Selecteer de taal

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Privé initiatief: TrailExplorer.

adres: 2070 Zwijndrecht Neerbroek 124.

Uitgever: De uitgever en eigenaar van de auteursrechten is Trailexplorer.eu, zal hier verder benoemd worden als 'uitgever'.

Gebruiker: Elkeen die pdf- en gps bestanden download van Trailexplorer zal hier verder benoemd worden als 'gebruiker'

1. Toepasselijkheid.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle raadplegingen en downloads van wandelroutes aangeboden door TrailExplorer. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en dient hiermee akkoord te gaan.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aspect van de inhoud en de intellectuele eigendom.

 • Om gratis gebruik te maken van deze pdf-routebeschrijvingen voor private en niet-commerciële doeleinden is geen aankoop vereist maar dient de gebruiker zich wel te abonneren op onze nieuwsbrief door zijn e-mailadres in te vullen. Bij ontvangst van de link naar de pdf- en gps bestanden kan de gebruiker zich onmiddellijk uitschrijven en zo zijn e-mailadres uit ons bestand verwijderen. De gebruiker die zijn abonnement niet geannuleerd heeft na het downloaden wordt automatisch een abonnee op de nieuwsbrieven van de website waar de download heeft plaats gehad.

 • De gebruiker aanvaardt dat zijn gegevens voor directe marketingdoeleinden gebruikt worden door Trailexplorer, als de gebruiker zich na het downloaden niet heeft uitgeschreven via de bijhorende link. De gebruiker kan op ieder moment en gratis verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft tevens toegangsrecht tot zijn gegevens en heeft het recht deze gegevens te verbeteren wanneer ze onjuist blijken te zijn. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Trailexplorer respecteert het privé-leven van de gebruiker overeenkomstig de GDPR-verordening tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor wat de behandeling van de persoonlijke gegevens betreft. Trailexplorer behoudt zich het recht voor om de abonnees per e-mail te contacteren en hen een nieuwsbrief te mailen. De abonneelijsten van Trailexplorer zullen niet overgemaakt worden aan derden.

 • De pdf-bestanden en hun inhoud zijn eigendom van Trailexplorer. Niets uit deze pdf-bestanden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, online publicatie, databanken of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Informatiebronnen en aansprakelijkheid. De uitgever haalt zijn informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Doch kan de uitgever niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn eventuele nadelige gevolgen. In de pdf-bestanden zijn er een heleboel links opgenomen naar websites, de uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites. Wederrechtelijk gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan om de pdf-bestanden onrechtmatig te gebruiken, in een andere vorm te publiceren of de publicatie ervan te verhinderen. Het is de gebruiker eveneens niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

 • Gebruik routes en GPS-tracks. De gepubliceerde routes en gps-tracks zijn een hulpmiddel om de wandelroutes te volgen. Daarbij koos de uitgever zorgvuldig de route uit op het ogenblik van de publicatie. Doch kan de uitgever niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeersovertredingen en/of ongevallen die gebeuren tijdens het gebruik van deze routes en/of gps-tracks. De routes zijn met zorg samengesteld maar de gebruiker dient zich steeds vooraf te informeren omdat wandelpaden onderhevig kunnen zijn aan veranderingen door allerlei factoren, zoals het weer of andere omstandigheden op het terrein.

 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen door TrailExplorer uitgelegd te worden.

Reisgidsen.
 • Op Trailexplorer kan je reisgidsen van reisroutes.be aankopen.

 • De aankoop wordt volledig geregeld via de website van reisroutes.be. Om die reden dient de gebruiker ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van reisroutes.be. TrailExplorer ontvangt van reisroutes.be een kleine commissie per aangekochte reisgids. De inkomsten van deze commissies worden integraal gebruikt om de kosten voor de hosting van trailexplorer.eu deels te dekken.

15. Aansprakelijkheid.
 • De gepubliceerde routes en gps-tracks zijn een hulpmiddel om de wandelroutes te volgen. Daarbij koos de uitgever zorgvuldig de route uit op het ogenblik van de publicatie. Doch kan de uitgever niet verantwoordelijk gesteld worden voor verkeersovertredingen en/of ongevallen die gebeuren tijdens het gebruik van deze routes en/of gps-tracks. De routes zijn met zorg samengesteld maar de gebruiker dient zich steeds vooraf te informeren omdat wandelpaden onderhevig kunnen zijn aan veranderingen door allerlei factoren, zoals het weer of andere omstandigheden op het terrein.

21. Intellectueel eigendomsrecht.
 • TrailExplorer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder op alle dragers met gegevens of andere informatie, kaarten, foto's … tenzij partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 • De klant mag genoemde eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trailexplorer kopiëren of op één of andere wijze gebruiken.

 • Het eigendomsrecht van alle inhoud van de website behoort toe aan Trailexplorer.

22. Privacy.
 • De persoonsgegevens worden uitsluitend door TrailExplorer gebruikt.

 • De persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.