• Barbierbeekroute

  Deze wandelroute gaat langs het noordelijke punt van de Polders van Kruibeke. Hier krijgt eb en vloed vrij spel, een deel van het gebied komt dagelijks onder water te staan. Je gaat door een landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Op het verbindingsstuk tussen de Schelde en de ringdijk zal je zeker knaagsporen van bevers spotten.

 • Biezenweiden

  This walk goes through the Blaasveldbroek nature reserve where the ponds remind us of the intensive extraction of peat. Via the Hazewinkel domain you walk in the direction of the De Biezenweiden nature reserve, where the beaver feels at home. The Broek De Naeyer is an attraction for birds all year round. In the viewing huts Osprey and Cormorant you can observe one of the largest colonies of cormorants in Flanders.

 • Biezenweiden.

  Deze wandeling gaat door het natuurgebied Blaasveldbroek waar de vijvers ons herinneren aan de intensieve ontginning van turf. Via het domein Hazewinkel wandel je in de richting van het natuurgebied De Biezenweiden waar de bever zich thuis voelt. Het Broek De Naeyer is dan weer heel het jaar door een trekpleister voor vogels. In de kijkhutten Visarend en Aalscholver kan je een van de grootste kolonies aalscholvers van Vlaanderen observeren.

 • Boskapellenpad

  Deze landschapswandeling in de Zuidrand gaat door het natuurgebied Langbos en Babbelse Plassen naar twee oude boskapellen in het Kapellekensbos. Over landelijke wegen wandel je verder in de richting van de natuurgebieden Oude Spoorwegberm en Schapenhagen.

 • Domein d'Ursel

  Deze wandeling in Klein-Brabant gaat door de vroegere domeinen van de familie d'Ursel, over de Scheldedijk en langs natte gras- en hooilanden van het Groot Schoor. Langs de rand van Hingene door een open landschap met akkers wandel je naar een mooi natuurgebied aan de Eikerheide.

 • Forest Chapels Path

  This landscape walk in the Zuidrand goes through the Langbos and Babbelse Plassen nature reserves to two old forest chapels in the Kapellekensbos. You continue on rural roads in the direction of the nature reserves Oude Spoorwegberm and Schapenhagen.

 • Hobokense Polder

  De Hobokense Polder vormt een groene en heerlijk stille oase in een Scheldebocht vlak bij de stad Antwerpen. Deze route gaat langs de sloten van de Hobokense Polder, het Broekslot, het Rallegat en de Ruitersplas.

 • Provincie Antwerpen

  De provincie Antwerpen bestaat uit drie grote gebieden nl. de omgeving van de Stad Antwerpen, het gebied rond Mechelen en de Antwerpse kempen met Turnhout als stad. Deze provincie heeft op recreatief gebied heel wat te bieden.De voornaamste waterlopen zijn de Schelde, de Rupel, de Grote en Kleine Nete. In de omgeving van deze waterlopen zijn vaak mooie gebieden om te wandelen. Maar als we ons dan verplaatsten naar de Antwerpse Kempen met de typische zandgronden dan komen we weer in een heel andere natuur terecht. Kortom een boeiende wandel provincie met voor elk wat wils.

 • Rupelkleiroute

  De Rupelstreek neemt een belangrijke plaats in de economische en sociale geschiedenis van de provincie Antwerpen door zijn belangrijke concentratie van steenbakkerijen. Op deze wandeling vind je erfgoed maar vooral een prachtige natuur die de kleiputten heeft teruggewonnen.

 • Walenhoek

  Deze wandeling brengt je door het natuurgebied Nielsbroek langs de Rupeldijk naar het oude steenbakkersgehucht Hellegat om daarna het natuurgebied Walenhoek met tal van oude kleiputten te ontdekken.

 • Walenhoek

  This walk takes you through the Nielsbroek nature reserve along the Rupel dike to the old brick-making hamlet of Hellegat, after which you discover the Walenhoek nature reserve with numerous old clay pits.