Selecteer de taal

Zeepeduinen

  • Wandelroute van: Roger

Zeepeduinen

Deze wandeling laat je kennis maken met de duinvalleien en kale zandduinen van de Zeepeduinen om nadien het grootste bos in Zeeland, Boswachterij Westerschouwen te verkennen.

Afstand: 13 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: 127 meter.

Aard: 99% onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Boswachterij Westerschouwen.

Je vertrekt vanop de parking via het Duinenpad richting de Zeepeduinen, een gevarieerde duingebied met duinvalleien en kale zandduinen. In de Zeepeduinen lagen vroeger veel natte duinvalleien (natuurlijke duinmeertjes). In de loop van de tijd zijn velen daarvan dichtgegroeid. Een paar jaar geleden is van vier valleien de bovenste grondlaag afgegraven. Hierdoor staat er nu weer water in de valleien. De poelen worden inmiddels bewoond door rugstreeppadden, groene kikkers en kleine watersalamanders. In dit gebied zal je zeker Shetland pony’s tegenkomen. Zo’n honderd pony’s eten hier duinriet, jonge boompjes en boombast en houden op deze manier het gebied open. Ze trappen ook de grond kapot. Zo kan de wind weer vat krijgen op het zand en kunnen er weer zandduinen ontstaan. In het zand leven bijvoorbeeld zandbijen en zandkevers en er groeien helm en zandzegge. Je kan van al dat moois genieten op een uitkijkpunt en aan een kijkwand. Door een poortje en je bent in het grootste bos van Zeeland, Boswachterij Westerschouwen. Het bos is begin twintigste eeuw aangeplant in het kader van de werkverschaffing. De naaldbomen moesten hiernaast ook het zand vastleggen. Een naaldbos heeft veel water nodig waardoor het omringende duin verdroogt. Bovendien is zo’n bos - omdat er maar een paar soorten bomen staan - niet rijk aan insecten, kruiden en vogels. Her en der worden bomen gekapt: op de lege plekken groeien dan vanzelf (of eventueel geholpen door aanplant) bomen zoals zomereik. Destijds is dan ook begonnen met de aanleg van loofbomen zoals eiken, berken, abelen en balsempopulieren. Hierdoor is het een gemengd bos geworden. De uitkijktoren moet je zeker beklimmen het uitzicht is adembenemend. De Boswachterij is rijk aan vogels. In de oude hoge dennen kunt u nesten buizerds en haviken. Vlinders, konijnen en ontelbaar veel vogels zoals onder andere fazanten treft u hier uiteraard ook aan. In het duingebied lopen reeën, damherten en wilde shetlandpony’s. Nog niet genoeg van de natuur, het vervolg van de wandeling gaat nu verder op het mooie strand waar naast de rust duinen en zee de blikvangers zijn.

Boswachterij Westerschouwen

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Sommige stukken gaan door los zand.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Zeepeduinen.

De Zeepeduinen zijn oude duinen die niet meer aan zee liggen. In de loop der jaren is de kalk van schelpen en het zout uit de zee grotendeels uit het zand gespoeld. Daardoor kunnen er andere planten groeien dan in de jonge duinen, zoals orchideeën en allerlei mossen. In het natuurgebied zijn tal van typische duinplanten te vinden, zoals mannetjesereprijs, muizenoortje en duinviooltje. Shetlandpony’s begrazen het gebied en zorgen ervoor dat de vegetatie gevarieerd blijft. De dieren trappen de dichte grasmat open, waardoor los zand aan de oppervlakte komt en bepaalde kruiden weer kunnen gaan groeien. Op grotere open plekken blaast de wind het zand soms tot aan het grondwater weg en ontstaan nieuwe vochtige duinvalleien waar zeldzame planten als orchideeën en parnassia’s kunnen groeien. Behalve de mooie stevige pony’s loopt u de kans om tijdens uw wandeling nog andere grote grazers tegen te komen. De naam Zeepeduinen is een verbastering van het Zeeuwse seepelen (=sijpelen): het grondwater sijpelde hier vanuit de duinen naar de lager gelegen omgeving.

Natuurmonumenten.
www.natuurmonumenten.nl

POI 2 - Boswachterij Westerschouwen.

Boswachterij Westerschouwen is nu 330 hectare groot maar ruim honderd jaar geleden was er nog geen bos te zien. De Domaniale Duinen zoals het gebied toen nog heette waren één grote stuivende vlakte. Schapen en konijnen aten alles wat er aan plantgroei was en zonder planten gaat zand stuiven. Rond 1920 werden er dennen geplant en in de zeereep werden stuifschermen van wilgentenen en helm geplant. Helm houdt ervan overstoven te raken met zand, groeit daardoor razendsnel en legt met haar wortels en stengels het zand stevig vast. De Boswachterij Westerschouwen, de Meeuwenduinen, de Verklikkerduinen en de Vroongronden vallen allemaal onder de Kop van Schouwen. Bezoekers kunnen in de Excursieschuur terecht voor gebiedsinformatie. Daarnaast zijn er afwisselende exposities. De excursieschuur is in het weekend en in de schoolvakanties van 13.30 tot 16.30 uur geopend.

Staatsbosbeheer.
www.staatsbosbeheer.nl