Selecteer de taal

De Schrieken

  • Wandelroute van: TrailExplorer

De Schrieken

Deze wandeling gaat eerst door een mozaïek van hooiland, laagveenmoeras, struweel en broekbos in het natuurgebied Schrieken om daarna in de richting van de Visbeekvallei te trekken. Deze vallei is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen. Als laatste wordt de Achtzalighedenboom bezocht vlakbij de Rollekensberg in de Lilse bossen.

Afstand: 13.5 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: 90% onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Visbeekvallei.

Je gaat vanop de parking meteen het natuurgebied Schrieken in. De Schrieken zijn uniek omdat het Kempens landschap goed bewaard is gebleven. Tot voor de tweede wereldoorlog veranderde er haast niets aan het uitzicht van het gebied. Van nat naar droog vind je er laagveenmoeras met bloemrijke graslanden en broekbossen, eikenberkenbossen, vennen en heiden die naadloos in elkaar over gaan. Het typische landschap is ontstaan dankzij het samenspel van mens en natuur omdat het tot de eerste helft van de 20e eeuw van belang was voor de heidelandbouw. De heiden en landduinen werden intensief begraasd, de schapen werden gewassen in de vennen, de graslanden werden jaarlijks gehooid, er werd turf gestoken en het hout werd uit de bossen gehaald. Via brede onverharde wegen bereik je de Visbeekvallei. De vallei van de Visbeek is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen. Je kan er genieten van een typisch Kempens landschap met paarse heide, brede zandwegen en bloemrijke graslanden. Op nattere plaatsen vind je vennen, broekbossen en gagelstruwelen. De wandeling gaat verder en brengt je tot aan de Achtzalighedenboom vlakbij de Rollekensberg. Daarna passeer je de Warandeplas, een oude zandwinningsput. Het laatste gedeelte wandel je over mooie bospaden door de Lilse bossen om zo terug het vertrekpunt te bereiken.

De Schrieken en Visbeekvallei

Sommige paden kunnen er vrij drassig bij liggen.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Achtzalighedenboom.

De Achtzalighedenboom is een grove vliegden vlakbij de Rollekensberg in de Lilse bossen. De boom is bekend omwille van zijn grillige vorm. De boom, genoemd naar de acht zaligsprekingen van Christus, dankt zijn naam aan het feit dat hij oorspronkelijk over acht stammen beschikte. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog zou er echter één zieke stam afgezaagd zijn, om op die manier verdere besmetting van de boom te voorkomen. Volgens een ander verhaal zouden stropers de stam hebben afgezaagd om zich te wreken op een boswachter die hen eerder had betrapt. Zijn precieze ouderdom kon nog niet met zekerheid bepaald worden. Er wordt geschat dat hij dateert van rond 1850. De boom kreeg alleszins reeds een vermelding in een werk over de meest merkwaardige bomen van België uit 1910.

Geen extra informatie.