Selecteer de taal

De Rodeberg

  • Wandelroute van: TrailExplorer

De Rodeberg

Deze mooie wandeling brengt je van de Sulferberg, een complex van bronbossen, door een open landschap naar het Hellegatbos. Van de Rodeberg wandel je naar de prachtige Douvevallei. Door het natuurreservaat Broekelzen leiden houten trappen je door dit brongebied van de Broekelzenbeek. Langs weilanden en akkers met mooie vergezichten wandel je terug naar Westouter.

Afstand: 12.5 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: 323 meter.

Aard: 75% onverhard.

Markering: Knooppunten en WP's.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Kotje Piepersbos.

Eens je uit het dorp bent begin je stilaan aan de klim naar de Sulferberg. Dit is een complex van bronbossen. Onderweg krijg je al enkele mooie vergezichten voorgeschoteld. Via de Hellegatstraat wandel je naar het Hellegatbos, ook wel Kotje Piepersbos genoemd. Het Kotje Piepersbos dankt zijn naam aan de dorpsfiguur Cyriel Vanuxem, beter bekend als Kotje Piepers. Voor je het bos in mocht, moest je hem immers eerst een 'pieper' of kus geven. Zoals vele andere inwoners uit de regio hadden Kotje Piepers en zijn vrouw Maria Lenoir het niet echt breed. Om een beetje geld in het laatje te brengen, smokkelde Maria boter over de Schreve. Ze maakte zakken in haar wijde rok waarin ze pakjes boter stak. In de zomer liep er echter soms één en ander mis als de boter begon te smelten: vandaar haar bijnaam Marietje Beuterbille.

Eens je uit het bos komt sta je op de Rodeberg. Je gaat voorbij de Lijstermolen en begint aan een afdaling met aan je linkerzijde een mooi zicht op het landschap. Aan de Gildestraat staat een mooie picknick bank. Je gaat nu in de richting van de prachtige Douvevallei op een steenworp van Frankrijk. Aan een boerderij passeer je een oude hoogstamboomgaard. Verder klim je door een afwisselend landschap en wordt beloond met een mooi uitzicht. Het volgende gedeelte brengt je naar het natuurreservaat Broekelzen. Dit gebied bestaat uit een lappendeken van bos en grasland. De Broekelzenbeek ontstaat op het hoogste punt in een bronbos dat in het voorjaar gekleurd wordt door Wilde hyacint, Bosanemoon en Dotterbloem. Door een open landschap van weiden en akkers wandel je terug naar Westouter.

De Rodeberg

Download PDF voor te volgen knooppunten en routebeschrijving.

Sommige paden kunnen er drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Sulferberg.

Dit reservaat, gelegen in de gemeente Westouter, ligt in een complex van bronbossen, vochtige bron- en hellingweiden en droge koutergronden op stenige bodem. Vooral de vegetaties in een dergelijk gradiëntrijk milieu zijn zeer gevarieerd en soortenrijk. Met name de bronweide aan het Brandersbos (Dottergrasland) en de bronbosvegetaties van dit bos behoren tot de best ontwikkelde vegetaties van dit type in het volledige West-vlaamse heuvelland.

Geen extra informatie.

POI 2 - Hellegatbos.

Het Hellegatbos duidt het bosgebied aan dat de top en de noordelijke en westelijke flanken van de Rodeberg bedekt. De naam verwijst naar een diep ‘ravijn’ onderaan de heuvelflank . Bovenaan de berg treft men droge zandgronden aan. Hier overheersen lork en den. Op de flanken vertoont de vegetatie meer variatie. Vooral in het voorjaar zorgen bosanemoon en wilde hyacint voor een tapijt van witte en blauwe tinten. Nog lager, aan de voet van de berg, dagzoomt een dikke kleilaag waaruit diverse bronnen ontspringen. Karakteristieke planten vormen hier dotterbloem, reuzenpaardenstaart en daslook.

Geen extra informatie.

POI 3 - Lijstermolen.

Vlakbij het restaurant 't Molenhof en de kabelbaan van de Rodeberg staat de Lijstermolen. De houten windmolen is een staakmolen afkomstig van de Lijsterhoek in Beernem. Tot 1947 was de molen actief. In 1957 kwam de molen naar Westouter op vraag van het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen van West-Vlaanderen. Tussen 1958 en 1960 werd de molen traditioneel herbouwd.

Geen extra informatie.

POI 4 - De Broekelzen.

De Broekelzen bestaan uit een gemengd bronbos met aangrenzende weilanden en akkers. In de nattere delen vindt men veel Dotterbloem en Slanke sleutelbloem. Op de drogere stukken groeien Bosanemoon en Wilde hyacint.

Geen extra informatie.