Selecteer de taal

Den Diel en De Maat.

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Den Diel en De Maat

Wandeling door de natuurgebieden Den Diel en De Maat met afwisselend hooilanden, loofbossen, heide, vennen, ondiepe vijvers en moerassen.

Afstand: 11 km.

Tijd: 2u45.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: 77% onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Blauwe Kei.

Van de parking vertrekken we in de richting van Sas 3 en zien we voor het eerst even het Kempens kanaal. Dit kanaal kwam in 1846 tot stand en deelde dit vroegere heidegebied letterlijk in tweeën. Het kalkrijke water van dit kanaal werd gebruikt om de heide te bevloeien, de zogenaamde wateringen, die dienstdeden als hooilanden en later als populierenplantages. Verder was er ook de lignietwinning die als resultaat de plaatselijk gekende sprietkoten opleverde. Even na Wereldoorlog II was dit gebied een chaotisch maanlandschap. Alles lag er omgewoeld en leeggehaald bij. Gelukkig heeft de natuur zich over die puinhoop van de mens ontfermd en stilaan is dit zwaar geaccidenteerd terrein mooi en erg gevarieerd geworden. We wandelen door een prachtig bos tot aan de 7 heerlijkheden, een vroegere grens. Daarna volgt een stuk door een meer open landschap om daarna weer door een stukje bos tot aan het kanaal te gaan. We steken het kanaal over en komen aan de Blauwe Kei. Na een stukje verhard wandelen we het natuurgebied De Maat in. Hier valt al direct een grote waterplas op waar vroeger Zilverzand werd gewonnen als grondstof voor de glasindustrie. Een beetje verder is een oude hoogspanningscabine een nastplaats voor Kerkuilen geworden. De route volgt dan even het Kempens kanaal om daarna terug het bos in te duiken. Langs Wateringen keren we terug naar het vertrekpunt. Om dit te bereiken moeten we eerst de Baileybrug nog over. In het begin van WOII werd de oorspronkelijke brug opgeblazen. Bij het bevrijden van ons land hebben de Engelsen deze vervangen door een militaire brug ontworpen door D.C. Bailey, de Baileybrug, die nog elke dag haar oerdegelijkheid bewijst. Aan knooppunt 41 staat ook het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegtuigcrash Lancaster III ND715 'PH-R' op 23 april 1944. Zij lieten allen het leven bij de crash.

Blauwe Kei

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Steen der 7 Heerlijkheden.

Precies op deze oude voogdijgrenssteen grensden 7 heerlijkheden aan elkaar: Mol, Balen, Dessel, Postel, Lommel, Luykgestel en Bergeijk. In vroegere tijden vormde deze plek de scheiding tussen Antwerpen, Limburg en Noord-Brabant.

Geen extra informatie.

POI 2 - Blauwe Kei.

Blauwe Kei ontleent haar naam aan een grote blauwe leisteen die door de Maas zou zijn aangevoerd in de loop der ijstijden, toen rotsblokken uit het zuiden werden meegesleurd door een machtige stroom van smeltwater van gletsjers. Deze steen heeft als grenssteen tussen Mol en Postel gediend (dus niet precies waar Blauwe Kei nu is) en zou bij verbredingswerken van het kanaal in 1926 onder opgespoten zand terechtgekomen zijn. De Geografische Dienst van België heeft zonder succes getracht deze steen terug te vinden.

Geen extra informatie.