Deze wandeling gaat door de prachtige vallei van de Aa in de richting van het oude gehucht Sassenhout. Vandaar wandel je door gemengd bos en een open akker- en weidelandschap in de richting van het oude landbouwgehucht Berkelheide. Langs de Bosbeek en het gehucht Vispluk kom je aan het indrukwekkende kasteel van Vorselaar, de Borrekens. Door statige beukendreven van het kasteeldomein wandel je terug naar het vertrekpunt.

Een wandeling naar twee minder bekende waardevolle groengebieden, de Vuile Plas en De Zandbergen.

Deze wandeling brengt hulde aan Juul Noeyens. Juul organiseerde, tussen 1970 en 1989, met Wortelkermis (tweede zondag van juli) 20 jaar lang een wandeling vanuit Worteldorp naar Wortel-Kolonie. Hij koos een bijzonder hoekje in of rond de kolonie en bracht daarbij telkens een interessant verhaal. Hij bracht daarmee niet alleen mensen samen in een sportieve activiteit, maar hij maakte ze ook bewust van het cultuurhistorisch patrimonium en leverde daarmee een onmiskenbare bijdrage aan de ontwikkeling van het toerisme in de streek. Juul was onderwijzer in Wortel waar hij ook woonde en een zeer actief en geliefd dorpsfiguur was. Wandelen naar de kolonie was voor hem letterlijk teruggaan naar zijn wortels, want hij werd er geboren. Naast het Casino staat er sinds 1989 een monument ter nagedachtenis aan de man die ‘Wortel leerde wandelen’, maar die jammer genoeg al op 69 jarige leeftijd overleed.

Deze wandeling brengt je doorheen de groene driehoek rondom de Witte Kei. De Witte Kei geeft het grenspunt aan waar Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog samen komen. Dit drie gemeentenpunt werd voorzien van een prachtig monument met rustpunt. De adembenemende natuur is onbetwistbaar de hoofdrolspeler van deze wandeling.

Deze landelijke wandeling brengt je via de Borsebeek en de Koude Beek en langs het overstromingsgebied Fortloop naar Fort 3. Na een rondje in het Fort gaat de route verder langs de Fortloopbeek naar het natuurgebied Nosegoed en langs het Geboortebos.

Deze wandeling gaat door natuurgebied Hoogmoerheide waar bossen en droge heide elkaar afwisselen. Daarna gaat de route in de richting van het natuurgebied Het Moer, van oudsher een moeras dat het oorspronkelijke brongebied van de Noordermark vormt. Het laatste gedeelte gaat door landschapspark ’t Zwart Goor. Naast het heidegebied kom je langs de Grote Vijver met romantisch boothuis.

De wandeltocht start over rustige landbouwwegen door landbouw- en bosgebied in het beekdal van de Rovertsche Leij tot aan de kapel van Rovert. De route loopt verder parallel met de Nederlandse grens en keert terug door de bossen van Molenheide. Het laatste gedeelte wandel je langs de meanderende Rovertsche Leij.

Deze afwisselende wandeling gaat door het Kasteeldomein Vrieselhof naar de Halse bossen om daarna via mooie boswegen in de richting van het Fort van Oelegem te gaan. Onderweg worden open landschappen afgewisseld met mooie bospaden.

Op deze wandeling, ontdek je dat Hoogstraten, naast de heerlijke aardbeien, ook ander heerlijk fruit produceert. Je flaneert van blinkende appels en peren naar stralende blauwe bessen.

Deze gevarieerde wandeling gaat door het mooie natuurgebied Zoerselbos met een voor de Kempen uniek beemdenlandschap, waar de graslanden worden omzoomd door houtkanten. Dit landschap wordt afgewisseld met eeuwenoude eikenbossen en naaldhout. Wat hebben monniken en Hendrik Consciense met dit prachtige gebied te maken?

Deze wandeling gaat door het domein van het kasteel Cantecroy naar natuurgebied Klein Zwitserland. Van het natuurgebied wandel je naar Fort 4, één van de zeven overblijvende Brialmontforten. De route passeert ook verschillende spoorlijnen in Mortsel.

  Suzy — We hebben van de wandeling genoten, maar zijn ook vaak verkeerd gelopen omdat de beschrijving op sommige plaatsen zeer onduidelijk was. bv. regel 2 waar we de straat oversteken (heeft die straat geen naam?) We gaan naast of bovenop de oude spoorwegberm naar de uitgang (moeten we dan dan links of r......

Midden in de landbouwzone, tussen Beerse, Rijkevorsel en Vlimmeren ligt het prachtig natuurgebied Eksterheide. De wandeling neemt je mee door bossen, langs vennen en door heide. Van het oude vliegveld dat hier ooit lag zal je niet veel meer merken, schapen helpen hier de oprukkende boompjes onder controle te houden, in de rest van het natuurgebied dragen gallowayrunderen en konikpaarden tijdens een paar weken al grazend hun steentje bij aan het open houden van het landschap.

  Roger Verbeeck — Wij deden deze prachtige wandeling op 4 november 2020. Erg mooie wandelpaden door de natuurgebieden Eksterheide, Duivelskuil en Kievitsheide. Aan knooppunt 55 staat er een (tijdelijke?) trajectwijziging. Deze is echter niet van toepassing voor onze wandeling. Gewoon verder naar knooppunt 59 dus. T......
  Werner Van der Straten — Namiddagje stappen met vrouw en kid in deze mooie omgeving. Aanrader als je van rustige vlakke bospaden houdt. Af en toe beetje open veld maar heel goed te doen bij warm weer vanwege de schaduw onder de bomen....

Het Deken Lauweryspad is een aangenaam wandelpad doorheen het historische Hoogstraten. Tijdens deze wandeling ontdek je het rijke culturele verleden, de mooie natuur en het open landschap van het hedendaagse Hoogstraten. Het werd zo genoemd als huldeblijk aan Jozef Lauwerys die vooral op historisch gebied zeer veel voor Hoogstraten heeft betekend.

Een mooie natuurwandeling langs het Fort van Kessel, door de Kesselse Heide en langs de Kleine Nete naar natuurgebied De Steenbeemden.

Wandeling door de natuurgebieden Den Diel en De Maat met afwisselend hooilanden, loofbossen, heide, vennen, ondiepe vijvers en moerassen.

Deze wandeling tussen Schoten en Sint-Job brengt je langs het kanaal Dessel-Schoten, de Antwerpse Antitankgracht, de E10-plas en de vestinggracht rond het Fort van Schoten.

Deze wandeling brengt je door het natuurgebied Nielsbroek langs de Rupeldijk naar het oude steenbakkersgehucht Hellegat om daarna het natuurgebied Walenhoek met tal van oude kleiputten te ontdekken.

Deze mooie natuurwandeling brengt je van het kerkdorp Zammel langs de oever van de meanderende Grote Nete naar het natuurgebied Trichelbroek. In dit moerasgebied volg je de Grote Laak om daarna via een bosgebied afgewisseld met weilanden in de richting van het natuurgebied Zammelsbroek te gaan.

Deze wandeling gaat door het golfterrein Rinkven om daarna een stukje langs de Antitankgracht te gaan, het laatste gedeelte wandel je via een fit-o-meter terug naar het vertrekpunt.

De Rupelstreek neemt een belangrijke plaats in de economische en sociale geschiedenis van de provincie Antwerpen door zijn belangrijke concentratie van steenbakkerijen. Op deze wandeling vind je erfgoed maar vooral een prachtige natuur die de kleiputten heeft teruggewonnen.

  janadmin — De route werd ingekort om de saneringswerken te vermijden. Het gedeelte door de Schorre is daardoor geschrapt. Nog veel wandelplezier....
  Nonkel Jan — Op zondag 7/3/2021 deze wandeling gedaan, ter plaatse vast gesteld dat je niet meer van knooppunt 160 naar punt 199 kunt wegen saneringswerken (gebied is afgesloten). Dus deze wandeling is niet meer te wandelen zoals in de routebeschrijving....

Deze mooie wandeling gaat van het kasteelpark Hallehof door de Halse Bossen naar de achterzijde van het Fort van Oelegem en het kasteeldomein Vrieselhof. Langs het fort, de Antitankgracht en gemengd bos wandel je weer naar het Hallehof.

De Hobokense Polder vormt een groene en heerlijk stille oase in een Scheldebocht vlak bij de stad Antwerpen. Deze route gaat langs de sloten van de Hobokense Polder, het Broekslot, het Rallegat en de Ruitersplas.

Een wandeling door de parkbegraafplaats Schoonselhof en rond fort VII. Het Schoonselhof wordt vaak het Antwerpse Père-Lachaise genoemd vanwege de historische grafmonumenten en graven van beroemde personen.

Deze grensoverschrijdende wandeling vertrekt in het natuurgebied den Elsakker, dat zijn naam dankt aan de voormalige rentmeester Wouter van Elsacker, beheerder van dit gebied rond 1588. Daarna wandel je over de Strijkbeekse Heide, waar men volop de heide herstelt door naaldbomen te kappen en de rijke humuslaag te verwijderen. Onderweg kom je meer te weten over de rijke smokkelgeschiedenis van deze streek.

Een wandeling door een mooi stukje groen van het geitendorp. Twee eeuwen geleden waren er veel arme mensen in Wilrijk. Het stadsbestuur schonk aan de armste inwoners een geit, ook wel de koe der armen genoemd, om te overleven. Stond er een geit in je achtertuin, dan was je een geitenkop, een arme Wilrijkenaar. De route gaat door Fort 6 om vervolgens langs een stukje over het Geitepad te gaan. Van parkdomein Marienborgh wandel je door bos naar het natuurgebied Groen Zuid. Langs de vervallen reduit van Fort 6 en het park Steytelinck kom je terug aan het vertrekpunt.

  Suzy — We hebben van de wandeling genoten, maar de beschrijving was zeer onduidelijk en we hebben wel wat moeten improviseren. vb. Steek de baan over. Welke baan? Die heeft toch een naam. Dat staat er wel 4 keer in. Je moet Wilrijk al een beetje kennen om mee te raden. De wandeling zou er alleen maar......

Deze wandeling gaat rond het natuurgebied Botermelck-La Garenne, een aaneengesloten kasteeldomein van 400 hectare dat in privébezit is. De Antitankgracht en de Schotense Vaart zijn de andere blikvangers.

Deze wandeling gaat eerst door een mozaïek van hooiland, laagveenmoeras, struweel en broekbos in het natuurgebied Schrieken om daarna in de richting van de Visbeekvallei te trekken. Deze vallei is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen. Als laatste wordt de Achtzalighedenboom bezocht vlakbij de Rollekensberg in de Lilse bossen.

  Roger — Wij deden deze mooie en gevarieerde wandeling op 6 november 2020 en genoten van de herfstkleuren. De wandeling is prima te volgen via de knooppunten. Aan de Warandeplas is een hondenzone. 13 heerlijke wandelkilometers!...

Deze wandeling in Klein-Brabant gaat door de vroegere domeinen van de familie d'Ursel, over de Scheldedijk en langs natte gras- en hooilanden van het Groot Schoor. Langs de rand van Hingene door een open landschap met akkers wandel je naar een mooi natuurgebied aan de Eikerheide.

Deze wandeling laat je kennismaken met drie mooie natuurgebieden in de Brechtse Heide. Langs het kanaal Dessel-Schoten wandel je naar het natuurgebied Kooldries. Kronkelende paadjes leiden je langs oude kleiputten door een eikenberkenbos en wilgenstruweel. Verder op de route kan je aan een kijkwand een stukje van het natuurgebied Hoofsweer ontdekken. Daarna wandel je door een afwisselend open landschap naar het natuurgebied Marbeleven. Van het ven zelf vang je maar een glimp op omdat het gebied met een afsluiting omheind is maar dit stukje natuur dat deelt uitmaakt van de Vraagheide is zeker ook de moeite waard.

  Eric — In mijn jeugdjaren nog in het Marrebollenven (ja zo heet dat ook) gezwommen. Ik wist echter niet meer waar het lag, tot ik het 3 jaar geleden via google maps terug ontdekte. Om te bemerken dat het helemaal omheind is....

Wandelroute voor de liefhebbers van boswandelingen. Van het landgoed Ravenhof wandel je in de richting van het Nederlandse Moretusbos dat deel uitmaakt van de Brabantse Wal. Je keert terug door de Stoppelbergen en het oude parkbos.

Deze wandeling brengt je langs het Koeiven, het Zwart Water, de uitkijktoren aan de Grote en Kleine Klotteraard en door de natuurgebieden Klein Kuylen en Nieuwe Bossen.

Deze wandelroute gaat via knooppunten van het wandelnetwerk Kempense Hoven door het natuurgebied Schupleer. De Kleine Nete is misschien niet de meest bezongen rivier van Vlaanderen, maar wel nog één van de mooiste. De wijze waarop ze door het landschap kronkelt en daarin vele mooie meanders heeft uitgesleten, is echt uniek. Het landschapsbeeld in deze valleien wordt bepaald door uitgestrekte, natte weilanden, broekbossen en nog enkele mooie rietkragen.

Deze wandeling gaat van het parkdomein De Mik naar het natuurdomein De Inslag en rond de E10 plas.

De wandeling gaat door het natuurgebied Lovenhoek in de vallei van de kronkelende Molenbeek. Ook het minder bekende Molenbos met beuken van meer dan honderd jaar oud maakt van deze wandeling een echte aanrader.

Wandeling door de uitgestrekte naaldbossen van de Kempense Heuvelrug. Onderweg wordt bos afgewisseld met heideveldjes en vennen zoals het Zwart Water en de Snepkensvijver. De Kempense Heuvelrug is een overblijfsel van landduinen die ontstonden toen de zee zich terugtrok.

Na nauwelijks enkele stappen in de Keiheuvel opent zich een weids landschap met zandvlakten, vennen en duingraslanden, omzoomd door dennenbomen. Na een ommetje langs het Kanaal naar Beverlo gaat het richting De Most. De laaggelegen en drassige vallei contrasteert mooi met de hoge en droge Keiheuvel. Ooit fungeerde De Most als jachtgebied en schuiloord voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Deze wandeling in het Grote Netewoud heeft als rode draad ..... de Grote Nete. De route gaat langs de rivier naar het natuurgebied Malesbroek. Jammer genoeg krijg je de grote waterpartij van het Malesbroek maar even te zien maar de omliggende natuur maakt dit ruimschoots goed. Daarna gaat het verder in de richting van het natuurgebied De Hutten waar dennenbos dan weer de hoofdrol speelt.

Deze wandeling gaat door het mooie natuurgebied Scheps en de groene omgeving van Olmen. Het natuurgebied Scheps ligt in de bovenloop van de Vallei van de Grote Nete, tussen de deelgemeente Olmen en het gehucht Scheps. Allerlei zijlopen, zoals de Asbeek, de Visbeek en de Hanske Selsloop, voegen zich hier bij de Grote Nete. De vallei is hier dan ook op haar breedst. Hoewel de roestbruine waterkleur misschien anders doet vermoeden, is de waterkwaliteit in de beken goed, waardoor de visstand zeer gevarieerd is. Beekprik en bermpje zijn hier maar enkele voorbeelden van.

bruggeskes wandeling

Zoals de naam van de wandeling doet vermoeden zal je op deze tocht tal van brugjes op je pad vinden. Greppels en beken dooraderen het bos, maar de bruggeskes houden je voeten droog. De route loopt over kronkelende bospaadjes door de mooie Ravelse bossen. Het Miezerige Paadje leidt je langs het Klotgoor en het Kesseven.

  stami — Prachtige wandeling langs paadjes die door de bossen slingeren en uiteraard over talloze bruggetjes. Aanrader!...

Kunnen meanderende riviertjes, graslanden, heide en bossen jou bekoren? Deze wandeling in het Grote Netewoud heeft het allemaal. De route neemt je mee langs de Grote Nete naar de Volsbergenbossen en het natuurgebied Verloren Schaap. Daarna komen de Belse Heide met immense stuifduinen en het Bels Broek aan de beurt.

  Verbeeck Roger — Wij deden deze mooie en gevariëerde wandeling op 4 januari 2020. Mooie pick-nickplaats ter hoogte van kruispunt 31. Wandeling zonder problemen te volgen via de knooppunten-nummers. Toppertje!...

Een wandeling rond Fort 8, de parken Sorghvliedt en Broydenborg en een stukje groene bufferzone van Umicore.

Deze grensoverschrijdende wandeling in de vallei van het Merkske gaat door de natuurgebieden Manke Goren en De Broskens. Aan natuur geen gebrek op deze route, akkers en bos worden afgewisseld met poelen, houtkanten, weilanden en natte beemden. De meanderende beekjes het Merkske en het Markske zijn de blikvangers.

  Verbeeck Roger — Wij deden deze schitterende wandeling op 18 januari 2020. Toch even opletten tussen knooppunten 23 en 52. Vanaf knooppunt 23 loop je even langs de baan. Voorbij de paardenweide moet je linksaf. Vanaf hier zijn er Nederlandse markeringen. Dus niet de bruine wandelnummers maar een groene achtergro......

In Laakdal golft het landschap zachtjes op en neer. De riviertjes Kleine en Grote Laak kronkelen richting Grote Nete. Bossen, beken en weilanden typeren de laaggelegen Laakvalleien. Zo stap je in het Eindhoutbroek langs natte graslanden, broekbossen en ruige vegetatie. Op Eindhoutberg vind je dan weer ijzerzandsteenheuvels met holle wegen en heiderelicten. Een fantastische brok groen op de grens van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Tijdens deze mooie natuurwandeling hop je vier maal de grens met Nederland over. De route gaat van Wortel Kolonie, ooit een kolonie voor landlopers, naar de beekvallei van het Merkske langs de Halsche Beemden en de Castelreesche Heide.

De wandeling gaat van Merksplas Kolonie naar een mooi stukje natuur aan het Biesven. Door een open landschap en langs oude kleiputten maak je de verbinding met het natuurgebied De Blakheide. Hier wandel je langs Het Blak, waar ook een vogelkijkwand staat. Door bossen langs kleine heidevelden en vennen gaat de wandeling terug in de richting van Merksplas Kolonie waar je een stuk de ringgracht volgt.

Deze wandeling gaat door bos, mooie heidelandschappen met stuifduinen en via een vlonderpad over kletsnatte veenmoerassen. Afhankelijk van het seizoen kan je onderweg genieten van een purperen heide, kruidig ruikende gagel struiken of zoet geurende brem.

  Rudi Janssens — Gisteren zijn wij nog gaan wandelen met de hond in De Liereman. De twee zones zijn nog steeds met bordjes aangeduid als verboden zone voor honden... Wij zijn netjes rondgewandeld, maar we hebben wel vastgesteld dat heel wat wandelaars met honden zich niets aantrokken van de verbodsbordjes. Als Nat......
  janadmin — Antwoord van Natuurpunt gekregen. In de twee zones, waarvan sprake in de vorige reacties, zijn wel degelijk honden toegelaten. Route werd aangepast....
  janadmin — Er is nu ook een alternatieve route beschikbaar voor wandelaars die graag hun trouwe viervoeter meenemen op basis van de vorige reactie. Veel wandelplezier....

De wandeling vertrekt in het mooie Groendomein Prinsenpark met de Gertryvijver en de Kattesteertvijver als blikvangers. Langs het kanaal Bocholt - Herentals wandel je in de richting van het natuurreservaat Bossen SCK-CEN. Via Sas 6 steek je het kanaal weer over om langs de loop van de Hooibeek terug naar het Prinsenpark te gaan.

Deze natuurwandeling gaat via knooppunten van het Wandelnetwerk Kempens Landgoed door de natuurgebieden Lokkerse Dammen en Het Goorken. Deze gebieden liggen in de vallei van de Wamp. In dit moerassig gebied vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als open water, wilgen- en gagelstruiken. Het tweede gedeelte gaat via het Kanaal Dessel-Schoten en langs natte weilanden en open landschap.

Deze wandeling gaat van de Boseindse Bergen naar de vallei van de Witte Nete. Hier wandel je over een plankenpad langs de Zwarte Nete door broekbossen en kletsnatte moerassen met de vreemde namen zoals den Haring, de Weense Putten en de Koeibemdekens. Daarna gaat het in de richting van de Retiese watermolen aan de Witte Nete. Van de molen wandel je naar de Beverdonkse Heide een lappendeken van bossen en open vlaktes, weilanden en akkers.

Wandel door bos en boerenland van de Heycant in Merksplas langs de Ginhovense velden richting Zondereigen, de Noordmark is je gids op dit eerste deel. Daarna ga je door het natuurgebied van de vallei van het Marksken en het Merkske, je zal verbaast zijn van de rust en stilte die hier heerst. Deze ontdekkingstocht doorheen deze groene hoek van Merksplas en Baarle-Hertog is een echte aanrader.

TrailExplorerUW NATUUR!