Selecteer de taal

Hobokense Polder

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Hobokense Polder

De Hobokense Polder vormt een groene en heerlijk stille oase in een Scheldebocht vlak bij de stad Antwerpen. Deze route gaat langs de sloten van de Hobokense Polder, het Broekslot, het Rallegat en de Ruitersplas.

Afstand: 7 km.

Tijd: 1u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: Verhard en onverhard.

Markering: Witte wegwijzers met logo van A.S Adventure.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Natuur aan de Schelde.

De Hobokense Polder vormt een groene en heerlijk stille oase in een Scheldebocht vlak bij de stad. Natuurpunt laat er de natuur zo veel mogelijk haar gang gaan. Dat resulteert in een gevarieerd landschap en ruim 500 verschillende planten. Zo zorgen orchideeën in de late lente voor extra kleur. Een vlonderpad helpt je om natte stroken te overbruggen. Bij de kijkhut en de kijkwanden spot je zeldzame vogels. In de plassen en sloten stoeien allerlei amfibieën. De grazende Gallowayrunderen en Konikpaarden maken het plaatje compleet. Deze wandelroute gaat langs de sloten van de Hobokense Polder, het Broekslot, het Rallegat en de Ruitersplas. Je komt voorbij de kijkhut en de vogelwand en loopt dwars door het begrazingsblok van de gallowayrunderen en de konikpaarden om aan de Scheldedijk uit te komen. Daarna gaat het richting Polderbos om zo terug te keren naar het vertrekpunt.

Hobokense Polder

Trek bij regenweer laarzen of waterdicht schoeisel aan.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Natuurgebied Hobokense Polder.

Tal van dieren voelen zich thuis in dit waardevolle natuurgebied. Vos, ree en bunzing genieten van de rust in de struwelen en moerassen. In de plassen en sloten vind je een rijkdom aan amfibieën zoals de groene en bruine kikker, de gewone pad en de alpenwatersalamander. Trekvogels komen hier op krachten en vele eenden, waterral, wielewaal en blauwborst broeden hier. Ook ontelbare insecten en andere kleine diertjes kruipen, vliegen en zwemmen hier rond, zoals 300 soorten nachtvlinders en een vlieg die nog nergens anders werd gevonden, de Pseudonapommyza hobokensis! Door de ligging in een stedelijke omgeving vervult de Hobokense Polder een functie als groene long en tuin voor de stad. Dankzij een beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen kon Natuurpunt dit gebied verder uitbouwen tot een stuk natuur waar iedereen welkom is. De natuur rekent op een groep vrijwilligers en professionele medewerkers van Natuurpunt die het gebied beheren. In het grootste deel van de Hobokense Polder mag de natuur haar gang gaan. Dit is overal waar je bos en struweel vindt. De gras- en rietlanden worden wel beheerd om te vermijden dat alles evolueert naar bos. Hier helpen zachtaardige gallowayrunderen en konikpaarden mee bij het beheer. Je komt ze ongetwijfeld tegen tijdens je wandeling, want ze mogen vrij rondlopen in het begrazingsblok.

Meer informatie:
Natuurpunt
www.natuurpunt.be