Selecteer de taal

Peelpad

Peelpad

Het Peelpad is een circa 415 kilometer lang pad waarvan 80% onverhard. Het pad start in Weert en eindigt in Grave en bestaat uit 25 etappes, alle etappes starten en eindigen in de buurt van bushaltes in een dorp. De Peel is een grotendeels verdwenen hoogveengebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg dat uitstrekte van Weert in het zuiden en Grave in het noorden, een gebied dat door de eeuwen heen nauwelijks toegankelijk was.

Vanaf de vroege middeleeuwen staken de bewoners van de omliggende gebieden voor eigen gebruik turf uit het veen. Het delven van veen was honderden jaren een lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de belangrijkste beschikbare brandstof was. Na afgraven of wegbaggeren van het veen werd de grond geschikt gemaakt voor landbouw. Een van de bekendste gebieden in Nederland voor de grootschalige productie van hoogveenturf was Bourtanger veen in het zuidoosten van Groningen en het oosten van Drenthe. Ook in de Peel heeft grootschalige productie van hoogveenturf plaatsgevonden. Wat rest zijn een tweetal grote aaneengesloten peelgebieden en diverse kleine peelrestanten. Voor de oorsprong van de naam de Peel zijn verschillende verklaringen, een daarvan is dat de streeknaam gekoppeld is aan het Latijnse woord palus (=moeras) de andere het woord Pael dat stond voor een grens of grenspaal. De naam peel komt veel voor in plaats- en veldnamen. Grote delen van het gebied zijn omgevormd tot landbouwgebied, toch zijn er in het oorspronkelijke peelgebied in en aan de rand voldoende natuurgebieden bestaande uit peelrestanten, bos en heidegebieden maar ook beekdalen en gebieden met kleinschalige landbouw te vinden die een leuk gevarieerd pad mogelijk gemaakt hebben.

Streekpad van:
Adrie Raaijmakers.

Meer streekpaden.

Tramlijn Maastricht-Vaals

Een wandeltocht over de verdwenen tramlijn Maastricht-Vaals langs de nog in het landschap resterende elementen van deze in 1938 opgeheven tramlijn.

Lijst etappes

Groene Woudpad

Het Nationaal Landschap Het Groene Woud ligt in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Binnen deze driehoek ligt een grote verscheidenheid aan natuurgebieden zoals het Dommeldal, de Kampina, landgoederen Zegenwerp, Venrode en Eikenhorst, Landgoed Velder, De Mortelen, De Scheeken en De Geelders. 

Lijst Etappes

Tungelroyse Beekpad

De Tungelroyse Beek speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding in Midden-Limburg. De beek is een van de weinige wat grotere natuurlijke waterlopen in Nederland die van west naar oost stroomt.

Lijst Etappes

Laarbeekpad

Wandeltocht over het grondgebied van gemeente Laarbeek Waterpoort van de Peel. De gemeente wordt gevormd door vier dorpen: Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout.

Lijst Etappes