Selecteer de taal

Steenbergse bossen

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Steenbergse bossen

Deze wandeling in het prachtige heuvellandschap van de Zwalmvallei gaat van Sint-Goriks-Oudenhove naar de Steenbergse bossen met talrijke bronnen en kwel zones. Daarna gaat het verder door een open landschap met mooie vergezichten in de richting van Sint-Goriks-Oudenhove. Juist voor dit kleine dorp wandel je in de richting van het mijnwerkerspad en natuurreservaat Boterhoek. Hier wordt een klein stukje de oever van de Zwalm gevolgd om zo uit te komen aan de Berendries, een bekende klim uit de Ronde Van Vlaanderen.

Afstand: 12 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: 242 meter.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Boterhoek.

Van de kerk in Sint-Goriks-Oudenhove wandel je onmiddellijk op onverharde paden in de richting van de Steenbergse bossen. Vandaar wandel je verder door een gevarieerd heuvelandschap met mooie vergezichten in de richting van Sint-Goriks-Oudenhove. Juist voor dit kleine dorp buig je af in de richting van de Zwalmvallei. Je volgt een klein stukje van het mijnwerkerspad, een oud spoorwegtracé dat in het begin van de 20e eeuw de Vlaamse Ardennen verbond met de mijnen in de Borinage. Als je dit pad verlaat kom je al vrij snel in het natuurreservaat de Boterhoek, een groen lappendeken van beekdalbossen, graslanden en moerassige gedeelten. De route gaat verder langs de oever van de Zwalm in de richting van Michelbeke. Hier volgt de route een klein stukje van de bekende Berendries, met een maximum stijgingspercentage van 14%. Eens je de fikse klim achter de rug hebt krijg je een fantastisch panorama voorgeschoteld met als herkenningspunten de kerktorens van Nederbrakel en Opbrakel. Op het laatste gedeelte passeer je nog een kruisbeeld met linden en taxus.

Steenbergse bossen

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Paden kunnen er zeer drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Steenbergse Bossen.

De Steenbergse bossen vormen een prachtig gemengd heuvellandschap van bossen, weiden, akkers, kleine landschapselementen, bronbeken en kwelgebieden. De gevarieerde ondergrond van de Steenbergse bossen, met meer dan 26 verschillende bodemtypes, zorgt ervoor dat veel verschillende plantensoorten er een thuis vinden. Wat de Steenbergse bossen zo bijzonder maakt, zijn de talrijke bronnen en kwelzones die kalk of ijzer uit de bodem naar boven brengen, waardoor je er ook kwelsoorten als Eenbes, Reuzenpaardenstaart en Dotterbloem kan vinden. Het vele bronwater komt samen in de Karnemelkbeek en de Erwetegembeek. De kleine bronbeekjes die het kwel- en bronwater naar de grotere beken voeren zijn vanwege hun superieure waterkwaliteit ideale leefgebieden voor allerlei waterdiertjes. Larven van kokerjuffers, steenvliegen en haften hebben heel zuiver water nodig en komen dus nog massaal voor in de Steenbergse bossen. Deze larven zijn het voedsel van een bijzondere vis, de Rivierdonderpad, die in de grotere stroompjes zit.

Natuurpunt.
www.natuurpunt.be

POI 2 - Mijnwerkerspad.

Het Mijnwerkerspad volgt de bedding van de oude spoorlijn 82, die in het begin van de 20e eeuw van Zottegem tot Ronse liep. Duizenden arbeiders werden via dit spoor naar Henegouwen vervoerd om daar te werken in het Waalse steenkoolbekken.

Geen extra informatie.

POI 3 - De Zwalmvallei.

In het reliëfrijke landschap van de Vlaamse Ardennen kronkelt de rivier de Zwalm. De bronnen van de Zwalm liggen dicht bij de grens met Henegouwen. Het riviertje baant zich verder een weg en het mondt uit in de Bovenschelde. Over de gehele loop wordt ze gevoed door verschillende, vaak kalkrijke, bronbeken die ontspringen op de valleiflanken.

Natuurpunt.
www.natuurpunt.be