentegrens van Merksplas op vraag van de hertog van Brabant vastgelegd. Dat gebeurde na een grensgeschil met inwoners van Weelde.

Heycant en Vossenberg

Op deze wandeling zijn verschillende zitbanken voor een leuke picknick.

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Sommige paden kunnen er zeer drassig bij liggen na hevige regen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Ginhovense velden.

In 2004 voerden archeologen een akkeronderzoek uit in de ruilverkaveling Zondereigen, de heemkundekring heeft dit verdergezet en verzamelde in totaal 8.865 oppervlaktevondsten. De Ginhovense velden is een akkercomplex waar de mens circa 80.000 jaar aanwezig is, van jagers, verzamelaars tot landbouwers.

Heemkunde Kring Amalia van Solms.
www.amaliavansolms.org

POI 2 - Vredesmonument De Dodendraad.

Vredesmonument de Dodendraad herinnert aan de elektrische grensversperring die tijdens WO1 door het Duitse leger aan de Belgisch-Nederlandse grens werd opgericht. Getracht werd om rekruten voor het Belgisch leger en ander illegaal grensverkeer te stoppen.

Heemkunde Kring Amalia van Solms.
www.amaliavansolms.org

POI 3 - Vallei van het Merkske.

Het Merkske, een zijriviertje van de Mark, vormt de natuurlijke grens tussen Nederland en België. De vallei van het Merkske staat borg voor meer dan 1000 hectare bijzondere natuur. Dit smalle en kronkelende riviertje ontspringt als Noordermark in 'het Moer' in België (Merksplas). Doordat de vallei van het Merkske lange tijd in de vergeethoek is blijven staan, heeft de natuur aan beide kanten van de grens jaren lang haar gang kunnen gaan. In het gebied komen dan ook zeldzame plantensoorten voor. Ook allerlei vogels, amfibieën en andere dieren profiteren van de rust en de natuurlijke rijkdom van het gebied. Ook heeft de vallei een grote cultuurhistorische waarde. De Vossenberg is een in 1957 afgegraven kasteelberg uit de 11e of de 12e eeuw. Het was een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarop de houten woontoren van een plaatselijke heer. Aan de voet van dit opperhof bevond zich een neerhof. Beide waren door een gracht en een wal omgeven. Een stukje van de wal rond het neerhof is bewaard gebleven.

Agentschap voor Natuur en Bos.
www.natuurenbos.be