Selecteer de taal

Molenheide

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Molenheide en Demerbroeken

Op de grens van de Kempen en het Hageland ligt de mooie Demervallei. Deze natuurwandeling gaat van de Heimolen, door bossen via het pittorske dorpje Langdorp naar het natuurgebied Demerbroeken om daarna terug te keren via de Molenheide.

Afstand: 14 km.

Tijd: 3u30.

Graad: Gemiddeld.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Ja.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: 145 meter.

Aard: 70% onverhard.

Markering: Knooppunten.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Demerbroeken.

De wandeling vertrekt aan de Heimolen en leidt je via knooppunten van het wandelnetwerk de Merode door een mengeling van bospaadjes en verkeersluwe wegen naar Langdorp. In dit dorp aan de Demer zijn enkele waardevolle gebouwen te zien, de Sint-Pieterskerk en het ommuurde kerkhof, de pastorie met de bijhorende tuin, het bouwblok met de oude herenwoning van de dorpsnotabelen en het gemeentehuis uit 1860. Daarna ga je het van natuurgebied Achter Schoonhoven, langs de oevers van de meanderende Demer, door de Demerbroeken. Als je de Demerbroeken verlaat gaat het terug door een bosrijke omgeving richting het natuurgebied Molenheide om zo terug de site van de Heimolen te bereiken.

Molenheide en Demerbroeken

Download PDF voor te volgen knooppunten.

In de Demervallei moet je rekening houden met fietsers.

Kaart & Poi's.

POI 1 - Heimolen en Molenheide.

Sinds 1662 bepaalt de Heimolen het landschap op den Oude Stok. Nadat de laatste molenaar in 1958 definitief de Heimolen verliet, ging het gebouw snel achteruit. Toen Natuurpunt in 1995 de Heimolen kocht, moest hij grondig verbouwd worden. De Heimolen is een Brabantse staakmolen met recht kapeldak. Het unieke aan deze molen is dat hij nog steeds intact is gebleven sinds zijn oprichting. De molen is vrij toegankelijk elke tweede en vierde zondag van de maand van 10u tot 13u. Van november tot april maalt de molen dan ook als er wind is. Van mei tot oktober maalt hij niet. Molenheide: Vroeger lag er een uitgestrekte heide tussen het Hageland en de Zuiderkempen. Boeren gebruikten de toplaag van de heide als strooisel voor hun potstallen. Nadien ontkiemden jonge heideplantjes makkelijker. Nu is dat typische oude gebruik volledig verdwenen. De stuifduinen en de schrale zandgronden werden beplant met dennen, waardoor er van het open heidelandschap bijna niets overbleef. Het kleinschalige parklandschap van eiken-berken-hakhoutbosjes, afgewisseld met open heideveldjes, weilandjes, akker en ven is een goede woonplaats voor veel zeldzame diersoorten. Vlinders zoals heideblauwtje, eikenpage en kleine parelmoervlinder breiden zich uit. Hazen en reeën zijn er vaste bewoners door het grote aanbod aan kruiden. Sperwers en uilen vinden er een rijk jachtgebied.

Natuurpunt.
www.natuurpunt.be.

POI 2 - Demerbroeken.

De Demerbroeken vormt een uitgestrekte brok natuur in de brede vallei van de Demer, tussen Testelt, Zichem, Averbode en Diest. Typisch voor de streek van de Demerbroeken is de aanwezigheid van poelruit in de ruigtes. In de hooilanden vind je verschillende zeggesoorten, dotterbloem, moeraswalstro, echte koekoeksbloem, egelboterbloem, zeegroene muur en grote ratelaar. Het gebied is beschermd als vogelrichtlijngebied en een deel als habitatgebied. Het dient van oudsher als hooiland. Het vroegere beemdgebied is een kleinschalig, zeer afwisselend landschap, met (hakhout-)bosjes, houtkanten, knotbomen, hooilanden, ruigten en struwelen. Het centrale deel van de vallei, vroeger broekgebied, is een meer open landschap, met lage struiken en doorzicht in de vallei.

Natuurpunt.
www.natuurpunt.be.