Selecteer de taal

Naar Château Sint Gerlach

Château Sint Gerlach

Wandeltocht over de hellingbossen in het Geuldal en door het Ingendael naar kasteel Sint Gerlach. De wandeltocht gaat door het Meerssenerbroek, de hellingbossen De Dellen, langs de Curfsgroeve, door de Bergse Heide met de Meertensgroeve en door het Ingendael langs het riviertje de Geul.

Afstand: 13 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Lijnwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Geen informatie.

Aard: 83% onverhard.

Markering: Zie PDF routebeschrijving.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Kasteel Geulzicht.

Het Meerssenerbroek was tot midden van de negentiger jaren van de 20e eeuw landbouwgrond. Na het beëindiging van de agrarische activiteiten ontstond er spontaan bos. Wanneer de Geul veel water af moet voeren via het Geulke, mag het Meerssenerbroek weer overstromen. De Dellen bestaat voor het grootste deel uit een hooggelegen plateau met bossen met enkele pittige klimmetjes en dalingen. Het hoogste gedeelte is momenteel nog steeds door defensie in gebruik als militair oefenterrein. De Curfsgroeve is door winning van mergel en de Meertensgroeve door winning zand en grind ontstaan. Beide voormalige groeves zijn nu indrukwekkend gaten in het heuvellandschap met bijzondere natuur. Het Ingendael heeft zich na de aankoop in 1996 door Het Limburgs Landschap ontwikkeld tot een natuurlijk beekdallandschap. Dankzij begrazing met Galloway-runderen en Konikpaarden is er een ruig en gevarieerd terrein ontstaan. Vanuit het beekdal heeft men mooi zicht op Château St. Gerlach. Château St. Gerlach, voorheen Klooster St. Gerlach of Sint-Gerlachusstift is oorspronkelijk in de twaalfde eeuw gebouwd als klooster van norbertijnen. Na de Franse inval in 1795 werden alle kloosters in de bezette Nederlanden geconfisqueerd. Notaris Schoenmaeckers, de zaakwaarnemer van de zusters kocht daarna het complex en liet het klooster ombouwen tot een fraai buiten, waarna het werd aangeduid als château. Als verdere bezienswaardigheden komt men langs de Geulhemmer watermolen en de Geulhemmergroeve, een oude mergelgroeve met monumentale rotswoningen. De rotswoningen werden tot 1931 nog bewoond door blokbrekers, mannen die ondergronds mergelblokken uitkapten. Ook is het indrukwekkende kasteel Geulzicht vanuit het Geuldal te zien. Dit nog niet zo’n oud gebouw werd eind van de negentiende eeuw ontworpen.

Kasteel Geulzicht

Download PDF voor routebeschrijving.

Kaart & Poi's.