Selecteer de taal

Vallei van de Wamp

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Vallei van de Wamp

Deze natuurwandeling gaat via knooppunten van het Wandelnetwerk Kempens Landgoed door de natuurgebieden Lokkerse Dammen en Het Goorken. Deze gebieden liggen in de vallei van de Wamp. In dit moerassig gebied vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als open water, wilgen- en gagelstruiken. Het tweede gedeelte gaat via het Kanaal Dessel-Schoten en langs natte weilanden door een open landschap.

Afstand: 9.5 km.

Tijd: 2u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard - onverhard: 25% - 75%.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Lokkerse Dammen en het Goorken.

Kort na het vertrek wandel je al over een plankenpad in moerassig gebied en is de rivier Wamp al prominent aanwezig. Daarna gaat het verder richting de Toremansmolen, men zegt tegen de Toremansmolen ook wel eens koffiepotmolen. De inwoners van Arendonk kregen een bijnaam: Nen Aorendoenkse Telouwerele'er. In het verleden gaven bewoners van buurgemeenten elkaar bijnamen die als spot- of scheldnaam gebruikt werden. De buurgemeenten legden de nadruk op het schaarse, armoedige eten dat de Arendonkenaars voorgeschoteld kregen, die hun borden uitlikten om niets verloren te laten gaan. Zodra je de bebouwing verlaat kom je in de Natuurgebieden Lokkerse Dammen en Het Goorken in de vallei van de Wamp. Hier is het puur genieten van de stilte en kan je op de uitkijktoren een blik werpen op de Lokkerse Dammen. Een eindje verder kan je dan weer vogels spotten vanuit een kijkhut. Je verlaat het natuurgebied en komt al snel aan het kanaal Dessel-Schoten dat in 1846 werd aangelegd. Je volgt een eindje de oevers van het kanaal en komt aan Taverne 't Paradijs uit. Hier kan je terecht voor een hapje en drankje. De Taverne is gekend om zijn zelf gerookte forel. Het tweede gedeelte van de wandeling gaat langs vochtige weides en open landschap. Eens terug in de bebouwde kom volg je het Begijnenstraatje dat je terug aan het vertrekpunt brengt. Een natuurwandeling pur sang!

Vallei van de Wamp

Sommige paden er drassig kunnen bij liggen.

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Toremansmolen.

Vlakbij het Arendonkse Heemhuis staat de Torenmansmolen. Dit monument is eigendom van de gemeente en in beheer gegeven aan de Heemkundige kring. De molen werd ter plekke opgericht in 1809 met delen van de omvergewaaide staakmolen uit de vijftiende eeuw. In 1988 werd hij gerestaureerd en hij kan weer malen. Het is een houten “koffiepotmolen – een bovenkruier – met twee koppel graanstenen op de eerste verdieping en een olieslagmolen in de kelderruimte. De combinatie van graan- en olieslagmolen in dit type van houten molen maakt de Toremansmolen uniek in de wereld. Je kan de molen bezoeken elke laatste zondag van de maand van 14 tot 17u in de periode mei tot en met september.

Molenaar Jef Raemaekers.
www.arendonk.be

POI 2 - Natuurgebied Het Goorken.

Het Goorken is een groene diamant aan de Kempense kroon en ligt in de vallei van de rivier Wamp. In dit moerassig gebied vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als open water, wilgen- en gagelstruiken. Verschillende dieren vinden er een veilig nest, zoals de zeldzame en prachtige vlinder heideblauwtje. Door het rechttrekken van de rivier Wamp daalde het waterpeil waardoor het moerassige Goorken verlandde. Door kappingen ontstonden open waterpartijen en de oevers werden geplagd. Vandaag groeit;er massa’s zonnedauw en zowel struikheide als dopheide steken de kop op. Het samenspel tussen zuur Kempens grondwater en kalkrijk kanaalwater geeft het Goorken een uitzonderlijk hoge natuurwaarde. Grondwater, met voedselrijk water van de Maas, verrijkt de van nature ijzerrijke en voedselarme Kempense bodem. Die plaatsen verruigen met planten als riet, harig wilgeroosje en koninginnekruid. Op de overgangen tussen het voedselarme en voedselrijke water ontstond trilveen met draadzegge en kleine egelskop. Dieren zoals groene kikker, bandheidelibel, alpenwatersalamander, grote modderkruiper, blauwborst en zeldzame waterspitsmuis voelen zich hier in hun nopjes. Met wat geluk zie je het heideblauwtje rondfladderen. Die zeldzame vlinder komt in Vlaanderen enkel in de Kempen voor en heeft vochtige tot droge heide nodig om haar eitjes op af te zetten. Gallowayrunderen en paarden zorgen voor een natuurlijke begrazing van het Goorken. Samen met de Lokkerse Dammen en de Rode Del maakte het Goorken ooit deel uit van een grensoverschrijdend moerasgebied in de Vallei van de Wamp. De naam is dan ook heel toepasselijk: ‘goor’ betekent ‘moerassig beekdal’. Tot de tweede wereldoorlog kende het gebied behoorlijk wat economische bedrijvigheid. ’s Zomers graasden koeien op de weilanden, ’s winters graasden ze op de hooilanden. Op de nattere delen viste men en stak men turf. Van riet, wilgentwijgen en pijpenstrootje vlocht men manden en bijenkorven. De elzen- en wilgenbroekbossen leverden dan weer brand- en geriefhout op. Deze uiteenlopende activiteiten zorgden voor een grote verscheidenheid aan biotopen in het Goorken.
De aanleg van het kanaal Dessel-Schoten in 1846 luidde het begin van veranderingen in. Het Goorken en de Lokkerse Dammen werden gescheiden van de Rode Del waardoor de waterhuishouding in het gebied drastisch veranderde. Kort daarop zijn grote delen van de omringende heidevelden ontgonnen. Er verschenen weiden en akkers en er werden bossen aangeplant.

Natuur en Bos.
www.natuurenbos.be