Selecteer de taal

Naar Fort Honswijk

Fort Honswijk

Wandeltocht langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een linie waarbij water het verdedigingswapen was. De wandeltocht gaat door De Steenwaard naar het Werk aan de Groeneweg, via Werk aan de Korte Uitweg langs een wal met daarachter een militaire weg de zogenaamde Gedekte Gemeenschapsweg naar fort Honswijk. Na verlaten van het fort Honswijk gaat de wandeltocht weer door De Steenwaard om vervolgens via het Liniepontje de rivier over te steken naar Fort Everdingen of het Werk aan het Spoel. Na een bezoek aan verdedigingswerken gaat de wandeltocht door de Goilberdingerwaard en de Baarsemwaard terug naar Culemborg.

Afstand: 23 km.

Tijd: 5u00.

Graad: Zwaar.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Niet toegelaten.

Totale stijging: Geen informatie.

Aard: 69% onverhard.

Markering: Zie PDF routebeschrijving.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Indien het pontje niet vaart kan er een alternatief pad door de Steenwaard gevolgd worden, de totale lengte van het alternatief is 19km. Het fort Honswijk is een torenfort, gebouwd tussen 1841 en 1848 ter verdediging van de noordoever van de Lek en fort Everdingen eveneens een torenfort is in de periode van 1842 en 1845 gebouwd ter verdediging van de zuidoever van de Lek. Bijna 30 jaar later, in 1874 werden bij fort Everdingen een inlaatsluis, beersluis en damsluis gebouwd ter verdediging.. De uiterwaarden en de omliggende polders konden bij oorlogsdreiging onder water gezet worden, de opvallende greppels en waterpartijen herinnerde aan die tijd. Werk aan de Spoel was eeuwenlang een plaats waar water op de Lek geloosd kon worden . In 1794 verrees hier een Dijk-post die in 1815 werd vervangen door een fort (‘werk’) ter verdediging van de toen aangelegde waarerssluis. Het Werk aan de Groeneweg is aangelegd tussen 1914 en 1918 ter verdediging van het fort Honswijk. De infanteriestelling, Het Werk aan de Groeneweg bestaat uit een dubbele loopgraaf met aarden wallen en 55 groepsschuilplaatsen.

Fort Honswijk

Download PDF voor routebeschrijving.

De Steenwaard is van 1 oktober tot 1 april voor publiek gesloten, tijdens deze periode kan deze wandelroute niet gelopen worden. Ook moet men rekening houden met het vaarschema van het liniepontje www.uiterwaarde.nl zou het liniepontje niet varen dan kan het alternatief gevolgd worden.

Kaart & Poi's.