De wandeltocht start weer op het tracé, gevolgd wordt het later aangelegde tracé, nu de Oude Baan, die al vrij snel weer verlaten wordt.