Selecteer de taal

De Hagelandse Vallei

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Hagelandse vallei

Deze wandeling gaat door de natuurgebieden Dunbergbroek en Kloosterbroekbos in de Hagelandse Vallei. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge vallei nog steeds zeer nat zijn. De wandeling gaat door mooie gemengde bossen, langs de meanderende Winge en hooilanden waar een kudde voskopschapen de begrazing voor haar rekening neemt. Met wat geluk spot je een ijsvogeltje.

Afstand: 14 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Geen informatie.

Aard: 95% onverhard.

Markering: Knooppunten en WP's.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Dunbergbroek en Kloosterbroekbos.

Van het vertrekpunt ga je het natuurgebied Dunbergbroek in. Een mooi kronkelend pad brengt je tot aan de Winge. Je volgt de Winge een tijdje en komt aan de Uitemmolen, een gerestaureerde watermolen die tot 1573 deel uitmaakte van de heerlijkheid Rotselaar. Je gaat verder door een wat meer open landschap in de richting van het Kloosterbroekbos. In dit gedeelte zal je zeker lawaaihinder hebben van de E314 maar de aanwezige natuur compenseert dit ruimschoots. Het natuurgebied Kloosterbroek behoort tot het mooiste wat het Hageland aan vochtige bossen te bieden heeft. De geur van de massaal bloeiende daslook wasemt in het voorjaar zelfs je auto binnen als je op de snelweg passeert. Je gaat een stukje langs de meanderende Winge om daarna terug in de richting van het Dunbergbroek te gaan. Het laatste gedeelte klim je uit de vallei om nog even van het mooi uitzicht op de brede Hagelandse Vallei te genieten voordat je terug aan het vertrekpunt komt.

Hagelandse vallei

Download PDF voor routebeschrijving.

Sommige paden kunnen er slijkerig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Kloosterbroek.

Het Kloosterbroek is op het einde van de jaren '70 onherstelbaar verminkt door de aanleg van de autosnelweg E 314. Op oude kaarten van Feraris stond het aangeduid als het 'Vrouweperckbosch' en later 'Groot Bosch' en werd het door de eeuwen heen in stand gehouden voor de houtvoorziening van de vlakbij gelegen Abdij Vrouwenpark (11de eeuw). De resten die vandaag nog overblijven behoren tot het mooiste wat het Hageland aan vochtige bossen te bieden heeft. De geur van de massaal bloeiende daslook wasemt in het voorjaar zelfs je auto binnen als je op de snelweg passeert. In de lente zijn alle voorjaarsbloeiers van de partij zoals bosanemoon en speenkruid.

Natuurpunt.
www.Natuurpunt.be.

POI 2 - Dunbergbroek.

Dunbergbroek ligt ten noordoosten van de dorpskom van Holsbeek. De Hagelandse vallei is hier een tweetal kilometer breed en wordt aan weerszijden begrensd door een massief van Diestiaanheuvels: in het noorden de Beninksberg en Wijngaardberg, in het zuiden een uitloper van het Kesselbergmassief. Kwelwater rijk aan mineralen borrelt er spontaan uit de grond op en zorgt op de gemaaide percelen voor geschikte groeiplaatsen van zeldzame planten als kleine valeriaan, grote boterbloem, karwijselie, moerasstreepzaad en de brede- en gevlekte orchis. Hooilanden worden een tot tweemaal per jaar gemaaid. Een kudde voskopschapen neemt de nabegrazing voor haar rekening.

Natuurpunt.
www.Natuurpunt.be.