Selecteer de taal

Stropersbos

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Stropersbos

Deze wandelroute gaat door het Stropersbos een natuurparel met statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en grote grazers! Daarna wandel je door het natuurgebied De Wilde Landen waar dan weer weilanden, boomweiden met populieren en zoetwaterplassen het landschap bepalen.

Afstand: 13 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Zie PDF routebeschrijving.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Wilde Landen.

De wandeling duikt onmiddellijk het Stropersbos in waar elzenbroekbossen en heide elkaar afwisselen; daarna wandel je een stukje langs de Linie, die nu dienst doet als afwateringsbeek maar die werd gebouwd tussen 1701-1702 door markies Bedmar om de "Spaanse" Nederlanden te beschermen tegen de Nederlandse Republiek. Tegenover het boshuis, waar een kolonie vleermuizen huist, kom je aan de restanten van de verdedigingswal en het nu onzichtbaare Fort Sint-Jan. Heel even is het dan op de tanden bijten om de drukke N403 over te steken. Die drukte is al snel vergeten en ga je richting het gehucht "Hellestraat". Eens de bebouwing achter je ligt gaat het ricting natuurgebied Wilde Landen op Nederlandse bodem. Dit gebied bestaat uit weiden, bosweides met populieren en zoetewaterplassen. Dit gebied is een onderdeel van het waterwingebied Sint-Jan. Je steekt de N403 terug over een vervolgt je route weer door het Stropersbos om zo terug aan het vertrekpunt te komen.

Stropersbos

Download PDF voor routebeschrijving.

Bij nat weer kunnen sommige paden er drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Stropersbos en de Linie.

Het natuurgebied Stropersbos met een oppervlakte van 478ha is een restant van het Koningsfooreest eigendom van de Graven van Vlaanderen. Deze natuurparel heeft statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen en open plekken met heide. De Linie, die nu dienst doet als afwateringsbeek voor het Stropersbos, werd gebouwd tussen 1701-1702 door markies Bedmar om de "Spaanse" Nederlanden te beschermen tegen de Nederlandse Republiek. Deze streek was het strijdtoneel van vele historische veldslagen. Zo getuigen de vele restanten van de Bedmarlinie. De linie bestond uit een aangelegde verdedigingsgracht die op sommige plaatsen meer dan 10 meter breed was. De aarde uit deze gracht werd opgehoogd tot een aardenwal van soms wel 3 meter hoog. Daarachter werd met wilgentwijgen een vlechtwerk gebouwd om de schutters te beschermen.

Natuur en Bos.
www.natuurenbos.be.

POI 2 - Fort Sint-Jan.

De Spanjaarden bouwden tussen 1585 en 1590 tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) dit fort. In 1702 begint de Spaanse Successieoorlog en de Republiek der Verenigde Nederlanden trekken een verdedigingslinie op van Nieuwpoort tot in Hoei. Het Fort Sint-Jan maakte deel uit van deze linie. Jammer genoeg zal je vandaag de dag niet veel meer merken van dit Fort.

Geen extra informatie.

POI 3 - Wilde Landen.

Het Zeeuwse Landschap nam in 2009 het beheer van het waterwingebied tussen Clinge en Heikant over van Evides. Het waterwinbedrijf Evides is nog steeds eigenaar; de waterwinningsfunctie bleef behouden en daarnaast zijn natuur- en recreatieve waarden ontwikkeld. Er zijn drie deelgebieden: Rondom de Clinge zijn vooral bossen te vinden. De meeste hiervan bestaan uit uitheemse bomen die aangeplant zijn voor de bosbouw. De bossen zijn monotoon en de aanplant staat dicht op elkaar. Er zijn echter ook oude zomereiken en beuken te vinden. Hier ligt een speelbos voor kinderen. Ten zuiden van Sint Jansteen is het gebied kleinschaliger: lanen met oude bomen, kleine weiden die vroeger als rootakker gebruikt werden voor de vlasverwerking. Boeren uit de omgeving brachten na de oogst het vlas naar het gebied om het te laten roten. Door het roten verweerde het buitenste laagje van de vlasstengel en kon deze gebruikt worden in de linnenindustrie. De kleinschalige akkers werden ingezaaid met rogge. Van de vlas- en roggeteelt is momenteel weinig meer terug te vinden in het gebied. De Wilde Landen, ten zuiden van Heikant. Dit gebied bestaat uit weilanden en boomweiden met populieren. Hier liggen ook enkele plassen moet zoet water. Deze houden het gehele jaar water.

Het Zeeuwse Landschap.
www.hetzeeuwselandschap.nl.