Selecteer de taal

De Hagelandse Vallei

Deze wandeling gaat door de natuurgebieden Dunbergbroek en Kloosterbroekbos in de Hagelandse Vallei. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge vallei nog steeds zeer nat zijn. De wandeling gaat door mooie gemengde bossen, langs de meanderende Winge en hooilanden waar een kudde voskopschapen de begrazing voor haar rekening neemt. Met wat geluk spot je een ijsvogeltje.

Dassenaarde en Groot Asdonk

Deze wandeling in de Vallei van de Drie Beken gaat door de natuurgebieden Dassenaarde en Groot Asdonk en toont mooi de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Door de afwisseling tussen natte valleigronden en droge heuvelruggen, vind je hier een grote variatie aan planten en dieren. De streek biedt prachtige vergezichten over knotbomen, hagen en houtkanten.

Tags: ,
Doode Bemde

Deze wandeling gaat eerst door het natuurgebied de Doode Bemde, het samenvloeiingsgebied van IJse en Dijle. Dit gebied is een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigen en rietvelden met de meanderende Dijle als decor. Daarna stijg je van Neerijse naar de heuvelrug tussen de Voer- en Dijlevallei waar de prachtige vergezichten in een glooiend landschap een compleet ander landschap tonen. De holle wegen die je neemt zijn van de mooiste van het Dijleland.

Antitankgracht en Haachts Broek

De Antitankgracht en het aangrenzende Haachts Broek is een prachtig wandelgebied met bruggetjes en knuppelpaden. De gracht die ooit de Duitse tanks had moeten stoppen, zit nu vol waterleven. Tijdens het wandelen stoot je af en toe op een kudde grote grazers die voor open plekken zorgen. De verlaten bunkers op je pad zijn de vaste overwinteringsplek van grootoorvleermuizen.

Broekemwandeling

De wandeling vertrekt aan het kasteel van Horst, de thuishaven van stripfiguur De Rode Ridder. Door een open landschap gaat het in de richting van Troostembergbos. Na een ommetje door dit prachtig beukenbos begint een afdaling naar de groene vallei van de Wingebeek tot aan de Gempemolen. Langs glooiende akkers met prachtige vergezichten op de Hagelandse Heuvels gaat het terug naar het vertrekpunt.

Mene- en Jordaanvallei

Deze wandeling gaat door het uitzonderlijk mooie landschap van de Mene-en Jordaanvallei met gouden graanvelden en glooiende heuvels als decor. Naast de natte gronden langs deze twee zijbeken van de Gete vind je in het gebied ook hellingen met droge akkers en graslanden, enkele zijvalleitjes en het Willebringenbos. Het panorama vanop de uitkijktoren Pallox is adembenemend.

Tags: ,