In het noorden van Ninove ligt een prachtig koutercomplex dat vanuit historisch, landschappelijk en ecologisch standpunt hoogst waardevol is. De route gaat door dat uitgestrekte landschap met holle wegen. De naam Galgenveld verwijst naar de lugubere functie die het gebied vroeger had.