Selecteer de taal

Hellepad

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Hellepad

Deze natuurwandeling gaat door de Brabantse Kouters over veldwegjes langs kouters, weiden, beekvalleien en bosranden. Op markante plekjes staan infoborden over cultuurhistorische wetenswaardigheden of over de natuur.

Afstand: 12 km.

Tijd: 3u00.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: 135 meter.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Zeshoek met groen opschrift.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

D’Helle.

De wandeling gaat via de Puttenbeek, waar de enige rietkraag van de streek staat om vervolgens richting het natuurgebied De Paddebroeken te gaan. Nadien wandel je langs de bosrand van het Paardenbos met mooie vergezichten op het Kartelo- en Heibos. Daarna gaat het richting Mollem en de Beekvallei waar knotwilgen en watermolens het landschap sieren. D’Helle of dellen zijn kleine beekdalen of kreken. Deze dellen situeren zich in het verlengde van de Wedbeek. Wed of wad zijn doorwaadbare plaatsen.

Hellepad

Download PDF voor routebeschrijving.

Sommige paden kunnen er slijkerig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Puttenbeek.

Dit gebied is de enige plek waar zo een grote natuurlijke rietkraag voorkomt in Opwijk. D’Helle loopt uit in de Puttengracht, genoemd naar de putten die ontstaan zijn naar aanleiding van afgravingen. D’Helle is een plaats waar in vroegere tijden de vruchtbare zwartgrijze mergelgrond uit de oude rivierbedding is weg gegraven om de landbouwgronden er vruchtbaarder mee te maken. Rond de eeuwwisseling heeft men in de buurt van D’Helle palen in een grondpatroon ontdekt. Het zouden aanwijzingen zijn naar de eerste nederzettingen in deze streek.

Natuurpunt.
www.natuurpuntmerchtem.be.

POI 2 - Beekbegeleidend bos en moeras.

Beekbegeleidend bos wordt gekenmerkt door een permanent natte bodem wat veenvorming tot gevolg heeft. Daarom is het zo belangrijk dat er aan houthakbeheer wordt gedaan zodat de fauna en flora er kunnen gedeien. Wilgensoorten en de zwarte els voelen zich thuis in deze biotoop.

Natuurpunt.
www.natuurpuntmerchtem.be.

POI 3 - Paddebroeken.

Dit natuurgebied bestaat voornamelijk uit natte weiden en bos. De naam Paddebroeken komt al in de 15de eeuw voor en betekent een breed stuk grond tussen twee voren, gelegen in een broek of nat bos. Dit gebied is een hellend weiland variërend van vrij nat tot nat, gelegen aan de Wedbeek. In de zes poelen gedijen de bruine kikker en alpenwaterslamander goed.

Natuurpunt.
www.natuurpuntmerchtem.be.

POI 4 - Kartelobos - Heibos - Paardenbos.

In Vlaams-Brabant is het bosareaal sterk versnipperd. Het Heibos en het Kartelobos zijn gemengde loofbossen waar onder andere beuk, zomereik, els en wilg te vinden zijn. In het voorjaar kleuren de boshyacint, daslook en vogelmelk dit bos. Het Kartelobos ligt op een heuvel zodat je mooie uitzichten hebt tot soms het atomium in Brussel. Hier vindt je de torenvalk, buizerd, bosuil, steenuil, boomklever en reeën. Het Paardenbos, ook wel Paddenbroekenbos genoemd, is van oorsprong een gemengd gebied van beekbegeleidend bos en moerassige weiden. Vandaag is het in hoofdzaak een populierenaanplanting, door beheer wordt hieraan gewerkt zodat dit soortenarm gebied kan verrijkt worden. Het langs de beek gelegen perceel is een kapvlakte die naar een alluviaal elzenbroekbos evolueert. Aan de bovenrand werd een inlandse haag van meidoorn en sleedoorn aangeplant, op het drogere gedeelte een perceeltje met oude appelaars, perelaars, kers- en kriekelaars, notelaars en één mispel.

Natuurpunt.
www.natuurpuntmerchtem.be.

POI 5 - Beekvallei.

Beken spelen een belangrijke rol in het natuurbeheer. Zij vormen een verbinding tussen de verschillende natuurgebieden die dikwijls in valleien gelegen zijn. In de oevers graaft de ijsvogel gangen voor zijn nest. De Grote Molenbeek en verschillende van haar zijbeken, zoals de Kloosterbeek zijn spijtig genoeg sterk vervuilt. De beek ontspringt in Kobbegem en vormt samen met de Molenbeek de Vliet die in de Rupel uitmondt.

Natuurpunt.
www.natuurpuntmerchtem.be.