Selecteer de taal

Vrieselhof

  • Wandelroute van: Roger Verbeeck

Vrieselhof

Deze mooie wandeling gaat via knooppunten van het Wandelnetwerk Kempense Hoven langs de Antitankgracht naar het Fort van Oelegem om daarna richting Vrieselhof te gaan.

Afstand: 13 km.

Tijd: 3u00.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Kasteeldomein Vrieselhof.

In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de Kempen beginnen, ligt het indrukwekkend rustig kasteeldomein Vrieselhof. Door een verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen een andere aanblik. Onderweg is het genieten van statige beukendreven, een bijzonder veldje met gagel en heidegedeelten zijn heel apart naast de mooie wandelpaden door het bos.

Vrieselhof

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Bij nat weer kunnen sommige stukken er drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - De Antitankgracht.

De Antitankgracht is een kunstmatige waterloop die een grote kwartcirkel vormt (van noord tot oost) rond de stad Antwerpen. De gracht heeft een lengte van ongeveer 33 km en is ten minste 6 meter breed. Ze verbindt de Schelde ter hoogte van Berendrecht met het Albertkanaal in Oelegem. De gracht werd rond 1939 aangelegd [bron?] als antitankgracht met de bedoeling vijandelijke (Duitse) tanks en ander rollend materieel te stoppen vooraleer ze Antwerpen konden bereiken. De antitankgracht speelde geen rol van betekenis in Fall Gelb dus de achttiendaagse veldtocht. Ondertussen is de Antitankgracht geëvolueerd naar een groots natuurverbindingsgebied, dat verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar verbindt en migratie van dieren en planten tussen die gebieden mogelijk maakt.

Geen extra informatie.

POI 2 - Fort van Oelegem.

Het fort van Oelegem maakt deel uit van de Stelling van Antwerpen. Het idee hierachter was dat Antwerpen het meest geschikt was als laatste verschansing tot de hulp van bondgenoten zou kunnen arriveren. De fortengordel zou bestaan uit een achttal Brialmontforten (gebouwd in 1859) in een 18 km lange gordel van Wijnegem tot Hoboken. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 werd aanvankelijk besloten tot de bouw van drie bruggenhoofdforten en vervolgens tot de bouw van een buitenlinie, die aangepast was aan modernere wapens. Dit laatste plan werd bekrachtigd per wet van 30 maart 1906. Deze Hoofdweerstandstelling omvatte op de rechteroever 16 forten en 10 schansen en op de linkeroever 5 forten en 2 schansen. Na onteigening van de gronden werd de bouw van het fort toegewezen op 27 februari 1909 en diende uiterlijk 1 juli 1912 te zijn voltooid. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was het fort echter nog ver van operationeel. Zo was er geen munitie voorhanden. Het fort doet dienst als overwinteringsreservaat voor vleermuizen. Blijkens tellingen in 2014 overwinteren er ca. 1234 exemplaren van een tiental soorten. Het fort is sinds 2014 niet alleen het grootste vleermuizenreservaat van Vlaanderen maar ook het 2de grootste van België. Voor enkele bedreigde soorten als de Franjestaart is Fort Oelegem al jaren de belangrijkste overwinteringsplaats. In de zomermaanden is het fort op sommige dagen en op afspraak toegankelijk. De jaarlijkse opendeurdag vindt steeds plaats op de laatste zondag van april.

Geen extra informatie.

POI 3 - Domein Het Vrieselhof.

Het domein Vrieselhof bestaat uit verschillende delen. Het eigenlijke kasteelpark kreeg vorm in de 18e eeuw. Alfons-Ignace van Halmale legde de drevenstructuur op het domein, met onder meer de een kilometer lange dreef vanaf het kasteel tot de Rundvoorstraat, vast rond 1750. Oude Ferrariskaarten geven deze structuur reeds duidelijk weer. De gronden naast de dreef waren niet allemaal eigendom van de kasteelheer. Oorspronkelijk liep het domein tot aan de Heidebeek en werd het omringd door bossen en hooiland. Achter het kasteel werd in dezelfde tijd een stervormige drevenstructuur aangelegd, het zogenaamde 'Sterbos', in de 21e eeuw een speelbos voor kinderen. Begin 20e eeuw werd het park heraangelegd in een Engelse landschapsstijl, die veel minder streng was. Onder meer de U-vormige hofgracht dateert uit die tijd. Grote delen van de oudere dreefstructuur zijn nog wel herkenbaar. De Heidebeek op het domein Vrieselhof. Verschillende wateren doorkruisen het gebied van het Vrieselhof: naast de hofgracht zijn er de Heidebeek, het Groot Schijn, de Rosse Beek en de Vrieselbeek. De Heidebeek begrenst het oorspronkelijke parkgedeelte. Het noordelijk gedeelte voorbij deze beek behoort evenwel ook tot het provinciaal domein Vrieselhof. Het is een stuk Schijnvallei, waardoor het Groot Schijn loopt, een rivier die ontspringt in Westmalle en uitmondt in de Schelde. De Schijnvallei heeft nog de kenmerken van de 19e eeuw bewaard. Tussen het Groot Schijn en de Heidebeek ligt het Vrieselgoor, een moerasachtig bebost gebied met een gedeeltelijke repelpercelering: repels verhoogde grond met tussenin afwateringsgrachten. Aan de overzijde van het Groot Schijn ligt het Goor, een laaggelegen moerassig land. Bij het Goor hoort een deel waardevol blauwgrasland. In 2013 kocht de provincie nog aanpalende stukken grond bij om dit blauwgrasland beter in stand te kunnen houden. Het oostelijke deel van het domein tussen de Heidebeek en het Groot Schijn wordt begrensd door de Rosse Beek. Aan de overzijde van deze beek, buiten het domein Vrieselhof, ligt het Fort van Oelegem. Het deel naast de Rosse Beek, tussen de Heidebeek en het Groot Schijn, is een oud moerasbos dat onderhevig is aan kwel en waar geen onderhoudswerken gebeuren. Dit stuk bos heet 'het Diep'. De Vrieselbeek loop binnen het oorspronkelijke parkgedeelte tussen het kasteel en het sterbos.

Remise Vrieselhof.
www.remise-vrieselhof.be.