Selecteer de taal

Manke Goren en De Broskens

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Manke Goren en de Broskens

Deze grensoverschrijdende wandeling in de vallei van het Merkske gaat door de natuurgebieden Manke Goren en De Broskens. Aan natuur geen gebrek op deze route, akkers en bos worden afgewisseld met poelen, houtkanten, weilanden en natte beemden. De meanderende beekjes het Merkske en het Markske zijn de blikvangers.

Afstand: 13 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Meanderende beekjes.

De wandeling vertrekt in Zondereigen, een typisch Kempens plattelandsdorp dat behoort tot de gemeente Baarle-Hertog. Door een open landschap wandel je rond het dorp door akkers en weilanden in de richting van het vredesmonument De Dodendraad. Van het monument wandel je naar het Nederlandse natuurgebied De Manke Goren. De Manke Goren zijn niet mank. Het waren moerassen bij het Markske, Marke Gooren dus. Je wandelt door dit gebied langs de Wildert naar het volgende natuurgebied De Broskens. Dit gebied is hoger gelegen dan de Manke Goren en bestaat uit natte beemden met poelen, houtkanten en weilanden. Daarna gaat het via een meer open landschap in de richting van het beekje het Merkske. Je volgt de oever van dit mooie meanderende beekje om terug in België uit te komen. Langs de bosrand wandel je in de richting van het Markske, het tweede meanderende beekje. Via een brugje steek je de beek over en kom je aan de Vossenberg. De Vossenberg is een in 1957 afgegraven kasteelberg uit de 11e of de 12e eeuw. Iets verder wandel je door het gehucht Ginhoven en langs de Ginhovense velden, een akkercomplex waar de mens circa 80.000 jaar aanwezig is, van jagers, verzamelaars tot landbouwers.

Manke Goren en de Broskens

Download PDF voor te volgen knooppunten.

Watervaste wandelschoenen want de paden kunnen er vrij drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Vredesmonument De Dodendraad.

Vredesmonument de Dodendraad herinnert aan de elektrische grensversperring die tijdens WO1 door het Duitse leger aan de Belgisch-Nederlandse grens werd opgericht. Getracht werd om rekruten voor het Belgisch leger en ander illegaal grensverkeer te stoppen.

Heemkunde Kring Amalia van Solms.
www.dodendraad.org.

POI 2 - Vallei van het Merkske.

Het Merkske, een zijriviertje van de Mark, vormt de natuurlijke grens tussen Nederland en België. De vallei van het Merkske staat borg voor meer dan 1000 hectare bijzondere natuur. Dit smalle en kronkelende riviertje ontspringt als Noordermark in 'het Moer' in België (Merksplas). Doordat de vallei van het Merkske lange tijd in de vergeethoek is blijven staan, heeft de natuur aan beide kanten van de grens jaren lang haar gang kunnen gaan. In het gebied komen dan ook zeldzame plantensoorten voor. Ook allerlei vogels, amfibieën en andere dieren profiteren van de rust en de natuurlijke rijkdom van het gebied. Ook heeft de vallei een grote cultuurhistorische waarde. De Vossenberg is een in 1957 afgegraven kasteelberg uit de 11e of de 12e eeuw. Het was een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarop de houten woontoren van een plaatselijke heer. Aan de voet van dit opperhof bevond zich een neerhof. Beide waren door een gracht en een wal omgeven. Een stukje van de wal rond het neerhof is bewaard gebleven. De Ginhovense velden is een akkercomplex waar de mens circa 80.000 jaar aanwezig is, van jagers, verzamelaars tot landbouwers. In 2004 voerden archeologen een akkeronderzoek uit in de ruilverkaveling Zondereigen, de heemkundekring heeft dit verdergezet en verzamelde in totaal 8.865 oppervlaktevondsten.

Natuur en Bos.
www.natuurenbos.be.