Selecteer de taal

Wellensteyn Tocht

Wellensteyn

De wandeltocht gaat door het natuurgebied Sarsven en de Banen, het nieuwe natuurgebied de Kwegt, bosgebied Wellensteyn en een aantal aaneengeschakelde bospercelen rond een landbouwgebied. In een groot deel van het gebied dat bezocht wordt heeft turfwinning plaatsgevonden.

Afstand: 16 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Geen informatie.

Aard: 77% onverhard.

Markering: Zie PDF routebeschrijving.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Bosgebied Wellensteyn.

Door de ontvenning heeft het landschap een grote verandering ondergaan, zo ontstonden vennen en plassen die later weer andere doeleinden kregen. Ook de aanleg rond 1926 van het verbindingskanaal tussen de plaatsen Wessem en Nederweert heeft veel invloed op het landschap gehad. Zo kwam tijdens de aanleg het vrijgekomen zand onder anderen in het gebied Wellensteyn terecht, het gebied moet voor die tijd plaatselijk enkele meters lager geweest zijn. Later is het gebied Wellensteyn aangeplant met als doel productiebos, momenteel wordt door Het Limburgs Landschap het productiebos geleidelijk omgevormd tot een natuurlijker bos. Ook veel van de vennen ontstaan door de ontvenning verdwenen onder het zand dat vrijkwam, het Sarsven en de Banen zijn de weinig overgebleven vennen. De Kwegt is nog een jong natuurgebied, in 2017 is een gebied dat hoofdzakelijk bestond uit maisakkers met rechte sloten en een asfaltweg omgevormd tot groot vennencomplex. Veel van het opgebracht zand is weer verwijderd waarna de voedselarme laag weer aan de oppervlakte kwam met als resultaat een gevarieerd gebied rond een nieuw aantrekkelijk vennencomplex. De omgeving van het Sarsven blijkt ook een van de belangrijkste Nederlandse vindplaatsen te zijn van bewoning uit de Oude en Midden Steentijd (10.0000 tot 3.000 voor Christus).

Wellensteyn

Download PDF voor routebeschrijving.

Kaart & Poi's.