Selecteer de taal

Rupelmondse Kreek

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Rupelmondse Kreek

In het zuidelijke gedeelte van de Polders van Kruibeke wandel je achtereenvolgens door elzenbroekbossen, Scheldemoerassen en weidevogelgebied. De bevers en reeën laten zich niet zomaar spotten.

Afstand: 8 km.

Tijd: 2u00.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Nee.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Zeshoek met oranje opschrift.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Karperhuisje.

Van het Mercatorplein wandel je in de richting van de Graventoren om daarna via een klein stukje over de Ringdijk door elzenbroekbossen naar de Rupelmondse Kreek te gaan. Onderweg kom je het Karperhuisje tegen en aan het Coninckshofke krijg je een mooi uitzicht op de kreek. Daarna gaat het verder over de Ringdijk om even later weer het bos in te gaan via een verharde weg. Ter hoogte van een oude Lindeboom kom je uit op de Lange Gaanweg die naar het veer Bazel-Hemiksem leidt. Voor het veer sla je af en wandel je langs moeras over een onverharde weg naar de Scheldedijk. Rechts opent zicht een prachtige weidegebied en links stroomt de Schelde, die je maar weinig te zien krijgt. Je volgt de dijk en vlak voor Rupelmonde vang je een glimp op van de monding van de Rupel in de Schelde. De dijk gaat over in verhard pad en je komt weer in Rupelmonde. Hier wijk je even af van de route en kom je aan de Scheldekaai en de Getijdenmolen. Van de molen gaat het terug richting vertrekpunt.

Rupelmondse kreek

Goed gemarkeerd.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Graventoren.

In de twaalfde eeuw bouwden de graven van Vlaanderen in Rupelmonde een kolossale waterburcht ter verdediging van de Schelde en de Rupel, die ook dienst deed als gevangenis. In 1554 leefde Mercator er zeven maanden lang op water en brood na betichting van ketterij. Door de eeuwen heen werd de vesting verschillende keren verwoest en heropgebouwd. Na de oorlog met Frankrijk in 1678 ging het gebouw finaal tegen de vlakte. De nog bruikbare bouwmaterialen werden gerecupereerd door de plaatselijke bevolking, onder meer voor de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In 1817 werd op de oorspronkelijke torenvoet een bakstenen jachtpaviljoen met uitkijktoren gebouwd, die vandaag bekend staat als de Graventoren. In 1955 richtten Lode Baekelmans en dichter Bert Peleman er een Schelde- en Mercatormuseum in, dat nog altijd te bezichtigen is. In de onderdoorgang – opgepast voor natte voeten – breng je een bezoek aan Mercator in zijn cel.

Geen extra informatie.

POI 2 - Karpershuisje.

Aan de rand van de Rupelmondse Kreek prijkt het Karperhuisje, een van de weinige bouwsels die de aanpassingswerken in de polders overleefden. Het Karperhuisje werd opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Daardoor lijkt het ouder dan het in werkelijkheid is. Het gebouw dateert van 1961.

Geen extra informatie.

POI 3 - Rupelmondse Kreek.

De Rupelmondse Kreek kwam tot stand na een dijkdoorbraak in 1715. De polders stroomden onder water en de bres in de dijk werd pas na drie jaar gedicht. Vandaag is de waterplas bijna 10 ha groot. Bij de aanpassingswerken in het kader van het Scalluvia-poject kreeg ook de kreek een nieuw kleedje. De oevers werden afgeschuind en gevrijwaard van menselijke bouwsels en exoten. De oeverzones zijn immers belangrijk als leef- en voortplantingsgebied voor heel wat vis- en vogelsoorten. Ook de bever voelt zich er vandaag opnieuw thuis. De Scheldemoerassen waren altijd een natuurlijke biotoop voor bevers, tot ze in het midden van de negentiende eeuw werden uitgeroeid.

Geen extra informatie.

POI 4 - Coninckshofke.

Dit negentiende-eeuwse jachtpaviljoen was eigendom van de bankiersfamilie Waterschoot, die het tijdens de zomer als buitenverblijf gebruikte. In 1882 ging het familiebedrijf failliet en kwamen het gebouw en de tuin vol fruitbomen in handen van ene meneer Coninck, die het meteen ook zijn naam gaf. Veertig jaar later wisselde het paviljoen opnieuw van eigenaar. Anna Van Raemdonck produceerde er zalfjes en confituren. Haar puistenzalf was bijzonder vermaard in de streek, hoewel Anna er geen geheim van maakte dat het goedje hoofdzakelijk uit kattenvet bestond. Tijdens de jaren zestig moest Anna na een rechtszaak noodgedwongen stoppen met haar kwakzalverij.

Geen extra informatie.

POI 5 - Getijdenmolen.

De getijdenmolen in Rupelmonde kent een rijke geschiedenis. Al in de zestiende eeuw dreven eb en vloed hier een groot waterrad aan. De vier zware molenstenen vermaalden tarwe, rogge en boomschors. In de middeleeuwen was de getijdenmolen van groot economisch belang, net als de Schelde zelf. De scheepstol die er geïnd werd, dikte de stadskas van Rupelmonde flink aan. De molen werd intussen gerestaureerd en geklasseerd als beschermd monument. Bovendien werkt hij nog steeds, wat een bezoek de moeite waard maakt.

Geen extra informatie.