Selecteer de taal

Het Burreken

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Het Burreken

Wandeling langs akkers en weilanden met mooie vergezichten naar het natuurreservaat Burreken, één van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen.

Afstand: 12 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: 232.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Natuurgebied Het Burreken.

De wandeling volgt eerst de Wolvenweg en gaat verder door een open landschap langs velden en weiden met onderweg mooie vergezichten. Daarna wandel je dwars door het natuurgebied Burreken. Het Burreken is één van de meest schilderachtige plekjes in de Vlaamse Ardennen. Bloemrijke bronbossen, kabbelende beekjes, weitjes omzoomd met knotwilgen en holle wegen wisselen elkaar af. In het voorjaar word je er overdonderd door de bloemenpracht van anemonen, daslook en hyacinten. Het laatste gedeelte gaat dan weer verder door een open landschap tussen de velden naar het vertrekpunt.

Het Burreken

Download PDF voor te volgen knooppunten en routebeschrijving.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Burreken.

Het Burreken is een erg heuvelachtig gebied met scherp ingesneden beekjes, die voor smalle dalen en steile (20% en meer) valleiwanden hebben gezorgd. Het hoogste punt van de centrale heuvelrug ligt ongeveer 116 meter hoog. De laagste delen van het Burreken liggen op zowat 50 meter hoogte. Het typische Vlaamse Ardennen-landschap in het Burreken bestaat uit akkers, bossen en graslanden met veel bomenrijen en houtkanten ertussen. Het uitgesproken reliëf wordt geaccentueerd door holle wegen en taluds. Op die manier ontstond een panoramische mozaïek van lichtrijke loofbossen, kleine bronbosjes, vochtige en bloemrijke weiden en talrijke houtige kleine landschapselementen. Dit lappendeken van bosjes en graslanden wordt doorsneden door de kronkelende Krombeek met haar diepe bedding. Hoogstamboomgaarden, veedrinkpoelen en houtkanten waren vroeger typisch voor de Vlaamse Ardennen. Door de intensieve landbouwmethoden en de schaalvergroting zijn jammer genoeg vele van deze kleine landschapselementen verdwenen. Langs het wandelpad bevindt zich een unieke rij honderdjarige eiken, die als lijnvormige elementen in het landschap, zeer waardevol zijn. Het wandelpad biedt een mooie kijk op de bossen, graslanden, holle wegen en bronbeekjes.

Natuurpunt.
www.natuurpunt.be.